Print

Pole – Strona zewnętrzna

Zastosowanie

Pole to służy do wyświetlenia dowolnej strony zewnętrznej w ramach formularza sprawy. Pole oparte jest o Iframe1. Głównym zastosowaniem powinno być wyświetlanie strony własnej aplikacji do której przekazujemy caseid.

 

Parametry

Pole Strona zewnętrzna ma dwa parametry:

 • URL – w którym należy podać adres strony zewnętrznej która ma być wyświetlona
 • Styl CSS – styl dla wyświetlenia strony zewnętrznej. Treść wpisana w tym miejscu zostanie dodana jako treść atrybutu style do elementu iframe.

Poniżej kilka przykładowych właściwości CSS, które mogą być użyteczne dla elementu Iframe:

 • width: 100%; height: 500px;, co oznacza, że Iframe będzie miało szerokość równą 100% szerokości formularza i wysokość równą 500 pikseli.
 • border: none; – usuwa ramkę wokół Iframe.
 • margin: 0; – usuwa marginesy wokół Iframe.
 • margin:10px; – ustawia margines wokół Iframe na 10px
 • padding: 0; – usuwa wewnętrzne marginesy wewnątrz Iframe.
 • padding: 10px; – ustawia wewnętrzne marginesy wewnątrz Iframe na 10px
 • position: absolute; – umożliwia pozycjonowanie Iframe w dokładnym miejscu na stronie.
 • box-shadow: 2px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.2); – dodaje cień do Iframe.
 • transform: rotate(10deg); – obraca Iframe o 10 stopni.

Wpisując w parametrze 'Styl CSS’ treść:  width: 100%; height: 500px; uzyskamy efekt w kodzie HTML formularza:

 <iframe src="https://wiki.amodit.com?CaseId=79917&amp;org=testy" style="hight:400px; width:100%;"></iframe>

Należy zauważyć, że AMODT automatycznie do adresu URL dodaje dwa parametry. W tym przykładzie to ?CaseId=79917&amp;org=testy

<iframe src="https://wiki.amodit.com?CaseId=79917&amp;org=testy" style="hight:400px; width:100%;"></iframe>
 • CaseId – zawiera numer sprawy, w której aktualnie użytkownik widzi zawartość pola Strona zewnętrzna
 • org – nazwa organizacji

te parametry są stałe i nie można skonfigurować innych. Mogą być pomocne gdy strona którą wyświetlamy potrafi je przyjąć, zinterpretować i wyświetlić kontent zgodny z caseid. Przykładem może być jakiś zewnętrzny system zamówień, który potrafiłby przyjąć argument CaseId=122344 i wyświetlić zamówienie odnoszące się do tej sprawy w AMODIT.

Parametry te wykorzystywane są wtedy, gdy w zasadzie komunikujemy się z jakąś naszą własną stroną/aplikacją, w której jest logika związana z obsługą AMODIT’a

Zalety

Łatwe osadzanie treści zewnętrznych w ramach formularza sprawy, co pozwala na zwiększenie funkcjonalności i dostarczenie niezbędnych informacji dla użytkownika. W tym osadzanie treści w zależności od numeru sprawy na której są wyświetlane.

Ograniczenia

Nie można za pomocą pola „Strona zewnętrzna wyświetlać stron Google, który nie pozwala na wyświetlanie strony w Iframe.

Nie można podać innych argumentów niż wymienione wyżej czyli CaseId oraz org.

Ponadto, nieodpowiednie użycie pola Strona zewnętrzna może skutkować problemami z wydajnością formularza (długi czas ładowania) lub stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

 

 1. Iframe (skrót od ang. inline frame) to element HTML służący do osadzania jednej strony internetowej wewnątrz innej strony internetowej. Innymi słowy, można za pomocą iframów umieścić treści z innych witryn wewnątrz własnej strony internetowej. []
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?