Print

Licencjonowanie

Platforma AMODIT jest licencjonowana w oparciu o liczbę użytkowników posiadających aktywne konta. Klient ma prawo zdefiniować i używać dowolną liczbę procesów biznesowych w ramach posiadanej licencji.

Mogą to być procesy z różnych obszarów jak np.:

 • kadrowe (wnioski urlopowe, rekrutacja, ocena pracownicza, rozliczanie godzin pracy, wnioski o zmianę zatrudnienia, zaszeregowania itp.);
 • finansowe (akceptacja kosztów, akceptacja wydatków, procesu składania zamówień, obsługi zapotrzebowania, tworzenia i akceptacji budżetów, rozliczanie delegacji,  rozliczanie zaliczek, obieg faktur itp.);
 • administracyjno-organizacyjne (wnioski na zarząd, wnioski na RN, pełnomocnictwa, obieg umów prawnych, obieg korespondencji, archiwum dokumentów itp.);
 • serwisowe (help desk, procesy reklamacyjne, zgłoszenia serwisowe itp.);
 • IT (zarządzanie uprawnieniami, dostępami, obsługa zgłoszeń IT itp.);
 • inwestycyjne (przygotowanie inwestycji, dokumentacja inwestycyjna, nadzór nad inwestycją itp.);
 • dowolne inne.

Dodatkowo system AMODIT może zostać rozszerzony o dedykowane funkcjonalności (stan na dzień 2023-11-29) jak np.:

 • obsługa przelewów bankowych krajowych i zagranicznych;
 • moduł e-Nadawca (obsługa zarządzania korespondencją z Pocztą Polską);
 • zaawansowane raporty i raporty BI;
 • monitor operacji/wydajności;
 • obsługa zastępstw per proces;
 • ochrona danych wrażliwych;
 • integracje z firmami kurierskimi FedEx i DHL;
 • integracja z Azure AD;
 • integracja z e-PUAP;
 • integracje z e-Doręczenia i Q-Doręczenia;
 • moduł REST API.

Oczywiście w systemie AMODIT istnieje wiele innych modułów rozszerzających jego funkcjonalność, natomiast wymienione powyżej wymagają wykupienia odrębnych licencji (patrz również Licencjonowanie modułowe).

Proponujemy jedną z dwóch form korzystania z Platformy AMODIT:

 • w modelu SaaS;
 • instalacja w środowisku IT klienta.

Niezależnie od liczby użytkowników, niektóre funkcjonalności są dodatkowo licencjonowane. Przykładowo moduł eNadawca czy Generator Paczki Przelewów.

Model SaaS

W modelu tym klient otrzymuje dostęp do wyodrębnionej wyłącznie dla niego przestrzeni Platformy AMODIT pod unikalnym adresem URL

https://nazwa_firmy.amodit.com/

lub

https://cloud.amodit.com/nazwa_firmy

lub

https://app.amodit.com/nazwa_firmy

Klient otrzymuje dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy AMODIT, wszystkie narzędzia niezbędne do doskonalenia i modyfikacji procesów we własnym zakresie,  gwarancję zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania oraz prawo do nowych wersji Platformy AMODIT w całym okresie użytkowania.

Model SaaS umożliwia natychmiastowe korzystanie z Platformy bez inwestycji we własne środowisko IT.

W modelu tym opłaty za korzystanie z platformy wnoszone są za każdy okres użytkowania (najczęściej miesięcznie).

Instalacja w środowisku IT klienta

W modelu tym, Platforma AMODIT instalowana jest w środowisku IT Klienta i dostępna jest w jego sieci firmowej. Może być również udostępniana poza tę sieć, ale o tym decyduje już wyłącznie klient.

W modelu tym klient uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy AMODIT, wszystkie narzędzia niezbędne do doskonalenia i modyfikacji procesów we własnym zakresie oraz gwarancję zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania oraz prawo do nowych wersji Platformy AMODIT zależną od sposobu nabycia prawa do użytkowania.

W przypadku instalacji w środowisku IT klient ma prawo:

 • użytkować Platformę AMODIT na podstawie umowy wynajmu (tak jak w modelu SaaS)
 • użytkować Platformę AMODIT na podstawie umowy nabycia licencji wieczystej. W ramach jednorazowego zakupu Klient otrzymuje 12-to miesięczną gwarancję oraz prawo dostępu do nowych wydań Platformy AMODIT. Przedłużenie gwarancji oraz dostępu do nowych wydań na kolejne 12 miesięcy, to równowartość 20% wartości zakupu licencji.

W przypadku instalacji w środowisku IT klienta, niezbędne jest również posiadanie przez Klienta odpowiednich licencji na system operacyjny MS Windows oraz bazę danych. Platforma AMODIT pracuje w oparciu o bezę MySQL (darmowa) lub MS SQL (komercyjna).
Proponowany sposób licencjonowania środowiska pod Platformę AMODIT:

 • MS Windows Server 2012 Standard – pozwala na instalację na serwerze z 2 fizycznymi procesorami oraz uruchomienie dwóch maszyn wirtualnych. Jest to wystarczające środowisko do typowych zastosowań AMODIT. Na jednej maszynie wirtualnej uruchamiany jest serwer aplikacyjny, a na drugiej serwer bazodanowy. Patrz również Przygotowanie serwera aplikacyjnego do instalacji.
 • Jako serwer bazodanowy proponujemy zastosowanie serwera MySQL. Jeżeli posiadają Państwo licencje na serwer MS SQL, to oczywiście może być on wykorzystany w instalacji AMODIT’a. Patrz również: Przygotowanie serwera bazy danych do instalacji.

 

Czy artykuł był pomocny?
4.5 na 5 gwiazdek

1 rating

5 Stars 0%
4 Stars 100%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?