Print

Set

Zastosowanie

Pozwala ustawić wartość w polu w innej sprawie albo ustawić wartość w polu tabeli.

Składnia

Set("target","fieldTitle","newValue");
Set("target","fieldTitle","newValue","rowSpecifier");

Argumenty

 • target – (String) Określa gdzie dane mają być zmienione. Można tu użyć:
  • nazwy tabeli np „Pozycje faktury
  • wskazać tabelę zagnieżdżoną w taki sposób „Dekretacja>Podział VAT”
  • nazwy pola typu odnośnik, które jest na formularzu np „Dotyczy zamówienia
  • numer sprawy (caseID) np „6882
 • fieldTitle – (String) Nazwa pola znajdującego się w docelowej sprawie lub tabeli
 • newValue – (String) Wartość która ma być wprowadzona do tego pola.
 • rowSpecifier – (String) [Optional] Używane tylko dla tabeli – określa wiersz(e), w którym dane mają być zmienione. Dopuszczalne wartości to  „first” | „last” | „all” | rowNumber  (rowNumber jest wartością numeryczną określająca numer wiersza w tabeli np 3 będzie oznaczało trzeci wiersz w tabeli. Gdy parametr nie zostanie określony, domyślnie używana jest wartość „all”, czyli zmiana zostanie wprowadzona we wszystkich wierszach tabeli.

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną.
Zwraca false jeżeli operacja się nie powiodła. W pozostałych przypadkach zwraca true.

Przykłady

Przykład 1:

Ustawienie wartości dla kolumny w tabeli.

Wykonanie tej funkcji spowoduje ustawienie wartości 100 dla wszystkich wierszy w kolumnie „Ilość” w tabeli „Pozycje faktury”.
Set(„Pozycje faktury”,”Ilość”, „100”);

 

Przykład 2:

Ustawienie wartości dla konkretnego wiersza w tabeli.

Wykonanie tej funkcji spowoduje ustawienie wartości „rsimmons’ w trzecim wierszu tabeli Akceptanci w kolumnie Akceptujący

Set("Akceptanci", "Akceptujący", "rsimmons", 3);

Podobny przykład, ale ustawiający wartość w ostatnim wierszu tabeli

Set("Akceptanci", "Akceptujący", "rsimmons", "last");

 

Przykład 3:

Jak dodać nowy wiersz do tabeli i ustawić w nim wartość?

Dodając wiersz za pomocą funkcji AddTableRow, trzeba zapamiętać numer tego wiersza. W tym przykładzie numer nowego wiersza zapamiętywany jest w zmiennej row.

row = AddTableRow("Users list"); 
Set("Users list","User",CurrentUser(),row);

 

Przykład 4:

Ustawienie wartości w innej sprawie, na którą wskazuje pole typu odnośnik.

Załóżmy że mamy proces Obieg faktur i proces Zamówienia.

W procesie Obiegu faktur mamy pola

 • „Dotyczy zamówienia”, które jest polem typu odnośnik.
 • „Numer faktury”, które jest polem tekstowym

W procesie Zamówień mamy pole:

 • „Zrealizowano fakturą numer”

W procesie Obiegu faktur użytkownik w polu „Dotyczy zamówienia” wskazuje zamówienie, które dotyczy otrzymanej faktury. Chcemy, aby z poziomu procesu Obiegu faktur zostało ustawione pole „Zrealizowane fakturą numer” w zamówieniu powiązanym z naszą fakturą.

Set("Dotyczy zamówienia","Zrealizowano fakturą numer',[Numer faktury]);

Numer faktury jest w nawiasach kwadratowych, ponieważ odwołujemy się do wartości z tego pola.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?