Historia zmian Platformy AMODIT

Wydanie 220325

 • Dodano zwijanie opisu w ustawieniach etapów w procesie.
 • Dodano blokowanie logowania z pomocą loginu i hasła.
 • Dodano logowanie uruchamiania sprawy z maila.
 • Dodano logowanie ustawienia użytkownika jako przełożonego.
 • Dodano logowanie zmiany daty ważności konta.
 • Dodano logowanie zmiany kategorii procesu.
 • Dodano logowanie zmiany nazywa grupy.
 • Dodano logowanie zmiany ustawienia Użytkownicy zewnętrzni mogą wysyłać do.
 • Dodano logowanie zmiany ustawień Ukryj przycisk na szczegółach sprawy.
 • Dodano logowanie zmiany ustawień poczty przychodzącej.
 • Dodano możliwość podpisywania skrótu zamiast całego dokumentu.
 • Dodano możliwość wyłączenia procesu z mechanizmu zastępstw.
 • Dodano możliwość eksportu wszystkich kolumn z raportu do arkusza Excel.
 • Dodano obsługę DW i UDW do funkcji SendMessage i SendMessageWithAttachments.
 • Dodano opcję blokady zmiany danych podstawowych w ustawieniach konta przez użytkowników.
 • Dodano przycisk z przekierowaniem do strony głównej po utworzeniu nowego konta.
 • Dodano resetowanie obrazka do walidacji przy rejestracji.
 • Dodano rozróżnienie, które maile mają być wysłane od razu a które mają być dodawane do kolejki i wysyłane z joba z uwzględnieniem limitu.
 • Dodano w źródłach zewnętrznych wyświetlanie informacji, gdzie źródło jest wykorzystywane.
 • Dodano wykrywanie skryptów JS wprowadzanych przez użytkownika w polach tekstowych na formularzu.
 • Dodano zapamiętywanie ustawień Gantt.
 • Dodano zapisywanie łączenia etapów w historii.
 • Dodano zmiany do Monitora wydajności.
 • Modyfikacja funkcji dotyczących pola typu tabela.
 • Poprawiono działanie funkcji sprawdź sumę.
 • Poprawiono ograniczenie długości tekstu w polu krótki tekst.
 • Poprawiono prezentacje danych w historii aktywności konta.
 • Poprawiono sposobu wyświetlania tabel jako formularze.
 • Poprawiono widok ustawień tabeli.
 • Poprawiono wydajność funkcji SetReferenceFilter.
 • Poprawiono wyświetlanie daty w stopce maila.
 • Poprawiono wyświetlanie długich nazw raportów
 • Poprawiono wyświetlanie komunikatu o niezgodności pola nadrzędnego.
 • Poprawiono wyświetlanie przycisku do masowego podpisywania w wersji mobilnej.
 • Rozbudowano rejestrowanie aktywności użytkowników na sprawie o logowanie operacji, które dotyczą wybranego użytkownika, ale nie są przez niego wykonywane.
 • Ujednolicono nazwy parametru oraz nazwy wyświetlanej na formularzu.
 • Usunięto problem z brakiem możliwości przewinięcia zbyt długiej podpowiedzi funkcji.
 • Usunięto problem z importem procesu – Ustawienia formularza.
 • Usunięto problem z importem raportu.
 • Usunięto problem z importem raportu pivot.
 • Usunięto problem z importem sprawy z raportem.
 • Usunięto problem z wejściem do sprawy w regule automatycznej.
 • Usunięto problem z dodaniem osoby do mój zespól.
 • Usunięto problem przy pobieraniu informacji dotyczących logowania użytkownika.
 • Usunięto problem przy zmianie nazwy pola.
 • Usunięto problem z folderami na raporcie z kilku źródeł.
 • Usunięto problem z działaniem DisableField dla pola typu przycisk.
 • Usunięto problem z działaniem OnThumbnailRaportIconLoadError.
 • Usunięto problem z edytorem graficznym formularza.
 • Usunięto problem z logowaniem po stworzeniu konta przez administratora.
 • Usunięto problem z modyfikacją daty przekazania po zainicjowaniu reguły ręcznej.
 • Usunięto problem z podwójnym wysłaniem wiadomości email.
 • Usunięto problem z sortowaniem pola typu podpis w tabeli.
 • Usunięto problem z widocznością zakładek jeżeli w zakładce jest pole podpis.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem podglądu dokumentu.
 • Usunięto problem ze skalowaniem menu.
 • Usunięto problem ze zmianą daty we wniosku.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem duplikatów spraw na liście z folderu w repozytorium.
 • Usunięto dostęp do źródeł zewnętrznych dla użytkowników zewnętrznych.
 • Zablokowano pole Numer osobowy, jeśli pochodzi on z AD.
 • Zmieniono UX dla okna opisu procesu.
 • Zoptymalizowano ładowanie listy spraw w widoku głównym.

Wydanie 211231

 • Dodano wyświetlanie innych uprawnień administracyjnych użytkownika.
 • Dodano akceptacje regulaminu przy pierwszym logowaniu.
 • Dodano aktywność użytkownika w kontekście administracyjnym.
 • Dodano blokowanie nagłówka przy przewijaniu listy użytkowników.
 • Dodano do webservice metody CaseGetAttachment.
 • Dodano drukowanie wskazanych dokumentów.
 • Dodano filtrowanie działań użytkownika po dacie i tekście.
 • Dodano funkcję IsGroup().
 • Dodano funkcję SetDateFilter().
 • Dodano funkcje do pobierania danych z licencji.
 • Dodano funkcje reguł do obsługi predykcji kolejnego użytkownika lub etapu.
 • Dodano informacje o posortowaniu tabeli w historii.
 • Dodano licznik pozostałych spraw do wykonania.
 • Dodano logowanie wyniku z LibreOffice gdy nie wygenerowano pliku.
 • Dodano logowanie zmian uprawnień do procesu.
 • Dodano maskę kwota dla pola tekstowego.
 • Dodano możliwość pobrania daty podpisania z Trust Center.
 • Dodano możliwość pobrania SID z database admin.
 • Dodano możliwość ustalenia kolejności kategorii w menu.
 • Dodano możliwość ustalenia raportów w menu.
 • Dodano możliwość wybrania wierszy w raporcie osadzonym dla których mają być zwrócone wartości.
 • Dodano możliwość pobrania kolejnych informacji o historii użytkownika.
 • Dodano obsługę zakupu licencji.
 • Dodano parametr określający jeżyk do funkcji GetDictionaryDescription().
 • Dodano przekierowanie do Stripe po przekroczeniu licencji darmowej.
 • Dodano przeładowanie formularza po wykonaniu reguły ręcznej, jeżeli w regule jest zmieniany etap i jest wywołany ShowMessage z 2.
 • Dodano prezentację dodatkowych informacji o grupach.
 • Dodano raport aktywności w panelu użytkownika.
 • Dodano sekcje w ustawieniach systemowych dla parametrów dotyczących obszarów.
 • Dodano Sprawdzanie nazw generowanych plików tak aby nie zawierały znaków niedozwolonych.
 • Dodano użytkownika serwisowego
 • Dodano walidacje odwołani do pól z funkcji w foreachrow() i forrow().
 • Dodano wymuszanie zmiany hasła po samodzielnym założeniu konta.
 • Dodano wymuszanie zmiany hasła przy pierwszym logowaniu.
 • Dodano wysłanie wiadomości do wielu użytkowników przez funkcje SendMessage() i SendMessageWithAttachments().
 • Dodano wyświetlanie adresu IP w historii pola.
 • Dodano wyświetlanie adresu IP w historii sprawy.
 • Dodano wyświetlanie adresu IP w historii zmian pola.
 • Dodano zapisywanie adresu IP logującego się użytkownika.
 • Dodano wyświetlanie danych sprawy na liście do wykonania.
 • Dodano wyszukiwanie w historii sprawy.
 • Dodano wyświetlanie historycznych uprawnień użytkownika w historii zmian sprawy.
 • Dodano wyświetlanie historycznych uprawnień użytkownika w historii zmian pola.
 • Dodano wyświetlanie przykładu daty i czasu w ustawieniach konta użytkownika.
 • Dodano wyświetlanie uprawnień użytkownika w historii sprawy.
 • Dodano wywołanie optimize table dla tabel notification i usermail dla MySQL w job clearlog.
 • Dodano zapisywanie aktywności użytkownika.
 • Dodano zapisywanie i wyświetlanie zmian uprawnień dla użytkownika na sprawie.
 • Dodano zarządzanie uprawnieniami z poziomu panelu użytkownika.
 • Dodano zarządzanie obszarami poprzez grupy.
 • Dostosowano mcase do użytkownika zewnętrznego.
 • Dostosowano skrypty JS do Internet Explorer.
 • Poprawiono algorytm ułożenia tabel reguł w grafach.
 • Poprawiono angielskie tłumaczenia w grupowaniu i sortowaniu.
 • Poprawiono działanie przycisku do ukrywania reguł na grafie.
 • Poprawiono działanie przycisku chowania menu.
 • Poprawiono filtrowanie zdarzeń po datach.
 • Poprawiono obliczanie sumy w tabeli.
 • Poprawiono placeholder w edycji danych organizacji zewnętrznej.
 • Poprawiono skrolowanie na zakładce procesy w wersji mobilnej.
 • Poprawiono style w filtrach.
 • Poprawiono walidacje danych po edycji profilu użytkownika.
 • Poprawiono wyświetlanie opisów funkcji.
 • Poprawiono wyświetlanie grafów.
 • Poprawiono wyświetlanie na IOS.
 • Poprawiono wyświetlanie tytułu wykresu Gantt, jeżeli jest oparty o źródło zewnętrzne.
 • Poprawiono zapis historycznych uprawnień użytkownika.
 • Rozbudowano DeleteCase w kontekście funkcjonalności aktywności użytkownika.
 • Rozbudowano raport uprawnień dla danego użytkownika.
 • Rozszerzono funkcjonalność wyszukiwania w historii sprawy.
 • Rozszerzono funkcje SetUserFilter o opcję filtrowania po użytkownikach.
 • Ujednolicono prezentacje nazwy użytkownika
 • Usunięto parametr NotificationsOrganizationInLink.
 • Usunięto problem z działaniem forcase w regule okresowej procesu.
 • Usunięto problem z filtrowaniem historii sprawy.
 • Usunięto problem z odczytywaniem tekstu przez miejscowy OCR bezpośrednio do pola wymaganego.
 • Usunięto problem z podglądem historii zmian pola w sprawie.
 • Usunięto problem z skrolowania przy edycji uprawnień pola.
 • Usunięto problem z wykonaniem job onetime.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem danych w raporcie.
 • Usunięto niepotrzebne walidacje nazw pól w forcase, foreachcase.
 • Usunięto problem z dodaniem dokumentu za pomocą drag and drop.
 • Usunięto problem z polem słownikowym podrzędnym.
 • Usunięto opcję Zapisz w GDrive jeżeli ten mechanizm nie jest skonfigurowany.
 • Usunięto odwołania do funkcji pobierających aktualną datę na serwerze SQL.
 • Usunięto parametr OCR Faktury (NuDelta).
 • Usunięto problem przekroczeniem row size w MySQL.
 • Usunięto problem z dodaniem użytkownika i obserwatora w mcase.
 • Usunięto problem z działaniem SetReferenceQuery z filtrami zaawansowanymi pola typu odnośnik.
 • Usunięto problem z działaniem blokady modyfikacji (tylko do odczytu) dla pola tabela w wyświetlaniu Formularz.
 • Usunięto problem z działaniem licznika na raporcie.
 • Usunięto problem z działaniem linków w dokumentach dołączonych do sprawy.
 • Usunięto problem z działaniem TAB przy tłumaczeniu procesu.
 • Usunięto problem z kopiowaniem procesu.
 • Usunięto problem z niedziałającymi odnośnikami do pól wymaganych.
 • Usunięto problem z podmienianiem funkcji SetReferenceQuery na SetReferenceFilterEx.
 • Usunięto problem z przekazaniem sprawy do grupy allusers.
 • Usunięto problem z usuwaniem/dodawaniem wiersza tabeli w widoku formularza.
 • Usunięto problem z wykonaniem reguł z poziomu zakładki do wykonania.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem ikon reguł w grafach.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem przetłumaczonych nazw (wyświetlanych) pól dla wybranego języka obcego.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem informacji SetFieldInfo() dla pola wymaganego.
 • Wyłączono możliwość wywołania reguł grupowych i czasowych.
 • Zablokowano możliwość użycia # w ExecuteSQL.
 • Zablokowano możliwość dodawania komentarzy przez użytkowników zewnętrznych.
 • Zablokowano możliwość ukrycia kolumn imię, nazwisko, login na liście użytkowników.
 • Zablokowano możliwość zmiany kolejności obszarów jeżeli są zarządzane poprzez grupy.
 • Zablokowano opcje w ustawieniach systemowych dla instalacji chmurowych.
 • Zaktualizowano opis renumerate function.
 • Zmieniono komunikat przy wysłaniu do Trust Center dokumentu innego niż pdf.
 • Zmieniono prezentacje numeru przy Grant Temporary Akces.
 • Zmieniono sposób wyświetlania wymagania, nieprawidłowości pola i sposób walidacji zawartości pól na stronie profilu użytkownika.
 • Zmieniono sposobu obsługi logowania kodem OTP dla GTA.
 • Zmieniono UI w panelu źródła zewnętrzne.
 • Zmieniono UX dla okna opisu procesu.
 • Zoptymalizowano działanie funkcji calculatesum dla tabel.
211231.1
 • Usunięto problem z wyświetlaniem raportu w podglądzie mobilnym.
 • Usunięto problem z brakiem adresu email adresata w komentarzu dla wiadomości z załącznikiem.
 • Usunięto problem z wklejaniem tekstu do pola typu tekstowego.
 • Usunięto problem z szukaniem po procesie.
 • Usunięto problem z domyślnym sortowaniem.
211231.2
 • Poprawiono skalowanie logo w mailach.
 • Usunięto problem z odświeżaniem właściciela po zmianie etapu.
 • Zoptymalizowano synchronizacje użytkowników z AD.
 • Usunięto logowanie informacji o braku tabel w czasie aktualizacji bazy.
211231.3
 • Usunięto problem z ukrywaniem filtru na raporcie osadzonym.
 • Poprawiono formularz zakupu licencji.
 • Poprawiono diagram procesu.
211231.4
 • Usunięto problem przy wyświetlaniu tabeli w widoku formularza.
 • Usunięto problem z aktywacją użytkownika organizacji zewnętrznej.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem danych w tabeli za pomocą funkcji Set().
 • Dodano możliwość usunięcia źródła zewnętrznego z poziomu interfejsu.
211231.5
 • Poprawiono wyświetla się tooltip przycisków Diagramu w trybie pełnoekranowym.
 • Poprawiono wyświetlenie opisu zakładki gdy nie ma wpisu w bazie.
211231.6
 • Usunięto problem z wklejaniem do pola typu numerycznego.
 • Usunięto problemy związane z Babel.
 • Usunięto problem z dostępem do ustawień organizacji zewnętrznej.
 • Poprawiono sposób zapisywania w historii sprawy informacji o podpisaniu wiersza w tabeli.
211231.7
 • Usunięto problem z funkcją AddBarcode. Funkcja z reguły okresowej nie dodaje kodu kreskowego.
 • Usunięto problem z działaniem AddBarcode przy pierwszym wykonaniu.
 • Usunięto problem z tooltip przycisków diagramu w trybie pełnoekranowym w ustawieniach procesu.
 • Usunięto problem w słownikach zagnieżdżonych.
 • Usunięto problem z wysłaniem powiadomień po przekroczeniu terminu.
 • Poprawiono komunikat godzinowy o terminie ustawionym dla etapu.
211231.8
 • Poprawiono filtrowanie raportu po liczbach dziesiętnych.
 • Dodano automatyczne odświeżanie raportu.
 • Usunięto wymaganie podania kodu z maila przy zakładaniu pierwszego konta administratora.
 • Usunięto problem przy dodawaniu uprawnień dla osoby/grupy do sekcji.
 • Usunięto problem z ładowaniem aktywności użytkownika.
 • Dodano informacje o podpisaniu pola w tabeli w historii sprawy.
 • Zmieniono sposób ustawiania wysokości okienka do ustawiania uprawnień pola.
211231.9
 • Usunięto wykorzystanie mechanizmu ifilter przy indeksowaniu dokumentów.
 • Poprawiono wyświetlanie informacji o osobie podpisującej.
 • Usunięto problem z wczytywaniem raportów.
211231.10
 • Usunięto problem z blokowaniem kolumny po dodaniu wiersza przy użyciu funkcji AddTableRow.
 • Poprawiono CSS zakładek w aktywności użytkownika w Panelu użytkownika.
211231.11
 • Przywrócono działanie logowania OpenId w Microsoft.
 • Usunięto problem z wysłaniem dokumentów.
 • Poczta przychodząca – autoryzacja do EWS/Office365.
211231.12
 • Dodano możliwość skonfigurowania w witrynie zabronionych wartości host.
 • Dodano logowanie, dla którego procesu wystąpił błąd przy połączeniu do serwera poczty przychodzącej.
 • Poprawiono wydajność synchronizowania grup z Origin.
 • Poprawiono przekierowanie do sprawy z powiadomienia w mailu.
 • Ujednolicono działanie opcji Wyświetl historię pola.
 • Usunięto problem z logowaniem przez google.
 • Usunięto zmianę rozmiaru na dokumentach przed odczytaniem kodów kreskowych.
 • W panelu użytkownika w sekcji Mój zespół ukryto użytkowników zablokowanych.
211231.13
 • Usunięto problem przy wczytywaniu maili.
211231.14
 • Usunięto problem z wyłączeniem obszaru wszystkie procesy po zmianie języka.
 • Poprawiono odświeżanie przy filtrowaniu raportu osadzonego.
 • Poprawiono wklejanie adresu email do pola tekstowego z maską email.
 • Poprawiono działanie funkcji Set() na tabeli w kontekście pętli forcase().
211231.15
 • Dodano przycisk przekierowujący do strony startowej po samodzielnym założeniu konta.
 • Zmiany w ChangeDeadline().
 • Dodano ograniczenie możliwości wejścia na profil użytkownika i wyświetlania listy użytkowników.
 • Poprawiono wyliczanie sumy w tabeli.
 • Poprawiono wyświetlanie ikony użytkownika.
 • Poprawiono treść maila wysłanego po założeniu konta przez administratora.
 • Dodano link do aplikacji w stopce wiadomości.
 • Usunięto problem przy wyświetlaniu raportu.
 • Poprawiono zapisywanie historii sprawy.
211231.16
 • Usunięto problem z brakiem powiadomień przy ustawieniu terminu, gdy sprawa jest przypisana do grupy.
 • Dopasowano logo na stronie wyboru konta po logowaniu.
 • Usunięto problem z działaniem funkcji Set() na tabeli w kontekście pętli forcase().
 • Usunięto komunikat informujący o korzystaniu z darmowej wersji po zakupie licencji.
211231.17
 • Poprawiono wyświetlanie ustawień organizacji zewnętrznej.
 • Zmieniono działanie register w przypadku przekroczenia limitu utworzonych stron.
 • Poprawiono wersjonowanie edytowanych plików z Sharepointa w Amodit (Office 365).
 • Poprawiono działanie foreachcase przy zagnieżdżonym użyciu.
211231.18
 • Usunięto problem z tworzeniem źródła zewnętrznego przy połączeniu do bazy Oracle.
 • Poprawiono generowanie xml na podstawie xslt z Wyszukiwania zaawansowanego.
 • Usunięto odwołania do ENGINE = MyISAM ze skryptów tworzących bazy MySQL.
 • Poprawiono zapis zmian sprawy z poziomu usługi i użytkownika systemowego.
 • Usunięto warunek „and prcIsDictionary=0” z zapytań na liście spraw.
 • Poprawiono komunikat po zakupie licencji.
211231.19
 • Zoptymalizowano wyświetlanie listy do wykonania.

