Print

HideField

Zastosowanie

Powoduje ukrycie na formularzu pola o nazwie „field name”.

Ukrycie pola za pomocą funkcji HideField ma odmienny skutek od ukrycia pola za pomocą parametru Ukryte w Ustawieniach uprawnień dla sekcji i pól. 

Pole ukryte w ustawieniach uprawnień dla sekcji i pól w ogóle nie jest umieszczane w kodzie HTML formularza i dlatego użycie funkcji ShowField jest nie skuteczne.
Pole ukryte za pomocą funkcji HideField znajduje się w kodzie HTML formularza, ale nie jest wyświetlane. Dzięki temu możliwe jest jego przełączenie w stan widoczności za pomocą funkcji ShowField.

Składnia

HideField("field name");

Argumenty

  • field name (string) – Prawidłowa nazwa pola na formularzu. Należy podawać nazwę domyślną, a nie jej reprezentację w innym języku.

Zwracana wartość

Ta funkcja zwraca wartość logiczną (Boolean)
Ta funkcja zawsze zwraca wartość true.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1:

HideField("Kod pocztowy");

Powoduje, że pole o nazwie Kod pocztowy nie jest widoczne na formularzu.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?