Print

Przygotowanie serwera aplikacyjnego do instalacji (v.2016 i nowsze)

Dotyczy Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 8 oraz Windows 7

W dokumencie omówiono:

 • Instalowanie .NET Framework 4.7
 • Instalowanie IIS i ASP.NET

Uwagi ogólne

Przed instalacją należy sprawdzić czy odpowiednie składniki są zainstalowane na serwerze. Poniżej znajduje się opis postępowania dla systemów Windows Server 2012, Windows 8 i Windows 7.

 • Wymagane jest posiadanie praw administratora do przeprowadzenia procesu instalacji.
 • Platforma AMODIT instalowana jest w systemach 64-bitowych.
 • Platforma AMODIT wymaga zainstalowanego .NET Framework 4.7

Patrz również: Zalecane parametry serwerów

 

Instalowanie/Aktualizowanie .NET Framework 4.7

 1. Zaktualizuj .NET Framework do wersji 4.7. Wersję instalacyjną możesz pobrać ze strony Microsoft. https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=42642
 2. Uruchom konsolę cmd jako administrator i wykonaj polecenie:
  • dla Windows 2008

C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319aspnet_regiis -i

  • dla Windows 2012

dism /online /enable-feature /featurename:IIS-ASPNET45 /all

 

Instalowanie IIS i ASP.NET

Aby zainstalować program IIS i moduły ASP.NET w systemie Windows Server 2012 
 • Na ekranie startowym kliknij kafelek Menedżer serwera, a następnie kliknij przycisk OK.
 • W obszarze Menedżer serwera wybierz opcję Pulpit nawigacyjny, a następnie kliknij polecenie Dodaj role i funkcje.
 • W Kreatorze dodawania ról i funkcji na stronie Zanim rozpoczniesz kliknij przycisk Dalej.
 • Na stronie Wybieranie typu instalacji wybierz opcję Instalacja oparta na rolach lub funkcjach, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 • Na stronie Wybieranie serwera docelowego wybierz opcję Wybierz serwer z puli serwerów, wybierz serwer i kliknij przycisk Dalej.
 • Na stronie Wybieranie ról serwera wybierz Serwer sieci web (IIS).
 • Na stronie Wybieranie usług ról zwróć uwagę na wstępnie zaznaczone usługi ról, które są instalowane domyślnie, a następnie rozwiń węzeł Projektowanie aplikacji i zaznacz opcję ASP.NET 4.5.
 • Na stronie Wybieranie funkcji serwera kliknij Dalej.
 • Na stronie Podsumowanie funkcji do zainstalowania sprawdź poprawność wybranych opcji, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
 • W polu Czy dodać funkcje wymagane przez funkcję ASP.NET 4.5? kliknij przycisk Dodaj funkcje.
 • Dodane zostaną następujące dodatkowe funkcje:
  • Rozszerzenia architektury .NET 4.7
  • Rozszerzenia ISAPI
  • Filtry ISAPI
  • Rozszerzalność architektury .NET 3.5 (jeśli wybrano funkcję ASP.NET 3.5)
 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Na stronie Potwierdzanie opcji instalacji kliknij opcję Zainstaluj.
 • Na stronie Postęp instalacji sprawdź, czy instalacja roli serwera sieci web (IIS) i wymaganych usług ról została ukończona pomyślnie, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 • Aby sprawdzić, czy usługi IIS zostały pomyślnie zainstalowane, wprowadź w przeglądarce sieci web: http://localhost
 • Zostanie wyświetlona domyślna strona powitalna programu IIS.

Aby zainstalować program IIS i moduły ASP.NET w systemie Windows 8

 • Na ekranie startowym kliknij kafelek Panel sterowania.
 • W Panelu sterowania kliknij opcję Programy, a następnie kliknij opcję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
 • W oknie dialogowym Funkcje systemu Windows kliknij opcję Internet Information Services, by zainstalować funkcje domyślne.
 • Rozwiń węzeł Funkcje tworzenia aplikacji i kliknij opcję ASP.NET 4.5, by dodać funkcje obsługi aplikacji ASP.NET. oraz zaznacz opcję ASP.NET 3.5
 • Automatycznie zostaną wybrane następujące funkcje dodatkowe:
  • Rozszerzenia architektury .NET 4.5
  • Rozszerzenia ISAPI
  • Filtry ISAPI
  • Rozszerzalność architektury .NET 3.5
 • Kliknij przycisk OK, by zamknąć okno dialogowe Funkcje systemu Windows.
 • Aby sprawdzić, czy usługi IIS zostały pomyślnie zainstalowane, wprowadź w przeglądarce sieci web: http://localhost
 • Zostanie wyświetlona domyślna strona powitalna programu IIS.

Aby zainstalować usługi IIS i moduły ASP.NET w systemie Windows 7

 • Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 • W oknie Panel sterowania kliknij ikonę Programy, a następnie kliknij ikonę Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
 • W oknie dialogowym Funkcje systemu Windows rozwiń węzeł Internetowe usługi informacyjne.
 • Zaznacz Konsola zarządzania usługami IIS
 • Rozwiń węzeł Usługi WWW
 • Zaznacza ASP.NET
 • Rozwiń węzeł Funkcje wydajnościowe
 • Zaznacz Kompresja zawartości statycznej
 • Rozwiń węzeł Stan i diagnostyka
 • Zaznacz Narzędzia rejestrowania, Rejestrowanie HTTP
 • Rozwiń węzeł Wspólne funkcje HTTP
 • Zaznacz Dokument domyślny, Przekierowanie HTTP,Zawartość statyczna
 • Rozwiń węzeł Zabezpieczenia
 • Zaznacz Autoryzacja adresów URL, Uwierzytelnianie podstawowe, Uwierzytelnianie szyfrowane, Uwierzytelnianie Windows
 • Kliknij przycisk OK.
 • Poczekaj aż Windows wprowadzi zmiany.
 • Aby sprawdzić, czy usługi IIS zostały pomyślnie zainstalowane, wprowadź w przeglądarce sieci web: http://localhost
 • Zostanie wyświetlona domyślna strona powitalna programu IIS.

Aktualizacja: (Windows Server 2016 oraz 2019)

Uruchamiamy Server Manager na środowisku klienta i postępujemy zgodnie z instrukcjami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?