Print

FillTableWithDictionary

Zastosowanie

Tworzy wiersze tabeli wypełniając wartości w określonym polu wartościami ze słownika.

Składnia

FillTableWithDictionary(tableName, fieldName, dictionaryName, clearTable);

Argumenty

  • tableName – (String) nazwa tabeli w której mają być dodane wiersze wypełnione pozycjami ze słownika
  • fieldName – (String) nazwa kolumny w której będą umieszczane wartości ze słownika
  • dictionaryName – (String) nazwa słownika
  • clearTable – (Boolean)
    • true jeżeli tabela ma być wyczyszczona przed dodawaniem wierszy
    • false jeżeli wiersze mają być dodawane do istniejącej tabeli z danymi

Zwracana wartość

Zwraca wartość tekstową.
Zwraca pusty ciąg jeżeli wszystko jest OK.

Dodatkowe uwagi

Zaleca się, aby w przebiegu sprawy/procesu tą funkcję wywoływać tylko raz dla danej tabeli.

Przykłady

Przykład 1:

Wypełnia kolumnę „Nazwa projektu” w tabeli „Projekty” wartościami ze słownika „Lista projektów”.

Usuwane są wszystkie aktualne wiersze z tabeli „Projekty” przed wprowadzeniem danych ze słownika.

FillTableWithDictionary("Projekty", "Nazwa projektu", "Lista projektów", true)
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?