211231.20
 • Zmieniono komunikat mailowy o odrzuceniu prośby o zarejestrowanie konta w systemie.
 • Usunięto problem z działaniem GrantTemporaryAccess.
 • Poprawiono wyświetlanie ikony Podpowiedzi.
 • Usunięto problem z zapisywaniem zmian ma sprawie w pętli foreachcase – funkcja okresowa dla procesu
 • Poprawiono wydajność zapytań w wyszukiwaniu pełno tekstowym.
211231.21
 • Poprawiono wyświetlanie raportu typu tabela.
 • Poprawki w FieldIsRequired przy wykonaniu reguły.
 • Dodano nowy typ przesyłki do eNadawca.
 • Usunięto problem z generowaniem tokenu oauth do EWS przy wykorzystaniu standardowej aplikacji AMODIT i oauth.amodit.com.
 • Zmiany w mechanizmie akceptacji licencji.
211231.22
 • Usunięto problem z polem typu odnośnik w tabeli przy dodawaniu nowej pozycji w rejestrze.
 • Poprawiono przekierowanie po samodzielnym założeniu konta.
211231.23
 • Usunięto problem z akceptacją regulaminu przy pierwszym logowaniu.
211231.24
 • Zmiany w rejestracji demo – użytkownik po rejestracji ma włączony tylko ten obszar, który został określony w linku z jakiego trafił do rejestracji.
 • Poprawiono licznik podpisów z tabeli.
 • Usunięto problem z logowaniem w Internet Explorer.
211231.25
 • Usunięto problem z folderami na raportach z kilku źródeł.
 • Usunięto problem z wyszukiwaniem procesu.
 • Ujednolicono sposób prezentacji podpisu.
 • Poprawiono treść powiadomienia e-mail informujących o terminie na obsługę sprawy.
 • Usunięto problem ze zmianą języka.
 • Usunięto problem z ponownym logowaniem po wygaśnięciu sesji.
211231.26
 • Dodano wypełnianie tabeli lockcheck dla mailshipment.
 • Usunięto problem z podglądem formularza w edytorze graficznym.
 • Usunięto problem ze zmianą języka.
 • Usunięto problem z logowaniem użytkowników zewnętrznych.
 • Usunięto problem z rejestrowaniem użytkownika zewnętrznego.
211231.27
 • Dodano odczytywanie connection string z rejestru dla źródeł zewnętrznych.
 • Poprawiono wyświetlanie polskich znaków w tytułach maili.
 • Usunięto problem z działaniem CallbackRule przy odwołaniu do reguły typu funkcja.
 • Usunięto problem z wyszukiwaniem pełnotekstowym w raporcie przy włączonych zakresach.
 • Zmieniono wywołanie GpPictureApp na http.
211231.28
 • Dodano wykrywanie błędów przy dostępie do plików Lucene w oddzielnych wątkach.
 • Usunięto problem z przypisywaniem CurrentUser przy wykonaniu reguły z poziomu raportu.
211231.29
 • Dodano możliwości drukowania dla spraw widzianych przez użytkownika zewnętrznego.
 • Dodano możliwość wyłączenia tworzenia spraw z poziomu wyszukiwania zaawansowanego – jako opcja w ustawieniach systemowych.
 • Usunięto problem z odświeżaniem formularza po wykonaniu dowolnej reguły ręcznej i automatycznej.
 • Zmieniono treść komunikatu mailowego o odrzuceniu prośby o zarejestrowanie konta.
211231.30
 • Dodano opcję „Nie pokazuj w historii” do ustawień do ustawień formularza.
 • Dodano wyszukiwanie po NIP oraz REGON na zakładce Organizacje zewnętrzne.
 • Dodano ukrywanie przycisku „Uruchom nową sprawę” na zakładce „Do wykonania” jeżeli nie ma żadnych procesów do uruchomienia, wszystkie są wyłączone albo użytkownik nie ma prawa do uruchamiania tego procesu.
 • Dodano opcję ukrycia przycisku Uruchom nową sprawę na zakładce Do wykonania w ustawieniach systemowych.
 • Poprawiono wyszukiwanie w AmodITScript.
 • Poprawiono blokowanie możliwości tworzenia spraw z poziomu wyszukiwania zaawansowanego.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem podglądu historii pola z tabeli.
211231.31
 • Poprawiono wyświetlanie raportu typu lista spraw.
 • Poprawiono odświeżanie strony z zakładkami.
 • Usunięto problem ze zmianą języka na stronie ShowInfo.
211231.32
 • Usunięto problem z czyszczeniem filtra użytkownika na raporcie jako zakładka.
 • Usunięto problem z edycją danych organizacji.
 • Usunięto problem z działaniem funkcji SendSMS. Poprawiono walidację długości numeru telefonu.
211231.33
 • Ukryto pole wyszukiwanie dla użytkowników zewnętrznych.
 • Usunięto problem z edycją danych podstawowych użytkownika wewnętrznego.
 • Usunięto problem z tworzeniem podformularzy wielokrotnego wyboru.

