Resetowanie hasła użytkownika

Jeżeli zapomniałeś swojego hasła, możesz ustawić nowe pod warunkiem, że przynajmniej pamiętasz swój login lub adres email związany z Twoim kontem.

Przejdź do strony, na której normalnie logujesz się do Platformy AMODIT. Może to być adres typu nazwafirmy.amodit.com lub inny, jeżeli AMODIT jest zainstalowany w środowisku IT Twojej organizacji.

Zobacz jak zresetować swoje hasło.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.