Print

Uprawnienia na poziomie procesu

Uprawnienia te należą do grupy uprawnień statycznych nadawanych przez osoby z uprawnieniami administratora Platformy AMODIT.
Uprawnienia definiowane są dla każdej procedury odrębnie.

Administratorzy procedury

Osoby i członkowie grup wskazanych w  tym polu  mają pełne uprawnienia do działań administracyjnych w określonej procedurze. Mogą dodawać etapy, zmieniać, dodawać / modyfikować / usuwać pola na formularzu, sterować ich zachowaniem np. ukryte, tylko do odczytu, wymagane, tworzyć/modyfikować reguły biznesowe/ zarządzać szablonami dokumentów dla procedury itp.
Osoby te mają też pełen dostęp do wszystkich spraw w tej procedurze i mogą je czytać i edytować.

Jeżeli w polu nie wskazano żadnych osób ani grup, uprawnienia do administrowania procedurą wynikają z uprawnień użytkownika na poziomie całej Platformy AMODIT.

Redaktorzy spraw

Osoby i członkowie grup wskazanych w  tym polu  mogą  edytować każdą sprawę, którą uruchomili inni użytkownicy w ramach tej procedury. Oznacza to, że nie muszą być bezpośrednio zaangażowani w konkretną sprawę, aby mieć do niej dostęp i mieć możliwości edycji danych na formularzu.

Jeżeli w tym polu nie wskazano żadnych osób ani grup, uprawnienia do redagowania spraw wynikają z uprawnień dynamicznych nadawanych w trakcie przebiegu konkretnej sprawy i odpowiadają umieszczeniu osoby lub grupy w sekcji „Wsp” sprawy.

Jednakże rzeczywiste możliwości edycji danych w poszczególnych polach formularza wynikają z kontekstu sprawy, etapu i uprawnień nadawanych dla poszczególnych pól i sekcji.

Obserwatorzy spraw

Osoby i członkowie grup wskazanych w  tym polu  mogą  otwierać formularz każdej sprawy, którą uruchomili inni użytkownicy w ramach tej procedury. Oznacza to, że nie muszą być bezpośrednio zaangażowani w konkretną sprawę, aby mieć do niej dostęp.

Jeżeli w tym polu nie wskazano żadnych osób ani grup, uprawnienia do obserwowania spraw wynikają z uprawnień dynamicznych nadawanych w trakcie przebiegu konkretnej sprawy i odpowiadają umieszczeniu osoby lub grupy w sekcji „DW” sprawy.

Jednakże rzeczywiste możliwości edycji danych w poszczególnych polach formularza wynikają z kontekstu sprawy, etapu i uprawnień nadawanych dla poszczególnych pól i sekcji.

Procedura może być inicjowana tylko przez:

Jeżeli w tym polu nie wskazano żadnej osoby ani grupy, oznacza to, że każdy użytkownik może zainicjować sprawę w ramach tej procedury. Przykładami tego typu procedur mogą być „Obsługa delegacji”, „Obsługa wniosków urlopowych”.

Jeżeli jednak wymaganiem jest aby tylko określone osoby mogły zainicjować nowe sprawy w ramach tej procedury, to należy w tym polu wskazać osoby lub grupy, dla których chcemy nadać takie uprawnienie.

Osoby, którym nadano uprawnienia do inicjowania spraw, będą widziały kafelki z nazwą procedury na zakładce „Nowa sprawa”, co umożliwi im rozpoczęcie procesu nowej sprawy w ramach tej procedury.

Jak to zrobić?

  1. Wybierz procedurę, dla której chcesz ustawić uprawnienia, wybierz Menu->Procedury
  2. Przejdź na zakładkę Ustawienia
  3. Odszukaj sekcję Użytkownicy procedury
  4. W odpowiednich polach wpisz użytkowników lub grupy
  5. Pamiętaj aby zapisać zmienione ustawienia.

W każdym polu dotyczącym uprawnień dla procedury możesz podać wielu użytkowników wpisując ich loginy lub nazwy grupy. Każda pozycja powinna być oddzielona średnikiem. Grupy muszą mieć ustawioną opcję „Można przekazywać sprawy do tej grupy”.

Gdy rozpoczniesz pisanie i system znajdzie użytkowników, dla których wpisany ciąg liter pasuje do imienia, nazwiska, loginu lub nazwy grupy, wyświetli ich listę. Możesz wybrać właściwą pozycję z listy.

Góra strony

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?