Wydanie 210924

 • Dodano obsługę subskrypcji Stripe.
 • Dodano przypomnienie o ilości dni pozostałych do końca wersji demo.
 • Dodano miejscowy OCR – odczytywanie danych z znaczonego fragmentu dokumentu.
 • Dodano możliwość wspólnej pracy na dokumentach Google.
 • Dodano obsługę logowania OpenId z AzureAD.
 • Dodano funkcję GeneratePasword do generowania losowego hasła.
 • Dodano możliwość wprowadzenia opisu dla raportów.
 • Dodano możliwość wprowadzenia opisu zakładek systemowych.
 • Dodano możliwość wprowadzenia opisu zakładek lewego menu.
 • Dodano możliwość dynamicznego generowania składu grupy na podstawie zdefiniowanych warunków.
 • Dodano ustawianie domyślnego języka nowego użytkownika przy synchronizacji z AD.
 • Dodano parametr hasła do funkcji CreateZip().
 • Dodano możliwość uruchamiania spraw z poziomu zakładki Do wykonania.
 • Dodano możliwość tworzenia konta użytkownika bez hasła – autoryzacja SAML/OAUTH.
 • Dodano tłumaczenia z poziomu ustawień procesu, tłumaczenia swobodne.
 • Dodano FreshChat osadzony na chmurze.
 • Dodano w procesie opcję wyłączenia uprawnień wynikających z obiegu spraw, gdy stosowane są role w tym procesie. Tradycyjne uprawnienia wynikające z przekazywania spraw przestają obowiązywać w takim procesie, a pozostają jedynie uprawniania wynikające z roli.
 • Dodano tymczasowe logowanie (wysyłanie maili) przy modyfikacji etapu na procesie.
 • Dodano sortowanie słowników.
 • Dodano format kodu kreskowego CODE39.
 • Dodano możliwość wyboru które informacje mają być wyświetlane w zakładce użytkownicy.
 • Dodano maskę kwota do pola tekstowego.
 • Dodano podwójną akceptacje dla ustawień Obserwatorów/Administratorów/Redaktorów procesu.
 • Dodano parametr do ukrycia przycisku zarzadzania obszarami.
 • Dodano możliwość wpisania UserEmployeeId w profilu użytkownika.
 • Dodano wyświetlanie i wyszukiwanie pola userEmployeedId na liście użytkowników i w panelu użytkownika.
 • Dodano wyświetlanie adresata w komentarzu sprawy.
 • Dodano możliwość włączania i wyłączania Google Tag manager.
 • Dodano kolumnę pgiName w tabeli pageinfo.
 • Dodano logowanie adresów IP w zakładce Logi systemowe – Działania użytkowników.
 • Dodano możliwość ustawienia czasu przechowywania logów parametrem LogStorageTime.
 • Przywrócono możliwość ustawienia własnej ikony dla procesu.
 • Rozszerzenie CallRest: Dynamiczne wartości w parametrze API Token i wsparcie dla parametrów www-x-form-urlencoded.
 • Rozbudowa AMODIT CloudAgent – zakładanie spraw z folderu.
 • Stworzenie mechanizmu do zapisywania w bazie podstawowych informacji na temat wydajności wykonywanych operacji w AMODIT.
 • Trust Center dodano możliwość określenia czasu na podpis oraz cyklicznych przypomnień.
 • Trust Center dodano możliwość zmiany logo w mailach wysyłanych z Trust Center.
 • Trust Center dodano możliwość zmiany stopki.
 • Usunięto Moje podpisy w menu Użytkownika.
 • W definicji procesu wyodrębniono z zakładki Ustawienia, nową zakładkę o nazwie Tworzenie spraw, która zawiera opcje zakładania spraw z maila i z dysku.
 • Wyłączono możliwość przełączania się na stary wygląd AMODIT z poziomy sprawy.
 • Zmieniono wygląd zakładki Procesy.
 • Zmieniono wyświetlanie diagramu z poziomu mCase.
 • Zmieniono wysłanie kodu dla GrantTemporaryAccess.
 • Zmieniono wygląd listy organizacji zewnętrznych.
210924.1
 • Trust Center dodano obsługę plików zip.
 • Trust Center dodano podpisywanie masowe.
 • Dostosowano szerokość generowanej tabeli na szablonie Word dla stron w układzie landscape.
 • Poprawiono wyświetlanie wyników wyszukiwania w zakładce procesy.
210924.2
 • Stripe – zablokowano możliwość zmiany planu dla użytkowników innych niż administrator, który zakładał bazę.
 • Poprawiono wyświetlanie informacji o brakujących/niepoprawnych polach.
 • Dodano sprawdzanie w funkcji GetValueAsString czy ParValue jest typu DictionaryItem dla pola typu Definedictionary.
 • Poprawki graficzne w register.
 • Poprawiono wyszukiwanie w zakładce procesy. Wyszukiwanie rozpoczyna się po wpisaniu pierwszej litery.
 • Poprawki w wyświetlaniu Gantt.
210924.3
 • Poprawki związane z zakupem licencji.
 • Poprawki dla maski amount.
210924.4
 • Usunięto problem z podpisywaniem dokumentów z poziomu raportu.
 • Poprawiono placeholder dla pola numer telefonu.
210924.5
 • Poprawiono placeholder w wyszukiwaniu procesów.
 • Zmiana położenia przycisku uruchamiania nowej sprawy na wersji mobile.
 • Dodano ukrywanie kafelków z procesami oznaczonymi jako usunięte.
 • Ujednolicono kolejność wyświetlania ikon na wersji desktop i mobile.
 • Poprawki związane z zakupem pierwszej licencji.
 • Usunięto problem z zawieszaniem się formularza sprawy na IE.
210924.6
 • Poprawki związane z zakupem licencji.
 • Poprawiono wyświetlanie kafelków procesów na wersji mobile.
 • Poprawiono filtrowanie na zakładce do wykonania w wersji mobile.
210924.7
 • Dodano wymuszanie zmiany hasła dla użytkowników zewnętrznych.
 • Usunięto problem z wysłaniem powiadomień po dodaniu osoby do współpracowników.
 • Poprawiono wczytywanie nazw plików z maila.
 • Dodano możliwość definiowania ustawień regionalnych.
 • Zmieniono wyświetlanie okna zmiany hasła ze strony logowania.
210924.8
 • Usunięto problem z importem parametru ProcedureButtons dla procesu.
 • Usunięto problem z importem ustawienia pola nadrzędnego dla pola tabeli.
210924.9
 • Usunięto problem z przyciskiem pozostałych reguł w przypadku, gdy innych reguł nie ma.
 • Poprawiono wyświetlanie zakładki Ulubione.
 • Dodane wyświetlanie procesów które mają ograniczenie co do uruchamiania w filtrze procesów w zakładce Do wykonania.
 • Usunięto problem z wykonaniem reguły z poziomu raportu dla osób z prawem odczytu.
 • Usunięto problem z odczytem ustawień FileStorage dla pliku.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem Time Sheet po migracji na Azure.
210924.10
 • Usunięto problem z wyświetlaniem ikony zastępstwa.
 • Poprawiono opis zastępstwa.
210924.11
 • Usunięto problem z wydrukiem sprawy.
210924.12
 • Dodano wymuszenie zmiany hasła przy pierwszym logowaniu.
210924.13
 • Usunięto problem z wyświetlaniem tabeli zagnieżdżonej.
210924.14
 • Poprawiono wyświetlanie sekcji jako zakładki.
 • Usunięto problem z połączniem do licences.amodit.
210924.15
 • Przywrócono pobieranie ustawień systemowych z konta użytkownika.
 • Poprawiono zapisywanie pustych wpisów w DisplayTitles.
 • Dodano index w tabeli DisplayTitle.
 • Poprawiono wyświetlanie kafelków z ilością spraw w nawigacji.
210924.16
 • Usunięto problem z pobieraniem niewłaściwego dokumentu ze sprawy.
210924.17
 • Poprawiono wyświetlanie nagłówków w raportach – tabele zagnieżdżone.
 • Usunięto problem z raportem z tabelą HTML w polu długi tekst.
210924.18
 • Dodano możliwość ustalenia kolejności wyświetlania obszarów przez użytkownika.
210924.19
 • Dodano zabezpieczenie przed zablokowaniem wszystkich kolumn w tabeli.
210924.20
 • Poprawiono wyświetlanie ilości rekordów w raporcie.
 • Usunięto problem z użyciem więcej niż jednego filtra w filtrach raportu połączonych z filtrami folderowymi.
 • Usunięto problem z import procesu z raportem osadzonym.
 • Usunięto problem z brakiem możliwości utworzenia folderów w raporcie na podstawie pola z tabeli w procesie.
 • Usunięto problem z brakiem walidacji pól typu checkbox określonych jako wymagane.
 • Usunięto problem z działaniem Amodit przy odniesieniu do pola z tabeli poza tą tabelą.
 • Dodano wykrywanie orientacji strony przy generowaniu szablonu Word.
210924.21
 • Usunięto problem z wyszukiwaniem w raportach.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem danych na raporcie.
210924.22
 • Usunięto problem z wyświetlaniem raportu w czasie edycji dla tabel zagnieżdżonych.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem wartości z kolumn tabel jednowierszowych.
 • Poprawiono wyświetlanie nazwy tabeli oraz pól tabeli w raportach.
 • Usunięto problem z wyszukiwaniem w raporcie.
210924.23
 • Zoptymalizowano sposób pobierania spraw do pola typu odnośnik.
 • Dodano zabezpieczanie przed deadlock w procedurze PpsProcedureParamsForStage.
 • Poprawiono wyznaczanie uprawnień do pola w tabeli dla osoby.
210924.24
 • Poprawiono działanie dwóch słowników zagnieżdżonych w słownikach hierarchicznych.
210924.25
 • Usunięto problem z komunikatem o niezapisanych danych w momencie wykorzystania słowników zagnieżdżonych.
 • Dodano ukrywane hasła w connection string w edytorze.
 • Usunięto problem z pobieraniem pliku w przypadku, gdy plik jest na dysku a obecna konfiguracja przechowywania plików wskazuje na bazę danych.
210924.26
 • Usunięto problem nadaniem przesyłki w Endawcy.
 • Usunięto problem z działaniem procesu asynchronous service przy wykonywaniu OCR.
 • Zablokowano dodawanie wielu wierszy do tabeli jednowierszowej.
 • Usunięto problem z wyłączeniem histrogramów.
 • CallRest – usunietp problem z przekazaniem wartości z pola słownikowego do rozszerzeń w ustawieniach systemowych.
210924.27
 • Dodano funkcje CreateAttachmentFromBase64.
 • CallRest – dodano obsługę wysyłania plików za pośrednictwem multipart/form-data.
210924.28
 • Dodano obsługę tablic z zagnieżdżonymi obiektami json w foreachobject.
 • Dodano integrację z kalendarzem Kierowników Sklepów.
210924.29
 • Usunięto problem z wyświetlaniem zablokowanych elementów słownika w procesie.
 • Dodano ponowne logowanie do IMAP po bezczynności.
 • Usunięto problem z mapowaniem przy dodawaniu nowego źródła.
 • Usunięto problem z importem źródła zewnętrznego.
 • Dodano przebudowywanie grafu po naciśnięciu przycisku ukrywania reguł.
 • Poprawiono czytelność diagramu.
210924.30
 • Usunięto problem ze zmianą rozmiaru prawego okna na formularzu sprawy.
 • Usunięto problem z aktualizacja pliku po przesłaniu nowej wersji.
210924.31
 • Dodano możliwość dodania opisów do wszystkich zakładek systemowych.
210924.32
 • Usunięto problem z widocznością pól w przebiegu sprawy.
210924.33
 • Grupowanie listy spraw „Do wykonania” po terminie.
210924.34
 • Poprawiono wyświetlanie historii sprawy.
210924.35
 • Poprawiono wyświetlanie w logach systemowych.
210924.36
 • Poprawiono działanie funkcji podziału na pojedyncze dokumenty.
 • Poprawki wyświetlania na wersji mobilnej.
 • Poprawiono wyświetlanie przypomnienia na liście do wykonania.
 • Poprawiono wyświetlanie HTML w komentarzu przy wysyłce maila.
210924.37
 • Poprawiono dodawanie komentarzy z użyciem funkcji Zaloguj się jako.
210924.38
 • Usunięto problem z utworzeniem raportu pivot.
 • Rozpoznawanie zawartości schowka systemowego.
210924.39
 • Wyłączono wysyłanie maili do zablokowanych (nieaktywnych) użytkowników.
 • Usunięto problem z ustawieniem filtrów pola odnośnik.
 • Dodano możliwość pomijania określonych typów plików przy indeksowaniu pełnotekstowych.
210924.40
 • Poprawiono wyświetlanie raportów w wersji mobilnej.
 • Usunięto problem z funkcją AddBarcode.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem adresu email adresata w komentarzu dla wiadomości z załącznikiem.
 • Usunięto problem z wklejaniem tekstu do pola typu tekstowego.
210924.41
 • Usunięto problem z wykonywaniem zadania onetime.
 • Usunięto problem ze zmiana ownera po wykonaniu reguły.
210924.42
 • Poprawiono diagram procesów.
 • Zoptymalizowano synchronizacje użytkowników z AD.
210924.43
 • Poprawiono wyświetla się tooltip przycisków Diagramu w trybie pełnoekranowym.
 • Poprawiono wyświetlenie opisu zakładki gdy nie ma wpisu w bazie.
210924.44
 • Usunięto problem z wklejaniem do pola typu numerycznego.
 • Usunięto błędy związane z Babel.
210924.45
 • Usunięto problem z funkcją AddBarcode. Funkcja z reguły okresowej nie dodaje kodu kreskowego.
 • Usunięto problem z działaniem AddBarcode przy pierwszym wykonaniu.
 • Usunięto problem z tooltip przycisków diagramu w trybie pełnoekranowym w ustawieniach procesu.
 • Usunięto problem w słownikach zagnieżdżonych.
210924.46
 • Poprawiono filtrowanie raportu po liczbach dziesiętnych.
210924.47
 • Usunięto wykorzystanie mechanizmu ifilter przy indeksowaniu dokumentów.
210924.48
 • Przywrócono działanie logowania OpenId w Microsoft.
 • Usunięto problem z wysłaniem dokumentów.
210924.49
 • W panelu użytkownika w sekcji Mój zespół ukryto użytkowników zablokowanych.
 • Poprawiono wydajność synchronizowania grup z Origin.
210924.50
 • Usunięto problem z wyłączeniem obszaru wszystkie procesy po zmianie języka.
 • Usunięto problem ze zmianą nazwy pliku w przypadku, gdy zawiera ona myślnik.
210924.51
 • Usunięto problem z wyświetlaniem opisu zakładki Raporty.
 • Ujednolicono numery zakładek dla scope i dla pageinfo.
210924.52
 • Usunięto problem z prawami dostępu do folderu Lucene.
 • Poprawiono wyświetlanie tooltip na diagramie.
 • Dodano możliwość zdefiniowania userid i password przy połączeniu przez ODBC do SQL Server.
 • Ujednolicono numery zakładek dla scope i pageinfo.
 • Poprawiono wyświetlanie panelu akcji po otwarciu opisu zakładki.
 • Poprawiono prezentacje danych w mailu po rejestracji.
 • Dodano sprawdzanie czy kontrolka istnieje w funkcji blockForm i unblockForm.
210924.53
 • Zoptymalizowano mechanizm generowania zapytania do raportu.

