Synchronizacja kont użytkowników z AzureAD i logowanie OpenId z Azure

W systemie AMODIT istnieje możliwość zsynchronizowania kont użytkowników z Active Directory (patrz „Synchronizacja z Active Directory”). Główne ograniczenie tej funkcjonalności jest takie, że w zasadzie ma ona zastosowanie u klientów posiadających domenę Active Directory (AD) i system AMODIT na własnych serwerach w sieci wewnętrznej. Dla klientów posiadających AD we własnej sieci, ale korzystających z AMODIT w chmurze, synchronizacja kont użytkowników, a tym samym możliwość logowania się kontami z AD, jest praktycznie niemożliwa.

Od wersji 220630 wprowadzamy możliwość synchronizacji kont użytkowników z wykorzystaniem Azure Active Directory (AzureAD), a tym samym logowania się do systemu tymi kontami. Opcja ta praktycznie znosi powyżej opisane ograniczenie i jest dostępna dla klientów, którzy korzystają z AzureAD i posiadają system AMODIT w chmurze albo na własnych serwerach.

Szczegóły konfiguracji logowania się użytkowników za pomocą kont w AzureAD opisujemy w tym artykule: Konfiguracja AzureAD

UWAGA! Moduł „Logowanie z wykorzystaniem AzureAD” jest funkcjonalnością odrębnie sprzedawaną i licencjonowaną. Natomiast klient musi wykupić odrębne licencje w firmie Microsoft na korzystanie z AzureAD.


Funkcjonalność dostępna od wersji 220630 systemu AMODIT.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?