Print

Excel jako zewnętrzne źródło danych

Excel może być użyty jako źródło danych dla słowników zewnętrznych, co zostało opisane tutaj.

Excel może być również użyty jako zewnętrzne źródło danych dla raportów lub jako źródło synchronizacji dla tzw. rejestrów.

W tym artykule omówiono sposób podłączenia Excela jako zewnętrznego źródła danych.

Podłączenie zewnętrznego źródła danych na bazie arkusza Excel rozpoczynamy od skonfigurowania połączenia ODBC.

Z poziomu systemu Windows Server, korzystając z  ODBC Data Source Administrator, dodajemy plik Excela jako źródło danych.

W tym celu:

 1. Na serwerze na którym zainstalowana jest aplikacja webowa AMODIT, uruchamiamy ODBC Data Source Administrator
 2. W zakładce System DSN klikamy Add…
 3. Wybieramy Microsoft Excel Driver. Jeżeli nie mamy, to należy go zainstalować (link tu: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920)
 4. Przyciskiem Ok potwierdzamy chęć dodania nowego Data Source i przechodzimy do jego szczegółowej konfiguracji.
 5. Wprowadzamy nazwę źródła i ewentualnie opis.
 6. Pod przyciskiem „Select Workbook…” wskazujemy lokalizację pliku Excel będącego źródłem dla naszego słownika zewnętrznego.

 

 

Teraz tak przygotowane źródło danych należy użyć w AMODIT jako zewnętrzne źródło danych.

W tym celu.

 1. Logujemy się do AMODIT jako administrator.
 2. Przechodzimy do menu „Źródło zewnętrzne” i wybieramy „Dodaj źródło” (lewy dolny róg ekranu)
 3. W oknie konfiguracji wprowadzamy wymagane parametry.
  1. Nazwa: – taka jaką będziemy używali wewnątrz AMODIT’a
  2. Description – opis źródła, abyśmy w przyszłości pamiętali co to za dane i po co je podłączyliśmy do AMODIT
  3. Connection type.
  4. Connection string – tutaj należy wskazać nazwę DSN skonfigurowanego w ODBC Data Source Administrator w formie DSN=Nazwa źródła danych.
  5. SQL Query: np. Select * from [Nazwa arkusza Excel$]. Ważne jest użycie nazwy arkusza ze znakiem $ np. Arkusz1$ i w nawiasach kwadratowych. Patrz również wskazówki w artykule: Synchronizacja danych z pliku EXCEL przez ODBC – łączenie stringów (kilku kolumn w jedną).
  6. Klikamy Utwórz.

 

Częstotliwość źródeł zewnętrznych typu „Local” (parametr „Connection Type” w konfiguracji źródła) definiujemy w Ustawieniach systemowych Amodit w zakładce Zadania. Nazwa zadania to „DashboardSource”. Dodatkowo synchronizację możemy wywołać poza kolejką, bezpośrednio po wejściu w dany słownik zewnętrzny z przycisku „Synchronizuj”.

UWAGA! Powyższe podejście, tzn. stosowanie połączenia ODBC do Excel’a dla typów połączeń Online, Agent albo Local, nie zawsze może działać poprawnie. Dlatego NIE jest rekomendowane. Plik Excel nadaje się tylko do źródeł danych typu „Static”, ale trzeba wtedy ręcznie za każdym razem je aktualizować. Rekomendowanym rozwiązaniem może być zaimportowanie danych z pliku Excel do tabeli w bazie danych, a następnie skonfigurowanie źródła danych do tejże tabeli. W tym artykule opisane jest, jak taki import zrobić: Import data from Excel to SQL Server or Azure SQL Database.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?