Print

Business Intelligence

W AMODIT dostępne są funkcjonalności często spotykane w rozwiązaniach typu Business Intelligence.  

Możliwości, które otwierają się dzięki temu rozwiązaniu

 • więcej informacji dla menedżerów na jednym dynamicznym pulpicie
 • konsolidacja danych i możliwość ich analizy na różnym poziomie szczegółowości
 • wspieranie realizacji założonych celów biznesowych
 • proaktywne zarządzanie wynikiem bieżącego okresu
 • prowadzenie analiz finansowych, controlingowych
 • usprawnienie procesów planistycznych

Funkcjonalności, które umożliwiają korzystanie z AMODIT jak z narzędzi typu Business Intelligence:

 • raporty, inaczej zestawienia lub filtry, zapisane przez użytkowników, które pozwalają na prezentację danych w wielu formatach,
 • pulpity – przestrzeń do prezentacji wielu raportów na jednym ekranie, wspólne filtrowanie itp
 • źródła zewnętrzne – funkcja pozwalająca podłączyć do AMODIT dowolne zewnętrzne źródło danych jak np SQL, Excel i wykorzystać jego dane do tworzenia raportów i nie tylko.

Raporty

Raporty, inaczej zestawienia, widok lub filtry, to sposób nie tylko prezentacji danych, ale również pracy z nimi. Dzięki raportom można nie tylko wyszukiwać sprawy czy dokumenty, ale np masowo podpisywać pliki, wykonać akceptację dla wielu spraw jednocześnie, wyświetlać sprawy i dokumenty w w sposób najlepiej pasujący do danej sytuacji. Zapisane raporty można podpiąć do lewego menu w AMODIT i stają się wtedy stałym elementem dostępnym dla wybranych użytkowników. Użytkownicy mogą pracować na takim raporcie i traktować go jako:

 • kolejkę spraw do wykonania
 • listę spraw/dokumentów oczekujących na akceptację
 • listę zarejestrowanych np umów
 • listę dokumentów wymagających podpisu
 • grafik urlopów (wykres Gantt)
 • plan spotkań (Kalendarz)
 • grafik przeglądów serwisowych dla floty samochodów
 • i każde inne zestawienie / wykres / grafik / kalendarz wg własnych aktualnych potrzeb. 

 

Przykładowo dla e-Teczki raport dokumentów znajdujących się w teczce może wyglądać jak na poniższym ekranie. Na raporcie dostępna jest struktura organizacyjna,  pod nią tzw. części e-Teczki jako foldery oraz informacje o dokumentach wraz z ich podglądem.

To jest raport całkowicie „wyklikiwany” z poziomu AMODIT, bez użycia nawet linijki kodu czy znajomości zapytań SQL.

Raport zawsze będzie prezentował aktualny stan spraw / dokumentów o określonych kryteriach np sprawy na określonym etapie, przydzielone do określonego użytkownika, o terminie wypadającym np w ciągu najbliższych 30 dni itp.
Każdy może tworzyć raporty, ale zobaczy w nich tylko te sprawy, do których ma uprawnienia. Jeżeli raport zostanie udostępniony innej osobie, to ta osoba zobaczy w nim tylko te sprawy, do których ona ma aktualnie dostęp.

Do dyspozycji są:

 • Raporty prezentujące dane jednostkowe (sprawy, rekordy)
  • tabela
  • lista
  • gantt
  • kalendarz 
 • Raporty prezentujące agregaty (suma, średnia, licznik)
  • pivot (tabela przestawna)
  • KPI (miara) 
  • wykres słupkowy
  • wykres słupkowy poziomy
  • wykres liniowy
  • wykres przedstawiający dane narastająco
 • przewidujemy wprowadzenie kolejnych widoków
  • wyświetlanie spraw w układzie typu Kanban
  • wykres TreeMap
  • wykres HeatMap

Źródła zewnętrzne

Funkcjonalność ta pozwala na dostarczenie do AMODIT danych istniejących w innych systemach dziedzinowych. Przykładowo danych z systemu ERP, CRM, HR itp. Dane mogą być również dostarczone z plików Excel. Dzięki temu możliwe jest dostarczenie użytkownikom AMODIT istotnych dla nich informacji np dotyczących oczekujących płatności itp. i zbudowanie na ich podstawie dowolnych raportów, o których mowa wyżej.

Możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł danych oraz ich prezentacji i analizy bezpośrednio w AMODIT pozwala poszerzyć wykorzystanie AMODIT poza, typowy do tej pory, zakres obiegu dokumentów i dostarczyć użytkownikom podstawowych elementów rozwiązań typu Business Intelligence.

 

Pulpity

Jak pokazać więcej informacji dla menedżerów na jednym dynamicznym pulpicie zamiast na kilkunastu pojedynczych raportach? Wystarczy skorzystać z opcji Pulpitów dostępnych w AMODIT.

Pulpit może być udostępniony użytkownikom. Najczęściej pulpity są dziedzinowe np „Informacje finansowe”.  „Urlopy”, „Umowy” itp wg własnych potrzeb.

 

Raporty widoczne poprzez pulpity nadal zachowują uprawnienia. Oznacza to, że użytkownicy zobaczą tylko te sprawy do których mają dostęp.

 

Wersja podstawowa i Wersja Premium

Wersja podstawowa AMODIT  obejmuje:

 • raporty tabelaryczne, raporty typu lista i raport typu pivot (tabela przestawna)
 • jeden ogólnie dostępny pulpit, na którym  klient może umieścić raporty 

Wersja Premium obejmuje:

 • wszystko to co w wersji podstawowej plus
 • wszystkie dodatkowe typy raportów czyli: Gantt, Kalendarz, KPI, Wykresy
 • nowe wykresy i sposoby prezentacji dodawane w przyszłości np układ Kanban, TreeMap, HeatMap
 • możliwość tworzenia dowolnej liczby pulpitów i udostępniania ich wybranym grupom lub użytkownikom
 • możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł danych, jako źródła dla raportów.

 

Czy artykuł był pomocny?
5 na 5 gwiazdek

1 rating

5 Stars 100%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?