Logowanie się do systemu AMODIT kontami m.in. Microsoft, Facebook, Google (mechanizmy dodatkowe)

System AMODIT oprócz standardowego mechanizmu logowania się użytkowników z użyciem loginu/e-maila i hasła umożliwia skorzystanie m.in. z trzech dostawców autentykacji: Google, Facebook lub Microsoft. Warunkiem poprawnego działania takiej autentykacji jest to, aby adres e-mail użytkownika zdefiniowanego w AMODIT pokrywał się z adresem e-mail konta użytkownika u wskazanego dostawcy. Przy okazji zaletą logowania się z użyciem kont u wspomnianych dostawców jest zastosowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego (ang. MFA – multi-factor authentication).

Poniższe obrazki pokazują kolejne kroki takiego uwierzytelniania na przykładzie konta w usługach firmy Microsoft.

Dodatkowo można skonfigurować logowanie do systemu za pomocą mechanizmów SAML lub OpenID (np. z wykorzystaniem AzureAD).

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?