210924.54
 • Poprawiono grupowanie po właścicielu na liście spraw 'Do wykonania’.

210924.55
 • Zmiana statusu zwrotnego metody UpdateCaseFields2 WebAPI.

210924.56
 • Usunięto problem z folderami na raportach z kilku źródeł.

210924.57
 • Dodano odczytywanie connection string z rejestru dla źródeł zewnętrznych.

210924.58
 • Poprawiono wyszukiwanie w zakładce do wykonania przy grupowaniu po Właścicielu.
210924.59
 • Usunięto problem z czyszczeniem filtra użytkownika na raporcie jako zakładka.

Wydanie 210618

 • Dodano nowy widok listy spraw.
 • Dodano możliwość umieszczenia logo klienta w mailach z TrustCenter.
 • Dodano zapisywanie do logu komunikatu przez funkcję RemoveTransfer.
 • Dodano wyliczanie wielkości tabeli w Word.
 • Dodano kodowanie tekstów przy generowaniu tabeli Word.
 • Dodano podpowiadanie nazw reguł typu funkcja w edytorze.
 • Dodano możliwość blokowania wybranej liczby kolumn w tabeli.
 • Dodano odbicie lustrzane dla diagramu w wersji zagęszczonej.
 • Poprawiono skuteczności wyszukiwania pełno tekstowego.
 • Poprawiono skrolowanie na podglądzie pliku HTML.
 • Poprawiono filtrowanie raportu osadzonego na formularzu po polu z tabeli.
 • Poprawiono eksport tabeli do Excel.
 • Poprawiono wygląd pola podpis.
 • Poprawiono skrolowanie na podglądzie dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm wygasania podpisów w Trust Center.
 • Ujednolicenie widoków w opcjach.
 • Usunięto problem znikającej ikony na sprawie.
 • Usunięto problem wyświetlania danych w raporcie dla pól o takich samych nazwach wyświetlanych.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem dodatkowej informacji przy polu typu Tak/Nie.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem powiadomień.
 • Usunięto problem z widocznością zmian ustawień pola Przycisk.
 • Usunięto problem z błędną zawartością nowego pliku przy włączonym szyfrowaniu.
 • Usunięto problem z otwieraniem obszaru.
 • Usunięto problem zdublowanych raportów w zakładkach.
 • Ustawienie wartości parametru HideAdvancedSearch = true jako domyślne ustawienie.
 • Zmiany w funkcji FindCase. Przy szukaniu po polu typu odnośnik, jeżeli podany jest integer funkcja wyszukuje po caseid.
 • Zoptymalizowano pobieranie listy folderów do wyszukiwania w repozytorium.
 • Zoptymalizowano pobieranie listy folderów do wyszukiwania w repozytorium.
210618.1
 • Zmiany w Asynchronous Service dla chmury.
210618.2
 • Poprawiono interpretacje tagów HTML  wyświetlanych w tabeli na liście spraw.
 • Poprawiono wyświetlanie znaków nowej linii w komentarzach.
210618.3
 • Usunięto problem z przypisaniem raportu do pola Raport.
 • Usunięto problem z ukrywaniem przycisków w polu typu Dokument (ustawienia procesu)
210618.4
 • Zmiany związane z aktualizacją usługi na chmurze.
210618.5
 • Dodano NULL w kolumnach DisEN oraz DisPL tabeli displaytitle dla wszystkich pozycji tworzonych przed aktualizacją AMODIT.
 • Poprawiono edycje raportu przez twórcę.
 • Poprawiono klonowanie obiektów z AMODReport.
 • Poprawiono powiększanie prawego panelu na sprawie.
 • Usunięto problem z otwieraniem okna przez przycisk '+ Nowy’
210618.6
 • Usunięto problem z logowaniem jako użytkownik zewnętrzny.
 • Usunięto problem z działaniem edytora graficznego.
210618.7
 • Dodano blokowanie pobierania pliku po zakończeniu edycji w Sharepoint w przypadku gdy plik jest zablokowany.
 • Poprawiono wyświetlanie podglądu dokumentów na sprawie w trybie pełnoekranowym.
 • Poprawiono działanie pola dla wartości większych od 1000.
 • Poprawka dla zastępstw.
 • Usunięto problem z wyszukiwaniem zaawansowanym powodujący zawieszanie puli aplikacji.
 • Usunięto problem z usuwaniem sprawy.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem dla osób ze znakiem apostrofu w imieniu lub nazwisku.
 • Usunięto problem z blokowaniem kolumn i zapisem wartości do tabeli dla użytkowników zewnętrznych.
210618.8
 • Wyłączenie tymczasowego wysyłania logów mailem.
210618.9
 • Dodanie odświeżania listy organizacji w oddzielnym wątku.
 • Poprawiono wyświetlanie powiadomień o nowościach.
210618.10
 • Usunięto problem z wyciekiem pamięci w AMODCaseFolder.
210618.11
 • Poprawiono wyświetlanie komunikatów na liście spraw.
 • Zmieniono ThreadStatic na AsyncLocal.
210618.12
 • Zmieniono ThreadCache na static z AsyncLocal.
210618.13
 • Dodanie wykrywania niedostępności serwera SMTP.
 • Ograniczono ilości powtórzeń wywołań Ajax.
 • Poprawiono wygląd listy „Do wykonania”.
 • Poprawiono sortowanie po właścicielu.
 • Usunięto odwołania do ThreadCache.
 • Usunięto problem z brakiem ikony zastępstwa w przypadku, gdy zastępowany jest współwłaścicielem.
210618.14
 • Poprawiono wywoływanie reguł w przypadku, gdy CaseIsClosed jest undefined.
 • Poprawiono działanie komentarzy skierowanych do osoby. Zwiększona dozwolona długość pola vnoTitle w SQL Server.
 • Repozytorium – usunięto problem z podglądem listy spraw w folderze.
 • Ukryto napis Użytkownik z Active Directory w przypadku, gdy Active Directory jest wyłączone.
 • Usunięto dodatkowe kolumny z eksportu raportu do Excel.
 • Usunięto zduplikowane pozycje na liście użytkowników.
210618.15
 • Dodano tłumaczenie kategorii i podkategorii w zakładce Procesy.
 • Rozszerzenie CallRest – dodano możliwość konfigurowania parametrów, które będą dodawane do nagłówka HTTP w żądaniu.
 • Usunięto problem z widocznością rejestru z poziomu użytkownika zewnętrznego.
210618.16
 • Dodano sprawdzanie załączników przy wchodzeniu na sprawę.
 • Dodano mozliwośc wyłączenia Office Online Server.
 • Usunięto problem z działaniem usługi w przypadku braku połączenia do bazy danych w trakcie odświeżania listy organizacji.
 • Usunięto problem występujący przy ręcznym zakładaniu nowej sprawy w procesie.
 • Usunięto problem ze zmianą nazwy pliku po wczytaniu go z maila.
210618.17
 • Dodano logowanie błędów podczas automatycznej synchronizacji słowników.
 • Poprawiono tłumaczenie kategorii i podkategorii w zakładce Procesy.
 • Usunięto problem z działaniem drzewa folderów na raporcie ze zdefiniowanym sortowaniem.
 • Usunięto problem z brakiem widoczności wszystkich spraw w folderze repozytorium, gdy użytkownik należy do najwyższego działu w hierarchii.
 • Usunięto problem z zakładaniem spraw z maila na chmurze.
 • Usunięto problem z nieprawidłowymi wartościami w polu typu odnośnik.
 • Usunięto błąd JavaScript w ustawieniu filtra po etapach na liście do wykonania.
210618.18
 • Usunięto problem z pobieraniem liczby spraw na liście spraw do wykonania.
 • Usunięto problem z odpinaniem podpisu od pola odpis przy wykonaniu reguły ręcznej.
210618.19
 • Dodano obsługę logowania OpenId z AzureAD.
210618.20
 • Rozbudowano funkcję FindCase o wyszukiwanie pustej wartości.
210618.21
 • Poprawiono wczytywanie plików z długimi nazwami.
210618.22
 • Dodano w AMODWebApi funkcję UpdateCaseFields2 zwracającą błąd, jeżeli jakiś wartości nie da się przypisać do pola.
 • Poprawiono parsowane szerokości kolumn przy generowaniu tabelki w Word.
 • Poprawiono wyświetlanie spraw na zakładkach Wszystkie i Zamknięte, jeżeli zakładki są wyświetlane w Obszarze.
 • Poprawiono podgląd listy spraw w repozytorium.
 • Usunięto zdublowaną funkcję copyToClipboard.
210618.23
 • Poprawiono testowanie połączenia do bazy Oracle w edycji źródła danych.
 • Poprawiono podgląd danych dla użytkowników zewnętrznych.
 • Umożliwiono dostęp bez podawania kodu dla funkcji GrantTemporaryAccess.
210618.24
 • Poprawiono obliczanie ilości spraw w grupowaniu po własności.
210618.25
 • Usunięto problem z weryfikacją OCR w przypadku, gdy Skanuj To nic nie zwraca.
210618.26
 • Usunięto problem z brakiem uprawnień do utworzonego raportu.
210618.27
 • Poprawiono obliczanie sumy w tabeli podrzędnej.
 • Poprawiono wyświetlanie licznika na zakładce.
210618.28
 • Usunięto problem z działaniem funkcji ShowField na polu typu Dokument.
210618.29
 • Usunięto problem z logowaniem OAuth.
210618.30
 • Przywrócono funkcję Synchronize bez parametru.
210618.31
 • Usunięto problem z brakiem podpisu przed odświeżeniem strony.
210618.32
 • Usunięto problem z uruchamianiem spraw na zakładce Do wykonania.
 • Usunięto problem z pobieraniem szablonu.
 • Usunięto problem z filtrowaniem raportu, gdy w filtrze folderu dodany jest twórca sprawy.
210618.33
 • Usunięto problem z podpisem w tabeli.
 • Usunięto problem z parsowaniem nagłówka załącznika zawierającego parametr size przy wczytywaniu wiadomości email.
210618.34
 • Poprawiono odblokowywanie użytkowników, którzy ponownie trafiają do ścieżki odblokowanych, jeżeli są zablokowani w AD.
 • Usunięto problem przy wykonaniu reguły z komentarzem.
210618.35
 • Poprawiono zwracanie błędów z funkcji UpdateCaseFields2.
 • Usunięto problem z logowaniem przy wymuszonej zmianie hasła.
210618.36
 • Usunięto duplikaty pozycji na liście do wykonania w przypadku, gdy dana osoba jest właścicielem i współpracownikiem.
 • Poprawiono filtrowanie listy do wykonanie po sprawach, gdzie jesteśmy w zastępstwie.
210618.37
 • Enadawca dodano sposób nadawania – numer z rolki.
 • Enadawca dodano pobieranie raportu dla pojedynczych przesyłek.
210618.38
 • Zmieniono placeholder dla pola numer telefonu.
 • Dostosowano szerokość generowanej tabeli na szablonie Word dla stron w układzie landscape.
210618.39
 • Poprawiono wyświetlanie tabel na telefonie.
 • Poprawiono wyświetlanie informacji o brakujących, niepoprawnych polach.
210618.40
 • Poprawiono podpisywanie dokumentów z poziomu raportu.
210618.41
 • Poprawiono wyświetlanie + (dodaj nową sprawę) w raportach o mniejszej rozdzielczości(mobilne).
210618.42
 • Poprawiono filtrowanie na zakładce do wykonania na wersji mobilnej.
210618.43
 • Poprawiono wczytywanie nazw plików z wiadomości email.
 • Usunięto problem z odczytywaniem parametrów tabeli.
210618.44
 • Usunięto problem z importem ustawienia pola nadrzędnego dla pola tabeli.
210618.45
 • Poprawiono wyświetlanie ilości spraw przy zmianie obszaru.
210618.46
 • Usunięto problem z raportem z tabelą HTML w polu długi tekst.
210618.47
 • CallRest – dodano możliwość pobierania nagłówków i treści z odpowiedzi.
 • CallRest – dodano opcję dynamicznego przekazywania wartości do niestandardowych nagłówków.
 • CallRest – dodano obsługę ustawień plików cookie.
210618.48
 • Dodano integrację z systemem SAP.
210618.49
 • Usunięto problem z wyszukiwaniem w raporcie.
 • Poprawiono placeholder pola data.
210618.50
 • Poprawiono wyświetlanie daty w polu typu data.
210618.51
 • Wyłączono nadmiarowe logowanie dla redirectToCase.

Wydanie 210604

 • Dodano obsługę wersji językowych dla opisów etapów.
 • Dodano zakładkę tłumaczenia w definicji procesu.
 • Dodano tłumaczenia w regułach procesu.
 • Dodano możliwość sortowania po kolumnach pochodzących z tabeli formularza.
 • Dodano możliwość dodawania nowego wolnego tłumaczenia za pomocą enter.
 • Dodano „opis onbordingowy” dla standardowych zakładek.
 • Poprawiono działanie funkcji  CreateCase z długimi nazwami spraw.
 • Poprawiono wyświetlanie załączników z poziomu raportu.
 • Poprawiono przetwarzanie kodu HTMl dla rowspan.
 • Poprawiono działanie funkcji SetReferenceFilter().
 • Usunięto problem z wysłaniem wiadomości sms na zagraniczne numery.
 • Usunięto problem z załącznikami w tabeli.
 • Usunięto błąd ajax pojawiający się po wejściu na sprawę.
 • Usunięto błąd funkcji translate() i tłumaczeń swobodnych.
 • Usunięto problem synchronizacji słownika zewnętrznego.
 • Usunięto problem z działaniem pola podpis.
 • Usunięto problem z wymagalnością pola słownikowego w przypadku dodania słownika podrzędnego.
 • Usunięto problem z eksportem raportów do excela.
 • Usunięto problem z podwójnymi pozycjami w raporcie przy wyborze aktualnego etapu.
 • Zabezpieczono usuwanie ostatniego źródła w raporcie.
 • Zoptymalizowano pobieranie listy pozycji słownika podrzędnego.
 • Zablokowano uruchamianie reguł masowych dla spraw zajętych przez innego użytkownika.
 • Zmieniono wygląd ustawień reguły automatycznej.

