Print

Wyłączanie spraw z mechanizmu zastępstw

Wprowadzenie

Wraz z wydaniami 240331 i 240630 w systemie AMODIT pojawiła się możliwość wyłączenia konkretnej sprawy z mechanizmu zastępstw. Oznacza to, że jeśli sprawa ma ustawioną odpowiednią wartość (patrz: rozdział „Jak to działa?” poniżej) w parametrze (polu) systemowym o nazwie [CaseSubstitutionCategory], to nie będzie ona dostępna dla zastępcy w okresie nieobecności zastępowanego użytkownika.

Wymagania wstępne

Użytkownik w okresie nieobecności ma wyznaczonego zastępcę/ów za pomocą dostępnych w AMODIT mechanizmów zastępstw (patrz: Zastępstwa i nieobecności lub Zastępstwo per proces).

Jak to działa?

Załóżmy, że mamy proces z prostym formularzem jak na poniższym obrazku.

Jeżeli jakiś użytkownik ustawi wartość „Tak” w polu [Sprawa poufna] ([1]) i kliknie przycisk „Ustaw” ([2]), to będzie to oznaczało, że ta konkretna sprawa ma zostać wyłączona z mechanizmu zastępstw. Innymi słowy, zastępca w okresie nieobecności nie będzie widział takiej sprawy, jeśli zostanie ona skierowana do osoby zastępowanej/nieobecnej.

Od strony konfiguracji procesu kod reguły przycisku „Ustaw” wygląda następująco:

Za wyłączenie sprawy z mechanizmu zastępstw odpowiada linia nr 10 powyższego kodu, czyli polu systemowemu sprawy [CaseSubstitutionCategory] przypisano wartość zero, gdy użytkownik na sprawie ustawił wartość „Tak” w polu [Sprawa poufna] (linia nr 7).

Nieustawienie wartości zero lub wyczyszczenie pola systemowego [CaseSubstitutionCategory] powoduje, że sprawa i jej przebieg podlegają mechanizmowi zastępstw. Jest to domyślne zachowanie systemu.

Tekst powyższego kodu reguły do użycia we własnym procesie:

if([Sprawa poufna]=="")
{
 ShowMessage(1,"Zaznacz, czy sprawa ma być poufna, czy nie.");
}
else
{
 if([Sprawa poufna]==true)
 {
  /* wartość 0 (zero) oznacza, że sprawa jest trwale wyłączona z mechanizmu zastępstw */
  [CaseSubstitutionCategory]=0;
 }
 else
 {
  /* przypisanie wartości pustej powoduje, że sprawa jest dostępna w mechanizmie zastępstw */
  [CaseSubstitutionCategory]="";
 }
}

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?