Print

Uruchamianie reguły ręcznej dla wielu spraw

Korzystając z raportu typu tabela można uruchomić regułę ręczna dla wielu zaznaczonych spraw.

Udostępnianie opcji uruchamiania reguły ręcznej dla wielu spraw

Aby funkcjonalność uruchamiania reguły  ręcznej dla wielu spraw była dostępna w wybranym raporcie muszą być spełnione następujące warunki:

  • raport jest typu „tabela”
  • źródłem danych jest „źródło wewnętrzne”
  • wybrany jest tylko jeden proces
  • na zakładce „Udostępnij” zaznaczono opcję „Pozwól uruchamiać reguły”

W pozostałych przypadkach opcja nie jest dostępna. 

Używanie reguł masowych tut01

 

Zaznaczanie spraw do uruchomienia reguły

Jeżeli raport ma udostępnione uruchamianie reguł, to po lewej stronie raportu pojawią się checkbox’y, zaznaczone na poniższym przykładzie na zielono. Można zaznaczyć:

  • jedną lub kilka wybranych spraw, klikając w odpowiednie checkbox’y
  • wiele kolejnych spraw, zaznaczając wybraną sprawę, a później przytrzymując klawisz SHIFT klikając w inny checkbox. Wszystkie sprawy pomiędzy pierwszym i drugim kliknięciem zostaną zaznaczone.
  • wszystkie widoczne, poprzez kliknięcie w checkbox w linii nagłówka raportu. Jego zaznaczenie/odznaczenie powoduje zaznaczenie/odznaczenie wszystkich wierszy.

Można wybrać (zaznaczyć checkbox’y) tylko na aktywnej stronie raportu. Przełączenie na inną stronę raportu powoduje wyłączenie zaznaczenia spraw.

Używanie reguł masowych tut01

 

Uruchamianie reguł

Przycisk do uruchamiania reguł (na powyższym ekranie zaznaczony na żółto) pozostaje nieaktywny jeżeli nie zaznaczono przynajmniej jednej sprawy. Zawiera on listę przycisków reguł ręcznych, które mogą być uruchomione dla przynajmniej jednej z zaznaczonych spraw.

Po kliknięciu odpowiedniego przycisku z listy dostępnych, pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie zamiaru wykonania tej reguły dla zaznaczonych spraw.

Używanie reguł masowych tut03

 

 

Jeżeli zaznaczony jest checkbox w nagłówku i zaznaczone są wszystkie sprawy widoczne na stronie oraz istnieje więcej spraw, niż na otwartej stronie, to w oknie potwierdzenia pojawi się  opcja uruchomienia reguły dla wszystkich spraw w raporcie. Wybranie tej opcji spowoduje uruchomienie reguły ręcznej dla wszystkich spraw z raportu, również dla tych które nie są widoczne na aktywnej stronie raportu. Należy być ostrożnym używając tej opcji. 

Używanie reguł masowych tut04

 

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?