Wydanie 210521

 • Dodano aktualizacje danych o podpisujących w AMODIT jeżeli dane zostały zmienione w Trust Center.
 • Dodano wyświetlanie informacji o nowościach w wersji mobilnej.
 • Zmiana wyglądu kafelków w zarządzaniu obszarami.
 • Poprawiono treść wiadomości dla użytkowników tymczasowych.
 • Poprawienie wyświetlania daty DatePart „monthlast”.
 • Dodanie informacji o braku dostępu w przypadku braku uprawnień do załącznika podpiętego do sprawy.
 • Usunięto problem z rozmieszczeniem przycisków na róznych wielkościach ekranu.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem zawartości dokumentu po wgraniu.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem czasu na diagramie sprawy.
 • Usunięto problem z podświetleniem pola typu „Dokument” jako wymagane po uzupełnieniu.
 • Usunięto problem z wyświetlaniem opcji importu danych po wyłączeniu jej w ustawieniach tabeli.
 • Usunięcie problemu z wysłaniem przypomnień o dokumencie do podpisania po przerwaniu procesu podpisywania.
 • Usunięto problemu z brakiem wyświetlania informacji o osobie podpisującej w polu „Podpis”.
 • Usunięto problem z UpdateCaseField w przypadku pola typu data.
 • Usunięcie problemu z zapisywaniem wypełnionego pola w tabeli.
 • Usunięcie błędu występującego po wgraniu plików do tabeli.
 • Poprawienie wyświetlania dropdown menu.
 • Dodanie do tabeli displaytitle kolumn z językami.
 • Zmiana wyświetlania filtrów w raporcie. Filtry są wyświetlane w języku użytkownika.

Wydanie 210507

 • Dodanie możliwości właczenia/wyłączenia pobierania dokumentów z poziomu raportu.
 • Poprawienie wyglądu karty podpisów.
 • Uzupełnienie dokumentacji funkcji TrustCenterSendToSign.
 • Dodano automatyczne wykrywanie i aktualizowanie wersji bibliotek.
 • Usunięto problem z działaniem funkcji DidsableRow.
 • Usunięto błąd pojawiający się po wejściu w sprawę.
 • Usunięto błąd z Drzewem w raporcie.
 • Poprawiono wyświetlanie pola dokument w tabeli.
 • Poprawiono błędne wyświetlanie nagłówka tabeli.
 • Usunięto wyświetlania zdublowanych wierszy w polu podrzędnym.
 • Usunięto problem z róznym działaniem reguły w zależności od włączenia/wyłączenia opcji Dodaj komentarz.
 • Poprawiono widok pola w przypadku dlugiej nazwy pliku.
 • Poprawiono działanie funkcji CopyCase dla dokumentów osadzonych w tabeli.
 • Poprawiono działanie rowspan przy tworeniu tabeli.
 • Dodanie skalowania pola dla dokumentu.
 • Poprawiono działanie funkcji UpdateCase dla pola data.
 • Usunięto problemu z potwierdzniem zmian jeżeli żaden obszar nie jest wybrany.
 • Usunięto problem z zapisywaniem uzupełnionych danych w tabeli.
 • Usunięcie problemu wyświetlania opcji w sprawie.
 • Usunięcie problemu z działaniem reguł grupowych w module raportowym.
 • Dodano angielską wersje językową przy uruchamianiu reguł z poziomu raportu.
 • Usunięto problem z sortowaniem tabeli na formularzu po polu typu słownik.
 • Usunięto problem z wgrywaniem plikw do tabeli.

Wydanie 210423

 • Dodano nowe opcje do funkcji DatePart
  • date – zwraca datę bez części godzinowej
  • monthfirst – zwraca pierwszy dzień miesiąca dla danej daty
  • monthlast -zwraca ostatni dzień miesiąca dla danej daty
 • Zmieniono sposób sortowania folderów w drzewku przy raporcie, gdy źródłem folderu jest „aktualny etap”. Teraz sortowanie odbywa się po indeksie (numerze kolejnym) etapu.
 • Dodano rejestrowanie w tabeli useractivitylog sytuacji blokowania i odblokowania użytkownika w sytuacjach
  • wygaśnięcie konta
  • synchronizacja z DB
  • synchronizacja z AD
  • ręcznie z ustawień
 • Zmieniono sposób kolorowania diagramu widzianego z poziomu sprawy.
 • Dodano obsługę sytuacji gdy udzielana jest odpowiedź na wspomnienie w komentarzu. Teraz taka odpowiedź pojawi się osobie, która była autorem wzmianki.
 • Dodano checkbox na stronie tworzenia konta użytkownika  (bez hasła – autoryzacja SAML/OAUTH))
 • W funkcji FindCase uwzględniono wyszukiwanie w pierwszej kolejności po aktywnym procesie jeżeli istnieją dwa procesy o tej samej nazwie.
 • Wprowadzono parametry LoadScansLimit i LoadMailsLimit ograniczające liczbą skanów / maili wczytywanych w jednym przebiegu joba
 • Usunięto problem z wyświetlaniem podglądu dokumentów w polu typu dokument w tabeli
 • Usunięto problem synchronizacji źródeł zewnętrznych gdy dostęp był ustawiony tylko dla wskazanych osób. W takiej sytuacji użytkownik systemowy nie miał dostępu do źródeł danych i synchronizacja się nie wykonywała
 • Usunięto problem wyświetlania Raportu KPI
 • Usunięto problem z odświeżaniem formularza po wykonaniu reguły ręcznej
 • Usunięto problem z odświeżaniem formularza po dodaniu do pola typu dokument, pliku utworzonego z szablonu, w regule ręcznej.
 • Poprawiono zapisywanie w historii wartości pola z tabeli wyliczanego z reguły
 • Poprawiono wyświetlanie podglądu plików HTML gdy są one prezentowane w raporcie osadzonym na formularzu
 • Przy zapisie pozycji słownika usuwane są teraz spacje wiodące jak i kończące.
 • Przy imporcie procesu uwzględniono również przenoszenie ustawionej dla tego procesu ikony
 • Poprawiono aktualizację systemowego pola „data otrzymania” w sytuacji gdy sprawa jest zakładana na podstawie pliku
 • Poprawiono obsługę języka dla ekranu wylogowania użytkownika tymczasowego
 • Poprawiono import procesu dla ustawień pola typu przycisk.
 • Dodano możliwość ustawienia powiązania raportu osadzonego na sprawie po polu typu odnośnik oraz po polu numerycznym (np caseid)
 • Zoptymalizowano wyszukiwanie w Repozytorium gdy użytkownik jest wysoko w hierarchii struktury organizacyjnej a struktura zawiera tysiące węzłów
 • Zoptymalizowano pobieranie danych o podpisaniu dokumentu dla caseattachment
 • Zoptymalizowano pobieranie danych o edycji dokumentu w Sharepoint
 • Zoptymalizowano eksport do excela raportów o dużej liczbie wierszy
 • Dodano wyświetlanie tooltipy dla sekcji, gdy są widoczne jako zakładki

 

Wydanie 210409

 • W definicji procesu wyodrębniono z zakładki Ustawienia, nową zakładkę o nazwie Tworzenie spraw, która zawiera opcje zakładania spraw z maila i z dysku
 • Dodano w procesie opcję wyłączenia uprawnień wynikających z obiegu spraw gdy stosowane są role w tym procesie. Tradycyjne uprawnienia wynikające z przekazywania spraw przestają obowiązywać w takim procesie, a pozostają jedynie uprawniania wynikające z roli.
 • Dodano sprawdzanie czy wczytywany plik xml z z definicją procesu jest rzeczywiście plikiem zawierającym definicje procesu a nie np.: raportu
 • Dodano ustawianie domyślnego języka nowego użytkownika przy synchronizacji z AD
 • Rozszerzono sposoby załączania treści maila do istniejącej sprawy.
 • Dostosowano sposób sortowania folderów w REPOZYTORIUM, tak aby uwzględniało nazwy zaczynające się cyframi
 • Dodano parametr hasła do funkcji CreateZip().
 • Dodano funkcję GeneratePasword, która pozwala na generowanie losowego hasła
 • Dodano powtarzanie zapisu do bazy danych tak, aby nie tracić danych przy chwilowym problemie z dostępem do bazy danych
 • eNadawca: W rejestrze “Companies“ w tabeli “Departments“ zamiast wpisywania numeru nadania do pola numerycznego, teraz należy ustawić pole typu lista i dodać tam nazwy urzędów nadania. Można je znaleźć na koncie eNadawcy albo za pomocą funkcji GetPostOfficesNames() pobrać listę dostępnych urzędów nadania i uzupełnić listę. Z tej listy można ustawić wybrany urząd.
 • Ujednolicono opisy dotyczące sposobu działania reguł dla spraw zamkniętych
  • Dla reguł ręcznych aktualny tekst brzmi „Pokazuj dla zamkniętych spraw”
  • Dla reguł automatycznych – usunięto tę opcję, ponieważ reguły automatyczne wykonują się niezależnie czy sprawa została już zamknięta czy nie. Gdy klikniemy w sprawę na liście spraw albo z raportu, aby ją wyświetlić, to reguły automatyczne wykonają się.
  • Dla reguł okresowych – bez zmian. Reguły te domyślnie nie wykonują się dla spraw zamkniętych, chyba że zostanie ustawiona opcja „Uruchamiaj dla spraw zamkniętych”
 • Poprawiono wartość pola [CaseIsClosed] w regułach tabeli. Do tej pory zawsze było false, teraz pobiera z głównej sprawy.
 • Poprawiono działanie funkcji SetReferenceFilter dla pola typu Tak/Nie
 • Poprawiono błąd podlagający na tym, że jeżeli w sprawie zamkniętej, w regule automatycznej, przypiszemy wartość do pola tekstoego dla którego ustawiono maską Phone, to przy wychodzeniu ze sprawy może się pojawić komunikat o niezapisanych zmianach.
 • Poprawiono mapowanie kolumn dla Excel przy wczytywaniu pliku Excel jako źródła zewnętrznego. Odznaczenie kolumny nie powodowało nie wczytania danych.
 • Poprawiono błąd podczas otwierania podglądu załącznika z poziomu raportu
 • Poprawiono  zgodność ustawień wczytywania maili z poprzednią wersją JSON. Chodzi o „MailSplitContent”:2, teraz jest to zapisywane jako „MailSplitContent”:[2]
 • Poprawiono działanie przycisku „Zakończ edycję” dla dokumentów będących w edycji Office365, w ten sposób, że podgląd dokumentu generuje się niezwłocznie po kliknieciu w przycisk „Zakończ edycję”
 • W związku z powyższymi zmianami należy pamiętać, że aby reguła automatyczna czy reguła tabeli nie była wykonywana dla spraw zamkniętych należy użyć warunku na [CaseIsClosed]
 • Poprawiono działanie raportów, gdy dodawało się filtr po polu słownikowym, w którym są ustawione wersje językowe pozycji

Wydanie 210326

 • Poprawiono UI a iOS, umożliwiającą edycję zamkniętych spraw przez iPhone
 • Poprawiono działanie scrollbar’a na formularzu sprawy
 • Poprawiono błąd związany z pobieraniem dokumentu z TrustCenter
 • Poprawiono obsługę dodawania kategorii w słownikach do już istniejących pozycji
 • Poprawiono działanie zaznaczania chceckbox’ów dla podpisywania zbiorczego gdy dla zaznaczania używa sie opcji z SHIFT, aby zaznaczyć checkboxy od … do
 • Poprawiono obsługę sytuacji gdy w raporcie wybierze się dwa razy tę samą kolumnę w widoku raportu
 • Poprawiono błąd występujący przy konfiguracji zadań minutowych z długim przesunięciem
 • Poprawiono działanie systemu przy zakładaniu spraw z maila.  Obecnie nie są usuwane z nazwy załącznika znaki „-” myślnik
 • Wprowadzono poprawkę umożliwiająca migrację z raportów przygotowanych w poprzednich wersjach AMODIT
 • Poprawiono tworzenie raportu – wykresu słupkowego
hotfix 210326.1
 • Poprawiono wyszukiwanie pełno tekstowe gdy włączone są obszary ograniczające listę procesów
 • Poprawiono filtrowanie wg drzewka folderów w raportach, jeżeli danego pola nie było jednocześnie ma na liście pól wyświetlanych
 • Poprawiono działanie drzewka filtrów w raportach opartych o źródła zewnętrzne jeżeli w źródle było użyte połączenie zdefiniowane w ustawieniach systemowych
hotfix 210326.2
 • Poprawiono  import definicji procesu, jeżeli proces zawiera raport osadzony na formularzu
 • Poprawiono błąd dla pola typu dokument gdy pobierany jest plik z TrustCenter za pomocą funkcji TrustCenterGetSignedDocument . Plik pobierał się prawidłowo, ale brakowało ikony długopisu i informacji o tym, kto podpisał dokument.
hotfix 210326.3
 • Poprawiono błąd występujący gdy zostanie wywołana funkcja SetAttachmentFieldSettings albo inna funkcja zmieniająca stan pola dla pustego pola typu dokument.
hotfix 210326.4
 • Poprawiono  import definicji raportu, jeżeli raport zawiera dane z tabeli na formularzu

Wydanie 210312

Zmieniono sposób oznaczania wersji. Teraz numer wersji to data jej wydania. 210312 oznacza rok 2021 miesiąc marzec i dzień 12.

