Print

Definicja procesu

Na Platformie AMODIT, każdy proces składa się minimum z czterech elementów:

  • nazwy procesu –  aby użytkownik wiedział z czym ma do czynienia. Przykładowo „Wniosek urlopowy”, „Rozliczenie zaliczki” itp
  • formularza – który zawiera pola, w których użytkownik będzie wprowadzał dane lub które będą służyły do wyświetlenia mu informacji. Przykładowo „Numer faktury”, „Kwota netto”, „Kontrahent” itp.
  • diagramu – który definiuje etapy, czyli stany procesu, w których będzie znajdowała się sprawa uruchomiona w ramach wybranego procesu. Przykładowo takimi stanami (etapami) mogą być „Nowy wniosek”, „Opiniowanie”, „Księgowanie” itp. Diagram definiuje również, potencjalne przejścia między etapami, tzw ścieżki po których proces będzie się poruszał.
  • reguł – które opisują logikę biznesową procesu. Reguły mogą być „wyklikane” lub, aby opisać bardziej złożone warunki, mogą zawierać skrypty/makra wykonujące funkcje np sprawdzające, porównujące, obliczające i wiele innych. Podobnie jak funkcje w Excelu.
Czy artykuł był pomocny?
4.3 na 5 gwiazdek

2 ratings

5 Stars 50%
4 Stars 0%
3 Stars 50%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?