Print

FillFieldsFromString

Zastosowanie

Funkcja dzieli podany tekst z użyciem określonego separatora i umieszcza poszczególne fragmenty w podanych polach formularza.

Składnia

FillFieldsFromString("inputString","separator","field1Name"[,"field2Name",...]);

Argumenty

  • inputString – (String) wejściowy tekst do podziału
  • separator – (String) znacznik dzielenia tekstu, najczęściej „|” ale może być dowolny inny również składający się z wielu znaków np „##”
  • fieldXName – (String) nazwy pól do których poszczególne części będą wstawiane. Jeżeli powtórzysz to samo pole więcej niż jeden raz, to kolejne wartości zostaną połączone w tym polu. Jeżeli chcesz ominąć jakiś fragment wstaw pustą nazwę pola „”. Jeżeli podasz nieistniejącą nazwę pola, nie będzie ono użyte.

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną.
Zawsze zwraca true.

Przykłady

Przykład 1:

FillFieldsFromString("astrafox##taborowa##8","##","Nazwa firmy","Ulica","Numer");
FillFieldsFromString("astrafox|taborowa|8","|","Nazwa firmy","Ulica","Numer");

Dzieli podany ciąg znaków i poszczególne elementy umieszcza w polach o nazwach „Nazwa firmy”, „Ulica”, „Numer”.  W pierwszym przypadku separatorem jest „##”, a w drugim „|”

Przykład 2:

Dzieli podany ciąg znaków z użyciem separatora „##”. Pierwszy fragment „astrafox” umieszcza w polu „Nazwa firmy”, drugi fragment „it” omija, bo podano pustą nazwę pola „”, a trzeci fragment „taborowa 8” umieszcza w polu „Adres”

FillFieldsFromString("astrafox##it##taborowa 8","##","Nazwa firmy","","Adres");
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?