Print

Definiowanie obszarów

Aby obszary były dostępne w AMODIT w pierwszej kolejności należy w Ustawieniach systemowych,  zaznaczyć checkbox  EnableProcedureScope

Definiowanie obszarów odbywa się z poziomu bazy danych.

Dostępne są tam dwie tabele, które definiują obszary

  • Scope
  • ScopeItem

 

Tabela Scope

Nazwa kolumny w bazie danych Typ Znaczenie
scoId int(11) AI PK id obszaru
scoTitle varchar(200) Nazwa obszaru, widoczna dla użytkownika
scoDescription varchar(2000) Opis obszaru, widoczny dla użytkownika
scoIcon varchar(45) Ikona z zestawu ikon materializedesignicons o symbalach zaczynających się od mdi np mdi-close
scoLanguage varchar(5) Język w którym obszar będzie dostępny np pl-PL, en-EN
scoIncludeExternalSources tinyint(4) 1 – Będą się pokazywać raporty oparte na źródłach zewnętrznych, 0 – te raporty będą ukryte
scoFilterReportsByProcedures tinyint(4) Jeżeli 1, to będą widoczne tylko te raporty, które bazują na procesach uwzględnionych w obszarze. Gdy 0, to wtedy będą widoczne wszystkie raporty, chyba że w tabeli ScopeItems przy pomocy sciObjType=report wskażemy raporty, które mają się pojawić
scoName varchar(50) Techniczna, jednowyrazowa (bez spacji) nazwa używana do identyfikacji obszaru np poprzez url ?scope=contracts
scoFilterBookmarks tinyint(4) Jeżeli 1 to będą widoczne tylko te pozycje lewego menu, które w tabeli ScopeItems przy pomocy sciObjType=bookmark zostaną ustawione jako widoczne. Jeżeli 0, to widoczne są wszystkie elementy lewego menu, bez względu na ustawienia w tabeli ScopeItems
scoFilterMenu tinyint(4) Jeżeli 1 to będą widoczne tylko te pozycje prawego menu, które w tabeli ScopeItems przy pomocy sciObjType=menu zostaną ustawione jako widoczne. Jeżeli 0, to widoczne są wszystkie pozycje menu, bez względu na ustawienia w tabeli ScopeItems
scoFilterDashboard tinyint(4) Jeżeli 1 to będą widoczne tylko te dashboardy, które w tabeli ScopeItems przy pomocy sciObjType=dashboard zostaną ustawione jako widoczne. Jeżeli 0, to widoczne są wszystkie dashboardy, bez względu na ustawienia w tabeli ScopeItems
scoImg tinyint(4) Grafika własna prezentowana w zarządzaniu obszarami, która może zostać użyta zamiast scoIcon
scoLink tinyint(4) Link dostępny w panelu zarządzania obszarami

 

Tabela Scopeitem

Nazwa kolumny w bazie danych Typ Znaczenie
sciId int(11) AI PK id elementu
sciScoId int(11)  id Obszaru do którego odnoszą się dalsze ustawienia
sciObjId int(11)  id obiektu. W zależności od wybranego typu sciObjType, numery będą oznaczały inne rzeczy. Patrz opis pod tabelą
sciObjType varchar(45) Jeden z poniższych typów obiektów. Patrz opis pod tabelą.

  • bookmark
  • procedure
  • menu
  • report
  • dashboard

Bookmark

Obiekt „bookmark” oznacza standardowe lewe menu, czyli zakładki takie jak „Procesy”, „Do wykonania” itd. Jako sciObjId należy wpisać odpowiednią liczbę oznaczającą jeden z elementów. Jeżeli chcemy pokazać wiele elementów, to dla każdego należy dodać odrębny wpis w tabeli ScopeItems

Nazwa zakładki sciObjId
Procesy 1
Utworzone przeze mnie 2
Przekazane 3
Wszystkie 4
Zamknięte 5
Usunięte 6
Do wykonania 7
Repozytorium 8
Mój zespół 9
Raporty 10
CaseList 11
Paczka przelewów 12
ENadawca 13
Wyszukiwanie zaawansowane 14

Procedure

Obiekt „procedure” oznacza procesy. Jako sciObjId należy wpisywać numer procesu, który ma być widoczny, wszystkie inne będą ukryte. Jeżeli chcemy pokazać wiele procesów, to dla każdego należy dodać odrębny wpis w tabeli ScopeItems

Menu

Obiekt „menu” oznacza prawe menu (główne menu). Jako sciObjId należy podać odpowiednią liczbę skojarzoną z daną pozycją menu. Jeżeli chcemy pokazać wiele elementów, to dla każdego należy dodać odrębny wpis w tabeli ScopeItems

Nazwa zakładki sciObjId
Ustawienia konta 1
Moje podpisy 2
Strona startowa 3
Zaloguj jako 4
Wyloguj 5
Poznaj Amodit 6
Lista skanów 7
Powiadomienia 8
Procesy 9
Raporty 10
Zestawienia i widoki 11
Źródło zewnętrzne 12
Kalendarz 13
Użytkownicy 14
Grupy 15
Słowniki 16
Ustawienia systemowe 17
Logi systemowe 18
Zaproś użytkownika zewnętrznego 19
Użytkownicy zewnętrzni 20
Organizacje zewnętrzne 21
Statystyki 22

Report

Obiekt „report” oznacza raporty. Należy podać id raportu, który ma być pokazany.

Dashboard

Obiekt „dashboard” oznacza dashboard’y. Należy podać id dashboardu , który ma być pokazany.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?