Print

Pole – Tak/Nie

Pole typu Tak/Nie pozwala użytkownikom wprowadzić proste odpowiedzi typu Tak albo Nie.

W zależności od ustawień pola, może być ono prezentowane jako radio button albo jako checkbox.

 

Ustawienia pola

 

Parametry definiujące:

 Atrybut Opis
Typ Szerokość pola obejmuje jedną kolumnę na formularzu.
Pole jest jednokrotnego wyboru.
Ustawienia Sposób wyświetlania – do wyboru

  • radio button
  • checkbox
 Wartość domyślna Umożliwia ustawienie wartości Tak (true) lub Nie (false) dla pola

Należy mieć na uwadze, że pole ma trzy stany:

  • nigdy nic nie wybrano – sprawdzamy w regułach np [Czy umowa zawarta?] == „”
  • gdy wybrano tak – sprawdzamy w regułach np [Czy umowa zawarta?] == true
  • gdy wybrano nie – sprawdzamy w regułach np [Czy umowa zawarta?] == false

Jednakże ostatni przykład będzie również prawdziwy dla sytuacji gdy w polu jeszcze nie kliknięto ani tak ani nie. Dlatego prawidłową konstrukcją sprawdzającą wartość pola typu Tak/Nie jest następujący warunek:

if ([Czy umowa zawarta?] != true)
{ 
   // gdy wybrano nie lub nic nie wybrano
}
else 
{
  // gdy wybrano tak
}
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?