Obszary

W AMODIT można włączyć ograniczenie widoczności procesów/spraw/raportów/menu do określonego zestawu niezbędnego dla prawidłowej realizacji celów biznesowych.

Przykładowo dla użytkownika, można włączyć obszar Umowy, który ograniczy widoczność np do takiego zestawu informacji

 

Definiowanie obszarów odbywa się z poziomu bazy danych.

Użytkownik może jedynie wybrać obszary z dostępnych dla niego.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.