Wersje będą wydawane w cyklu 2-u tygodniowym. Do wydanej wersji może być dostarczony hotfix jeżeli został zdiagnozowany i naprawiony błąd w wydanej wersji. W takim przypadku wersja będzie oznaczona np 210312.1.210315, co oznacza hotfix nr 1 do wersji z 12 marca, gdzie hotfix wydano w dniu 15 marca.

Integracje
 • Wprowadzono integrację z dyskiem Google. Teraz można:
  • załadować plik do sprawy (na listę załączników albo do pola typu dokument bezpośrednio z dysku google.
  • zapisać plik bezpośrednio na dysku google
 • Wprowadzono funkcje umożliwiające współpracę AMODIT z Alfresco
 • Wprowadzono nowy sposób logowania oparty o protokół SAML
 • Wprowadzono możliwość wysyłania SMS poprzez inną bramkę niż smsapi.pl. Zobacz poniżej opis do zmian w funkcji SendSMS.
 • Rozszerzono możliwość załączania źródeł zewnętrznych w trybie online o zapytania SQL do bazy Oracle
 • Rozszerzono sposoby logowania do SharePoint o opcję logowania przy pomocy clientid/clientsecret. Jest to nowy sposób logowania do Sharepointa,stosowany gdy Online creadentials są wyłączone.
 • Dodano możliwość wczytania pliku Excel jako źródła zewnętrznego. Plik jest wczytywany jednorazowo, nie jest przechowywany w AMODIT i źródło nie jest później synchronizowane z tym plikiem. Można powtórnie, po pewnym czasie, wgrać plik Excel do tego samego źródła, co spowoduje aktualizację danych. Wprowadzono również mapowanie danych z Excela na odpowiednie typy po stronie bazy danych. Mapowanie jest automatycznie zapamiętywane i jest pomocne przy następnym wgrywaniu pliku Excel o takim samym układzie kolumn i danych
 • Wprowadzono możliwość parametryzacji synchronizacji kont użytkowników gdy używana jest tabela pośrednia SQL.
 • Dodano w zadaniu synchronizacji z AD, syncrhonizację użytkowników gdy źródłem jest tabela pośrednia SQL
 • Wprowadzono możliwość wyboru konta podczas logowania, jeżeli użytkownik ma więcej niż jedno konto oparte o ten sam adres email
 • Wprowadzono integrację z Autenti.
 • Edycja dokumentów w Office 365/Sharepoint wymagała dostępu logowanego. Dodano możliwość dostępu anonimowego. Oznacza to, że użytkownik zewnętrzny/tymczasowy, nie mający konta w Office 365/SharePoint firmy, która dokument wystawia, może mieć do niego dostęp. Opcja w ustawieniach systemowych. Dostęp anonimowy działa tylko przy edycji w przeglądarce, nie działa dla aplikacji desktopowej. Aby opcja działała po stronie AMODIT, niezbędne jest włączenie jej również po stronie  SharePointa.
Funkcje reguł
 • Dodano funkcję SetAttachmentFieldSettings pozwalająca ukryć poszczególne opcje menu pola typu dokument
 • Funkcja FindCase logouje w logu systemowym, informację, że nie ma procesu, do którego się odwołuje
 • Rozszerzono działanie funkcji SendSMS o możliwośc wysyłania SMS poprzez inną bramkę niż smsapi.pl. Obecnie można ustawić CustomSMSGateway. Można ją włączyć parametrem UseCustomSMSGateway. Wszystkie parametry wymagane do konfiguracji znajdują się w sekcji CustomSMSGateway.
 • Dla funkcji SendMessage oraz SendMessageWithAttachments dodano parametr pozwalający na ukrycie w wysłanej wiadomości linku do sprawy.
 • W funkcji SetListChoices dodano możliwość zdefiniowania separatora opcji. Przydatne gdy treść opcji zawiera np przecinek, wtedy można użyć innego separatora np średnik
 • Rozszerzono działanie funkcji GrantTemporaryAccessToCase o możliwość wysłania załącznika. Przydatne gdy użytkownikowi tymczasowemu, chcemy dostarczyć dokument, np instrukcję postępowania, regulamin itp.
 • Rozszerzono działanie funkcji NumberToMoneyText tak, że przekształca liczbę z zakresu 0 do 999 999 999 na tekst, w każdym języku obsługiwanym przez AMODIT
 • Rozszerzono działanie funkcji HideElement, o możliwość ukrycia przycisków „Usuń” oraz „Przypisz do mnie”
 • Dodano funkcję GetSignedDocumentData pozwalającą sprawdzić  czy dokument jest podpisany podpisem kwalifikowanym
 • Dodano funkcję CheckDocumentSignatureDate pozwalającą sprawdzić datę podpisu.
 • Dodano funkcję AddFileToList, CreateZip oraz DownloadFile. Wszystkie razem służą do realizacji wymagania dotyczącego możliwości pobrania dokumentów z teczki pracownika i przekazania ich w formie skompresowanego pliku zip. Przykład zastosowania

ist = „”;
AddFileToList(list, „dok2″);
DownloadFile(CreateZip(list,”testowy_zip.zip”));

 • Rozszerzono możliwość stosowania funkcji CopyAttachmentToCase o możliwość kopiowania załączników między sprawami, gdy pliki są w tabelach
 • W funkcji CopyTableData uwzględniono możliwość kopiowania tabel zawierających kolumny z pole typu dokument.
 • Dla funkcji CallRest, dodano obsługę status code:
  • 200 OK
  • 201 Created
  • 202 Accepted
  • 203 Non-Authoritative Information
  • 204 No Content
  • 205 Reset Content
  • 206 Partial Content
 • Rozszerzono funkcję SortTable() o możliwość wskazania kierunku sortowania dla każdej wskazanej kolumny. Za nazwą kolumny należy wpisać odpowiednio asc albo desc
 • Dodano wyszarzenie ekrany, gdy wywoływana jest funkcja RedirectToCase()
 • Dodano opcjonalny parametr do funkcji Get(). Jeśli ustawimy ten parametr na true to przy pobieraniu wartości, jeśli dane są pobierane z pustego pola to zostanie zwrócona pusta wartość. Do tej pory dla pola typu numerycznego i i typu kwota była zwracana wartość zero, a dla pola tak/nie wartość false. Jeśli nie dodamy tego parametru to wartości będą zwracane tak jak do tej pory.
Interfejs
 • w ustawieniach pola dokument dodano możliwość ukrycia poszczególnych opcji menu pola typu dokument
 • dodano możliwość ukrycia systemowego przycisku „Przypisz sprawę do siebie”
 • dodano nową zakładkę w ustawieniach systemowych o nazwie INTEGRACJE. Przeniesiono do niej ustawienia dotyczące integracji, występujące dotychczas w różnych innych miejscach ustawień systemowych.
 • Dodano możliwość nie wyświetlania menu użytkownicy dla osób nie mających roli „administratora” lub „administratora użytkowników i grup”. Opcję ustawia się w Ustawieniach systemowych.
 • Dodano powiadomienia o nowościach. W górnym pasku AMODIT dodano ikonę, pod którą pojawiają się bieżące wpisy z bloga amodit.pl. Wpisy są prezentowane dla użytkowników AMODIT w podziale na dwie kategorie. Wpisy o ogólnej tematyce adresowane do wszystkich użytkowników oraz wpisy o tematyce technicznej adresowane do administratorów.
 • Dodano możliwość użycia parametrów dot.  departamentu w UserDisplayPattern np {UserFirstName} {UserLastName} ({DepartName})
 • Dodano możliwość powiązania procesu z językiem. Pozwala to, w środowisku wielojęzycznym, udostępniać tylko te proces które są powiązany z językiem używanym przez użytkownika.
 • Dodano w ustawieniach systemowych opcję „Ukryj wyszukiwanie zaawansowane”. Należy stosować moduł raportów zamiast Wyszukiwania zaawansowanego.
 • Na liście użytkowników z lewej strony wyświetlana jest struktura organizacyjna. Dodano możliwość wyświetlania na niej jednostek zablokowanych, które mogą istnieć tylko gdy struktura jest synchronizowana z AD.
 • Wprowadzono ułatwienie w zakresie tłumaczeń nazw pól, etapów, reguł oraz zawartości słowników.  Obecnie wszystkie przetłumaczone treści mogą zostać wyeksportowane do pliku resx, przetłumaczone poza AMODIT i ponownie zaimportowane do AMODIT. Opcja eksportu i importu pliku resx dostępna jest w Ustawieniach procesu, a dla słowników w definicji słownika.
Formularz sprawy
 • bezpośrednio po załadowaniu pliku PDF do pola na formularzu AMODIT sprawdza, czy jest on już podpisany podpisem kwalifikowanym albo opatrzony kwalifikowana pieczęcią firmową i zaznacza to poprzez symbol fajki widoczny w polu typu dokument.
 • Dodano funkcjonalność pozwalającą na komunikowanie się poprzez panel komentarzy w sprawie i wskazywanie / wspominanie osoby której komentarz dotyczy. Wspomniana w komentarzu osoba zobaczy informację o tym fakcie na górnym pasku przy ikonie komentarza.
Raporty
 • Przy definicji raportu z opcją masowego uruchamiania reguł, dodano możliwość wskazania, które reguły ręczne będą dostępne w tym raporcie.
 • W definicji raportu wydzielono zakładkę Opcje raportu, do której przeniesiono wiele ogólnych ustawień dotyczących raportu, które obecnie były dostępne na zakładce „Udostępnij” orz innych zakładkach.
 • Dodano obsługę źródeł zewnętrznych opartych o Oracle na wykresach
 • Dodano możliwość masowego podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym z poziomu raportu tabelarycznego. W jednym przebiegu można podpisać do 100 dokumentów. W ustawieniach systemowych można wskazać ile dokumentów jest pobieranych do podpisu. Najlepsze wyniki osiąga się przy ustawieniu =1.
Uprawnienia
 • dodano rolę Emplayee, daje ona dostęp do sprawy dla pracownika, którego dotyczy ta sprawa. Dla sprawy musi być ustawione pole CaseEmployee.
 • Rozszerzono działanie zadania SynchronizeUsersWithAD, który obecnie aktualizującego rónież uprawnienia użytkownika związane z grupami i rolami.
Podpisywanie dokumentów w TrustCenter
 • wprowadzono możliwość parafowania dokumentów.
 • wprowadzono możliwość dodania „obserwatora” dla dokumentów wysyłanych do TrustCenter

W tym celu, po stronie AMODIT należy przygotować tabelę z listą osób podpisujących, uwzględniając w niej nową kolumnę o nazwie: “Role”. Możliwe opcja to “SIGNER”, “INITIALER“, „OBSERVER”. Kolumna, jak i wartość są opcjonalne – gdy nie będzie takiej kolumny, albo nie będą wypełnione w niej dane, to dana osoba będzie domyślnie osobą podpisującą.

Inne
 • dodano rejestrowanie zdarzeń przy synchronizowaniu słowników i rejestrów. Wpisy są robione do tabeli synchronizationhistory w postaci:
  • Retrieved items: 847
  • Added items: 0
  • Changed items: 0
  • Deactivated items: 0
  • Unchanged items: 847
 • dodano możliwość wyboru typu kodów po jakim dzielony jest skan. Szukanie wszystkich 3 typów kodów (1d, 2d i DataMatrix) znacznie wydłuża wykrywanie kodów. Szukanie np tylko kodów 1d jest bardzo szybkie.
 • dodano, w ustawieniach procesu, w sekcji tworzenia spraw z maila opcję załączania plik eml do sprawy
 • dodano nowy typ procesu. (podproces) To ustawienie powoduje, że kafelek procesu nie pojawia się na zakładce Procesy. Sprawy mogą byc uruchamiane z poziomu raportów albo z poziomu innych spraw. Sprawy nie wyświetlają się na listach Do wykonania, Wszystkie itp. Sprawy z tego typu procesy są widoczne tylko w raportach w tym w szczególności w raportach osadzonych na sprawie.
 • Na podstawie danych zewnętrznych można inicjować i aktualizować sprawy. Funkcjonalność obejmuje wyłącznie aktualizację pól na formularzu głównym oraz wybrane pola systemowe jak np CaseTitle, CaseEmployee. Nie obsługuje tabel na formularzu.
 • Zoptymalizowano działanie mechanizmu zakładania spraw z plików.
 • W ustawieniach systemowych dodano parametr określający dla jakich typów plików stosować GdPicture. Dodatkowo, jeżeli nie jest wgrany LibreOffice to do wszystkich typów plików Office jest stosowany GdPicture

