Print

SetListChoices

Zastosowanie

Pozwala dynamicznie ustawić zawartość listy wyboru

Składnia

SetListChoices("fieldName","choices");

Argumenty

  • fieldName – (String) nazwa pola typu Lista wyboru, dla którego mają być ustawione opcje wyboru.
  • choices – (String) Lista opcji oddzielona przecinkiem, średnikiem lub znakiem nowej linii.

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną.
Zwraca false jeżeli pole nie zostało znalezione lub pole nie jest listą wyboru. W pozostałych przypadkach zwraca true

Przykłady

Przykład 1:

W polu „Decyzja”, które jest polem wyboru ustawiamy wartości „Brak decyzji”,”Decyzja odmowna”,”Akceptacja”,”Do ponownej weryfikacji”

SetListChoices("Decyzja", "Brak decyzji,Decyzja odmowna,Akceptacja,Do ponownej weryfikacji")
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?