Print

Jak uruchomić nową sprawę w procesie?

Użytkownik może uruchamiać (inicjować) nowe sprawy w dostępnych dla niego procesach.

W celu uruchomienia (zainicjowania) nowej sprawy należy  przejść na zakładkę Procesy, dostępną w lewym menu.

Dostępne dla zalogowanego użytkownika procesy będą widoczne w formie kafelków. Uruchomienie (zainicjowanie) nowej sprawy odbywa się poprzez kliknięcie na kafelek odpowiadający procesowi, w ramach którego ma być uruchomiona sprawa.

Administrator może skonfigurować proces tak, aby nowe sprawy były automatyczne tworzenie na podstawie, przesłanego na specjalny adres, maila z załącznikiem lub na podstawie dokumentu umieszczonego w wyznaczonym folderze plików.

W zależności od procesu, po uruchomieniu nowej sprawy, pojawi się formularz, w którym użytkownik wypełnia odpowiednie pola, załącza dokumenty i wykonuje inne czynności związane z typem sprawy oraz przekazuje sprawę dalej.

Formularz, lista przycisków akcji oraz dostępne funkcje zależą od aktualnego kontekstu sprawy i mogą zmieniać się nawet podczas uzupełniania danych na formularzu. Przykładowo gdy wskażemy, że dokument jest fakturą korygującą, to pojawi się dodatkowe pole w celu wpisania numeru dokumentu, do którego odnosi się faktura.

Podobnie mogą zachowywać się przyciski akcji. W zależności od kontekstu ich liczba i przeznaczenie będzie różne, ale zawsze będą odpowiadały aktualnej sytuacji.

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?