Print

SignCase

Zastosowanie

Funkcja SignCase() podpisuje całą sprawę.

Składnia

SignCase(comment);

Argumenty

  • comment – (String) komentarz dodawany do podpisu. Można podać pusty tekst „”.

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną .
Zawsze zwraca true.

Funkcja powiązana

Przykłady

Przykład 1

Podpisuje sprawę dodając do podpisu komentarz „Wszystko OK”.

SignCase("Wszystko OK");
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?