Wersja 2020.0002

16 lutego 2021

Funkcje reguł
 1. Dla funkcji CallRest dodano możliwość podstawiania zmiennych w adresie hosta np (adres + port) serwisu
Interfejs
 1. Głównie dla celów wersji SaaS, wprowadzono opcję powiązania dostępności procesu jak i spraw z tego procesu tylko dla użytkowników korzystających z określonego języka. Przykładowo, użytkownicy na terenie Niemiec, nie chcą widzieć „polskich” procesów, a jedynie te przygotowane specjalnie na rynek niemiecki.
Inne
 1. Twórca procesu ma możliwość skopiowania tabeli z definicji jednego procesu do drugiego. W okienku wyboru, do którego procesu skopiować tabelkę wprowadzono ograniczenie listy dostępnych procesów do tych do których aktualny użytkownik ma uprawnienia administracyjne wynikające z:
  • bycia administratorem
  • bycia administratorem procesu, do którego kopiowana ma być tabelka
Poprawione błędy
 • poprawiono zachowanie się nagłówka raportu, gdy raport jest tworzony ze źródeł zewnętrznych i zawiera wiele kolumn. W przypadku przesunięcia widoku najpierw w prawo do ostatniej kolumny, a potem w dół aby zobaczyć kolejne rekordy, nagłówek raportu „odklejał się” od kolumn.
 • poprawiono parsowanie złączników do maili gdzie w headerze był jednocześnie i name i filename. Jako pierwszy był sprawdzany header content-type i jeżeli tam było name to już nie sprawdzało content-disposition, zmieniono, że zawsze sprawdza filename z content-disposition

9 luty 2021

Raporty
 1. Umożliwiono zdefiniowanie, które pola z formularz nie maja być dostępne do wyboru przy definiowaniu Raportu lub Wyszukiwania zaawansowanego. Zaznacza się je w definicji pól w kolumnie „Niedostępne w raporcie”. Domyślnie wszystkie pola są dostępne w raporcie.
Interfejs
 1. Definiując regułę ręczną można było zaznaczyć aby użytkownik podał komentarz. Teraz dodano możliwość oznaczenie pola komentarz jako wymagany.
 2. Ujednolicono nazwy przycisku w komunikacie ShowMessage dla różnych opcji wywołania tego komunikatu.
Inne
 1. Uzupełniono zawartość pliku XML z definicją procesu o ustawienia filtrów zaawansowanych w polu typu odnośnik
 2. W edytorze reguł dodano  pomijanie sprawdzania czy istnieje dane pole na procesie dla wyrażeń odwołujących się do innych procesów. Dotyczy to funkcji takich jak foreachrow, forcase, forrow
 3. Na koncie użytkownika zabezpieczono pole „Konto ważne do” przed wprowadzeniem wartości z przeszłości
 4. Zmieniono sposób synchronizacji źródeł zewnętrznych w trybie local. Do tej pory tabela dbsrc_id w bazie AMODIT była czyszczona o później były wgrywane do niej nowe dane. To powodowało, że jeżeli w trakcie wgrywania coś się popsuło to tabela dbsrc była pusta. Teraz tworzona jest nowa tabela o nazwie dbsrc_id_tmp_timestamp i do niej wgrywane są dane. Jeżeli wgrywanie danych się powiedzie, to kasowana jest stara tabela i zmieniana nazwę tabeli tymczasowej na dotychczasową nazwę
Poprawione błędy
 • Poprawiono obsługę pola typu dokument umieszczonego w tabeli, gdy tabela zostanie przełączona w tryb formularza. Poprawiono wyświetlanie menu dla pola, usuwanie dokumentu z pola.

28 stycznia 2021

Raporty
 1. Dodano obsługę sytuacji gdy w raporcie są dwa filtry dotyczące tego samego pola i jeden z nich jest „jest puste”. System sprawdza czy jest spełniony drugi warunek lub pole jest puste
Formularz sprawy
 1. Pole typu Data i czas automatycznie uzupełnia drugą część pola
  • wypełnienie daty, gdy nie jest wypełniona godzina – powoduje wypełnienie godzin aktualną godziną
  • wypełnienie daty, gdy jest wypełniona godzina – nie zmieniamy godzin
  • wypełnianie godzin, gdy nie jest wypełniona data – uzupełniamy datę jako bieżącą
  • wypełnianie godzin, gdy jest wypełniona data – nie modyfikujemy daty
Interfejs
 1. W menu głównym, przy numerze wersji, dodano możliwość łatwego skopiowania tego numeru do schowka
Funkcje w regułach
 1. Dodano funkcję GetUserGroups, która zwraca listę grup do których należy użytkownik.
 2. Dodano funkcję HideElement, która pozwala na ukrycie wielu systemowych elementów występujących na sprawie.
 3. Rozszerzono obsługę parametru CallbackRule w funkcji TrustCenterSendToSign. Teraz może to być „reguła typu funkcja”
Poprawione błędy
 • Poprawiono obsługę tabel po przełączeniu na widok formularza
 • Poprawiono obsługę sytuacji gdy pole w regule automatycznej jest wpisane bez zachowania wielkości liter. W takiej sytuacji nie była wywoływana reguła po zmianie wartości w tym polu.
 • Poprawiono obsługę pola typu dokument w regułach automatycznych, ze względu na to, że wczytywanie dokumentu jak i jego usuwanie z pola jest realizowane osobnym wątkiem, to reguły automatyczne mogły zostać wykonane zanim plik został załadowany lub usunięty.
 • Poprawiono obsługę sytuacji gdy grupa została usunięta i zaraz po tym następowała próba utworzenia grupy o tej samej nazwie, co grupa usunięta. Z powodu nie odświeżania cache nie było to możliwe.
 • Poprawiono sytuację przy próbie dodawaniu raportu do procesu gdy raport o tej samej nazwie istniał w innym procesie.

12 stycznia 2021

Raporty
 1. Zoptymalizowano zapytanie o uprawnienia w raportach o sprawdzanie tylko procesów wybranych w raporcie
Dokument
 1. Wprowadzono obsługę podpisu kwalifikowanego dla dokumentów dodawanych do AMODIT. Można podpisywać dokumenty umieszczone na liście dokumentów jak i dokumenty umieszczane w polu typu dokument. Obsługiwany jest TYLKO podpis PAdES. Obsługiwane są wszyscy wystawcy certyfikatów kwalifikowanych.
Interfejs
 1. Usunięto wyświetlanie zielonego komunikatu „wartość zweryfikowana” dla pól typu Słownik, Użytkownik, Odnośnik. Gdy wartość jest prawidłowa to pole pozostaje z czarną ramką, gdy wartość jest nieprawidłowa, to pole ma czerwoną obwódkę.
Funkcje reguł
 1. Dodano funkcję AddCaseToRepository, która pozwala wpiąć sprawę do Repozytorium z poziomu wykonania reguły
 2. Rozszerzono parametry funkcji RedirectToCase. Można dodać np.:
  1. tab=1 – otworzona zakładka zachowa się jak sprawa otworzona z raportu w nowej zakładce czyli po wyjściu zamknie zakładkę
  2. repId=?? – po wyjściu ze sprawy zostanie odświeżony raport o podanym id na stronie która otworzyła zakładkę

   Przykład:
   RedirectToCase(_newcase,”new”,false,””,”tab=1&repid=112″)

 3. Dodano funkcje CopyAttachmentToCase oraz MoveAttachmentToCase pozwalające kopiować i przenosić załącznik z jednej sprawy do drugiej oraz pomiędzy polami formularza tej samej sprawy.
eNadawca
 1. Zmieniono kolejności sortowania listy paczek w eNadawcy
 2. Dodano obsługę przesyłki miejscowa/zamiejscowa – firmowaPolecona
 3. Poprawiono obsługę zmiany statusu pola [percel status] podczas wysyłania do kolejki „Nie wysłane”
 4. Dodano ograniczenie dostępu do eNadawcy w zależności od uprawnień
 5. Poprawiono pobieranie zestawienia Poczta Firmowa i książka nadawcza
Inne
 1. W czasie usuwania wiersza tabeli sprawdzane są dodatkowe tabele takie jak casecomment, casepeople, caseread itd, które nie są wypełnione dla wiersza tabeli. Zoptymalizowano zapytanie usuwające tak, aby dla wierszy tabeli nie były one uwzględniane.
 2. Zarówno w TrustCenter jak i na poziomie AMODIT dodano obsługę podpisywania we wskazanej kolejności
 3. Dodano obsługę sytuacji, gdy próbuje się dodać dwa foldery, o tej samej nazwie, na tym samym poziomie struktury repozytorium
 4. Dodano obsługę sytuacji gdy pole słownikowe nadrzędne zostanie zmienione na tekstowe, a podrzędne pozostaną słownikami. Zabezpieczono próby pobrania pozycji słownikowej nadrzędnej w tej sytuacji.
 5. Dodano obsługę sytuacji gdy w jednej regule następuje po sobie użycie funkcji Set w odniesieniu do tego samego pola. Drugie użycie nie było skuteczne
Poprawione błędy
 • Sortowanie w tabeli poprzez drag&drop nie zachowywało kolejności po wywołaniu reguły ręcznej

14 grudnia 2020

Formularz sprawy
 1. Dodano zapisywanie historii dla pól typu Tak/Nie
Poprawione błędy
 • Poprawiono obsługę dodawania pola typu słownik do widoku w raporcie

30 listopada 2020

Uprawnienia
 1. Rozszerzono wyświetlanie listy osób uprawnionych do sprawy o przełożonych osób będących w grupie przypisanej do roli
Poprawione błędy
 • Jeżeli na sprawie było ukryte pole typu raport, to po przejściu za pomocą reguły na inny etap, gdy pole to miało być widoczne na tym etapie, nie działały skrypty do wyświetlania tego raportu

20 listopada 2020

Inne
 1. Pole do dodawania kodu JavaScript dodawany w Ustawieniach procesu zostało zabezpieczone przez ewentualnymi błedami w tym kodzie za pomocą try-catch
Poprawiono błędy
 • Poprawiono wyświetlanie listy państw w polu z maską „Phone”, gdy pole to występuje jako pole w tabeli
 • Poprawiono obsługę sytuacji  gdy jest włączone wyświetlanie liczników w lewym menu i przed zakończeniem ustalania wartości tego licznika, użytkownik już otworzy sprawę. W takiej sytuacji pojawiał się komunikat o błędzie. przeglądarka nie zdążyła pobrać wartości licznika przed przekierowaniem.

6 listopada 2020

Formularz sprawy
 1. W tabeli na formularzu, w polu dodawania nowych wierszy naciśnięcie Enter powoduje dodanie wierszy
Interfejs
 1. Dodano możliwość ukrycie zakładki Repozytorium. Parametr w Ustawieniach systemowych
Funkcje reguł
 1. Zapis [pole.kropka] był przewidziany dla pola typu odnośnik i pobierania danych z wybranej sprawy, np.: Pracownik.Nazwisko.
  Jednak, gdy użytkownik zdefiniował pole z kropką w środku to reguły automatyczne nie działały prawidłowo. Poprawiono to tak aby najpierw sprawdzana była pełna nazwa pola (z kropką).
Poprawione błędy
 • Przy wychodzeniu ze sprawy, poprawiono sprawdzanie pola typu tekst gdy ma ustawioną maskę Phone i gdy wartość pola zmieniła się.

25 października 2020

Raporty
 1. Gdy w raporcie, wyświetlane są sprawy przypisane do grupy, to po wybraniu (kliknięciu) sprawy jest ona jednocześnie przypisywana do bieżącego użytkownika i znika z raportu wyświetlanego dla innych użytkowników.
Formularz sprawy
 1. Zaimplementowano maskę wraz z walidacją poprawności pola typu numer telefonu. Maska dostępną jest dla pola „krótki tekst”
 2. Gdy na formularzu sprawy jest osadzony raport i z tego raportu zostanie otwarte okno ze sprawą, to po jego zamknięciu automatycznie odświeży się zawartość tego osadzonego raportu
Interfejs
 1. Zmieniono sposób wyświetlania komunikatu po zakończeniu wykonywania reguł grupowych. Okienko jest na środku ekranu i zawiera więcej informacji oraz możliwość odświeżenia wyświetlanego raportu.
 2. Dodano możliwość zdefiniowana nazwy wyświetlanej dla użytkownika. Szablon do ustawienia w sutawieniach systemowych, np.:
  • {UserFirstName} {UserLastName} ({UserLogin}) czy
  • {UserLastName} {UserFirstName} ({UserEmployeeId})
 3. Dodano możliwość ustalania kolejności dokumentów na liście dokumentów załączonych do sprawy, na zasadzie przenieś/upuść
 4. W ustawieniach systemowych w zakładce Interfejs użytkownika dodano parametr DefaultPage. Umożliwia on wskazanie domyślnej strony (zakładki) startowej dla wszystkich użytkowników, jeżeli nie mają ustawionej swojej indywidualnej strony startowej
 5. Wprowadzono liczniki spraw dla zakładek (raportów)
Diagram
 1. Umożliwiony wyświetlanie diagram procesu na całej szerokości ekranu, bez prawego panelu
Funkcje reguł
 1. Dodano funkcję WorkDateDiff liczącą różnicę między dwoma datami z czasem, uwzględniając godziny robocze
 2. Dodano funkcję IsCaseAttachedToRepositoryBy sprawdzającą czy sprawa została wpięta do repozytorium.
 3. Rozszerzono działanie funkcji GetDataFromGUS o informację o KRS
 4. Dodano zestaw funkcji niezbędny do numerowania dokumentów (spraw) dodawanych do eTeczki,
  • FindNextNumberByDate
  • RegisterNextNumber
  • RemoveNextNumber
 5. Dodano funkcję IsFileInEditing oraz FinishFileEditing związane z obsługą edycji online dokumentów MS Office.
 6. Dodano funkcje SaveAttachment oraz SaveStringAsFile pozwalające zapisać w określonej lokalizacji na serwerze plik.
Uprawnienia
 1. Dodano możliwość oznaczenia użytkownika jako będącego w roli managera (używane gdy uprawnienia definiowane są przez role)
Inne
 1. Pola formularza, oznaczone jako „Pokazuj na liście” są również umieszczane w treści automatycznych maili z powiadomieniem o otrzymaniu sprawy
 2. Wprowadzono możliwość wyłączenia wysyłania powiadomień mailowych o otrzymaniu sprawy dla każdego procesu odrębnie
 3. Wprowadzono obsługę Exchange Web Services (EWS) dla pobierania poczty  z Microsoft Exchange
 4. Dwukrotnie zwiększono szybkość dzielenia PDF po kodzie kreskowym
 5. W Ustawieniach systemowych w zakładce zadania dodano możliwość wymuszenia uruchomienia zadania (job)
 6. Rozszerzono zakres przenoszonych danych w trakcie eksportu i importu słowników o dane dotyczące tłumaczeń
Poprawione błędy
 • Poprawiono wyświetlanie drzewka folderów na raportach, gdy na sprawie jest wyświetlanych więcej niż jeden raport
 • Uwzględniono pola typu Przyciski i Raport przy generowaniu pliku XML z definicją procesu
 • Poprawiono działanie funkcji SetFieldAlias w regule automatycznej wykonywanej w trakcie edycji dla pola typu Dokument.
 • Poprawiono działanie usługi LoadScans tak, aby po dodaniu dokumentu do sprawy wykonywane były reguły automatyczne
 • Poprawiono problem, gdy w raporcie użyto procesu, który później został oznaczony jako usunięty
 • Poprawiono problem, który występował gdy w filtrze raportu wybrano wiele pól typu TAK/NIE
 • Poprawiono problem odświeżania formularzy gdy w regule użyto funkcji CancelSingature()
 • Poprawiono problem importu definicji raportu, gdy w miedzy czasie usunięto jedno z pól z definicji procesu
 • Poprawiono problem wyświetlania drzewka folderów dla raportów opartych o źródła zewnętrzne
 • Poprawiono problem dostępności w raporcie reguł zdefiniowanych dla etapu, gdy w raporcie użyto filtrowania przez foldery
 • Poprawiono problem występujący na raporcie, gdy drzewko folderów składa się z pól z procesu i pól z tabel
 • Poprawiono użycie funkcji runassystem w regule okresowej (w usłudze)
 • Poprawiono sytuacje gdy pole słownikowe ma zaznaczone pole nadrzędne, a wybrany słownik nie jest słownikiem hierarchicznym to pola nie można było edytować

