Print

Uprawnienia systemowe

Uprawnienia systemowe nadawane są na poziomie Platformy AMODIT i nie mogą być obniżone przez uprawnienia statyczne lub dynamiczne. Użytkownicy mogą natomiast otrzymać uprawnienia do administrowania określoną procedurą lub procedurami nie mając systemowego uprawnienia administratora, zobacz temat „Uprawnienia do procedury”. 

Uprawnienia te mogą podlegać zatwierdzeniu wg zasady „4 oczu” co powoduje, że jakąkolwiek zmianą zaproponowaną przez jednego z administratorów musi zatwierdzić inna osoba o odpowiednich uprawnieniach.

 Nazwa  Uprawnienie  Kto może mianować
 Administrator główny. Najwyższy stopień uprawnień. Może wykonywać wszystkie czynności przewidziane na Platformie AMODIT.W systemie zawsze istnieje przynajmniej jeden administrator. Inny użytkownik z tym samym uprawnieniem.
 Administrator użytkowników Tworzenie użytkowników i grup.  Modyfikacja składu członków grup. Aktywacja nowych kont użytkowników. Dezaktywowanie kont użytkowników.

 

Inny użytkownik z tym samym uprawnieniem lub Administrator główny
 Administrator słowników Tworzenie słowników i modyfikacja słowników.

 

Inny użytkownik z tym samym uprawnieniem lub Administrator główny
Administrator spraw Dostęp do odczytu i edycji wszystkich spraw we wszystkich procesach. Administrator główny
Administrator organizacji zewnętrznej Zapraszanie i edycja danych użytkowników organizacji zewnętrznej. Osoba z uprawnieniami Administratora lub  Administrator organizacji zewnętrznej (tylko dla tej organizacji zewnętrznej).
 Konto zablokowane Użytkownik nie ma możliwości zalogowania. Konto może być zablokowane świadomie przez administratorów lub może zostać zablokowane na skutek trzykrotnej próby błędnego logowania lub na skutek synchronizacji z Active Directory w której użytkownik został dezaktywowany. Administrator główny,

Administrator użytkowników

Administrator organizacji zewnętrznej do której należy użytkownik.

 Konto systemowe Specjalne konto, na które nie można się zalogować. Zwykłym użytkownikom NIE należy zaznaczać tej opcji, gdyż nie będą mogli się zalogować.  Administrator główny

Jak zmienić uprawnienia systemowe dla użytkownika?

  1. Przejdź do Menu główne -> Użytkownicy
  2. Wybierz użytkownika i kliknij jego dane aby wyświetlić formularz edycji danych użytkownika.
  3. Ustaw odpowiednie uprawnienia dla użytkownika. Jednak sam musisz posiadać uprawnienia do zmiany uprawnień. Zobacz tabela powyżej.
  4. Zapisz zmiany

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?