13 października 2020

Raporty
 1. Dodano funkcjonalność eksportu i importu definicji raportów. Dzięki temu możliwe jest przenoszenie definicji raportu między środowiskami.
 2. W obszarze definicji procesu dodano zakładkę „Raporty”. Raport, który ma być osadzony na formularzu sprawy musi być zdefiniowany w tej części.
 3. Pole typu Raport, w którym osadzony jest raport, może teraz zwracać wartości z wybranej kolumny tego raportu np mogą to być caseid spraw wyświetlanych w raporcie. 
 4. Dodano możliwość eksportu danych z raportu osadzonego na formularzu sprawy do Excela 
 5. Dodano możliwość eksportu zbiorczego dokumentu pdf na podstawie pojedynczych dokumentów pdf z raportu wyświetlającego pole typu dokument. Ta funkcjonalność jest dostępna zarówno dla zwykłych raportów tabelarycznych jak i raportów osadzanych na formularzu sprawy.
 6. Dodano sortowanie po kolumnach w raporcie osadzonym na formularzu sprawy 
 7. W raportach dodano ustawienie w jaki sposób ma otwierać się sprawa po kliknięciu w wiersz raportu. 
 8. Umożliwiono dodawanie nowych spraw z poziomu raportu za pomocą plusa na urządzeniach tablet i telefon 
 9. Dodano możliwość „spłycania” drzewka w raportach gdy w wyższych gałęziach nie ma wartości (null) 
Formularz sprawy
 1. Dodano nowy typ pola na formularzu –  Przycisk. Pozwala na wyświetlenie przycisku reguły w określonym miejscu na formularzu. 
 2. W polu odnośnik można ustawić filtr zaawansowany, który umożliwia wybór z listy wyświetlanych pozycji. W oknie filtru dodano przycisk „+Nowy”, aby w sytuacji gdy szukanej pozycji nie ma, można ją było łatwo dodać z tego miejsca. 
Dokument
 1. Wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na wydzielenie części dokumentu (stron z dokumentu) z istniejącego dokumentu i wykonanie na tym wydzielonym dokumencie akcji, np. utworzenie nowej sprawy z tym wydzielonym dokumentem.
Interfejs
 1. Wprowadzono bardziej wyraźne oznaczenie aktywnego elementu w lewym menu. Dzięki temu użytkownik widzi w której zakładce aktualnie się znajduje.
 2. Opracowano nowy sposób prezentacji diagramu. Dodano możliwość tworzenie reguł ręcznych z poziomu diagramu. 
 3. W wykresie Gantt zmieniono gęstość wyświetlania dla okresu 3 miesięcy, tak aby pełen zakres dat mieścił się w szerokości ekranu.
 4. Dodano opcję „Ukryj zakładkę Mój zespół” 
 5. Doprecyzowano nazwy przycisków edycji w Office 365 
 6. Dodano pasek postępu gdy plik jest ładowany w polu oraz kółeczko gdy plik jest usuwany z pola 
 7. W raportach dla widoku tabeli dodano wyświetlanie stronicowania  
Funkcje reguł
 1. Poszerzano zakres zwracanych danych przez funkcję GetDataFromGUSEx o wspólników spółki cywilnej
 2. Dodano możliwość użycia funkcji ExecuteSQL() bez kontekstu sprawy, w regule okresowej dla procesu 
 3. Dodano funkcję GetDepartmentData() 
 4. Dodano funkcję GetLastNumber zwracającą ostatni numer wygenerowany dla danego klucza 
 5. Dodano funkcję GetGroups(), która może być użyta np. w kontekście SetListChoices(„grupy”,GetGroups(„*odbiór korespondencji”)) 
 6. Dodano funkcję UserHasFieldRights 
 7. Dodano funkcję GetPreviousOwner 
 8. Dodano do funkcji SendMessage możliwość wyłączenia/włączenia dodawania treści maila jako komentarz 
 9. Dodano do funkcji FindCase możliwość wyszukiwania po wartościach tekstowych z operatorem != 
 10. Dodano możliwość wyłączenia sprawdzania wymagalności pól i dokumentów przy wywołaniu ChangeStage i ForwardCase 
Uprawnienia
 1. Dodano wyświetlanie uprawnień do sprawy wynikających z ról przypisanych do procesu czy sprawy 
 2. Parametr pola na formularzu „widoczne tylko dla wskazanych osób” jest uwzględniany w raportach i wartość takiego pola nie jest widoczne w raportach dla innych osób poza wskazanymi w ustawieniu. 
Inne
 1. Opracowano aplikację do odczytywania i parowania kodów kreskowych dla obsługi archiwum  dokumentów papierowych. Aplikacja wykorzystywana jest na przenośnym urządzeniu z wbudowanym skanerem kodów. Aplikacja ściśle współpracuje z AMODIT w ten sposób, że wyświetla sprawy (dokumenty), które mają być wpięte do fizycznych teczek i pilnuje aby odpowiedni dokument (kod kreskowy na dokumencie) został wpięty do odpowiedniej teczki (kod kreskowy teczki)
 2. Optymalizacja procesu importu danych do rejestru 
Poprawione błędy
 • Poprawiono wyświetlanie danych z pól typu Data, Numeryczne, Kwota, po eksporcie do Excela z Raportu
 • Poprawiono kodowanie znaku spacji w nazwie pliku po eksporcie do Excela z Raportu (w nazwie były %20 zamiast spacji )
 • Poprawiono obsługę sytuacji  sytuację gdy do raportu wybrano pole z formularza głównego i kolumnę z tabeli na formularzu o tej samej nazwie
 • Sortowanie w raporcie typu tabela, po polu typu użytkownik nie sortowało malejąco. Poprawione
 • Poprawiono wyświetlanie na raporcie wartości numerycznych z więcej niż 4 miejscami po przecinku 
 • Poprawiono działanie funkcji SetFieldAlias() w regule automatycznej wykonywanej w trakcie edycji dla pola typu Dokument. 
 • Poprawiono działanie raportu gdy włączone jest drzewko po polu z głównego formularza a w filtrach wybrano pole z tabeli z formularza
 • Poprawiono obsługę filtrów użytkownika dla raportów osadzonych na sprawie, gdy na sprawie osadzonych jest więcej niż jeden raport
 • Naprawiono problem zapisu reguły, gdy cała treść jest zakomentowana.

Wersja 2020.0001

10 sierpnia 2020

 1. Dodano wybór języka interfejsu użytkownika przy udzielaniu dostępu tymczasowego
 2. Dodano możliwość zakładania nowych spraw z poziomu raportu na urządzeniach mobilnych
 3. Wprowadzono kompaktowy widok dla wykresu Gantt dla układu 3 miesięcy, tak aby cały zakres dat był widoczny od razu.
 4. Import słownika przenosi teraz tłumaczenia opisów pozycji słownika
 5. Poprawiono formatowanie danych typu numerycznego i kwota przy eksporcie z raportu do Excela
 6. Inne drobne poprawki.

17 lipca 2020

 1. Dodano możliwość obsługi tzw słowników zagnieżdżonych
 2. Zablokowano możliwość udzielenia dostępu tymczasowego dla istniejącego, pełnoprawnego konta w AMODIT
 3. Inne drobne poprawki.

29 czerwca 2020

 1. Wprowadzono możliwość zmiany stanu pól w tabeli (DisableField, EnableField, FieldIsRequired, FieldIsNotRequired) na podstawie  zmian w polach na formularzu. Zobacz film
 2. Użycie funkcji SetFieldAlias w regule automatycznej wykonywanej w trakcie dodawania dokumentu do pola typu dokument powoduje ciągłe wykonywanie tej reguł w tle. Poprawione.
 3. Poprawiono zapisywanie dokumenty pobieranego z AMODIT TrustCenter, gdy Platforma AMODIT ma ustawione zapisywanie plików na udziale sieciowym, a nie w bazie danych.
 4. Przy tworzeniu nowej grupy z zaznaczoną opcją „Można przekazywać sprawy do tej grupy” nie można przekazywać spraw do tej grupy zaraz po jej utworzeniu. Poprawiono.
 5. Po wybraniu wartości poprzez filtr zaawansowany na polu odnośnik, które jest umieszczone w tabeli, wartość zostaje przypisana we wszystkich wierszach tabelki. Poprawiono. Przypisuje się tylko do pola w danym wierszu.
 6. Poprawiono działanie renumeracji wierszy tabeli po ręcznym usunięciu wierszy, co było źródłem problemów z dodawaniem nowych wierszy z reguły
 7. Poprawiono działanie filtru na polu użytkownik dla opcji „Grupy”
 8. Poprawiono działanie sortowania wyników raportu po polu typu użytkownik.
 9. W niektórych sytuacjach, podgląd dokumentu wgranego do pola typu dokument, nie wyświetlał się . Poprawiono.
 10. Zwiększono dokładność sprawdzania adresu email wprowadzanego do pola walidowanego z opcją „email”
 11. W nowym widoku słowników, nie działało wyszukiwanie po nazwach wielo-członowych. Poprawione.
 12. Zmodyfikowano działanie pola wskazania użytkownika w opcji „Zaloguj jako…”. Obecnie pole nie wyświetla tzw użytkowników tymczasowych.
 13. Wprowadzono prawidłowe formatowanie daty przy eksporcie danych z raportu do excela.

16 czerwca 2020

 1. Po zweryfikowaniu i zakończeniu weryfikacji OCR faktury, sprawy czasami zawieszały się przy ładowaniu formularza. Konieczne było odświeżenie strony. Poprawione.
 2. Przy wyświetlaniu komunikatu o polach wymaganych uwzględniono różne wersje językowe nazw pól.
 3. Poprawiono działanie sprawdzania poprawności wypełnienia pól (patrz pkt 2 w wersji z 10 czerwca 2020) dla pola typu data i czas, które wykazywało błąd mimo że nie było polem wypełnionym błędnie.
 4. Obecnie można było edytować online (Office 365/SharePoint) pliki MS Office z rozszerzeniem docx i xlsx. Obecnie rozszerzono możliwość edycji plików MS Office. Obecnie obsługiwane są:
  1. Excel
   1. .xlsx
   2. .xlsm
   3. .xlsb
   4. .ods
  2. PowerPoint
   1. .pptx
   2. .ppsx
   3. .odp
  3. Word
   1. .docx
   2. .docm
 5. Poprawiono wyświetlanie kolumn w raporcie, gdy pole w tabeli (kolumna) ma taką samą nazwę co pole na formularzu.
 6. Poprawiono działanie funkcji AddAttachmentFromTemplate
 7. Dostosowano działanie funkcji TrustCenterChceckStatus, dla obsługi sytuacji anulowania zbierania podpisów w AMODIT TrustCenter

10 czerwca 2020

 1. Zmiany w obszarze edycji plików MS Office
  1. Przyciski edycji dokumentów w Office 365/Sharepoint ” pojawiają się na sprawie zgodnie z ustawieniem systemowym SharePointEditingButtons „browser”, „application”, „both”
  2. Umożliwiono użytkownikom zewnętrznym i tymczasowym na edycję plików MS Office. Konieczne jest włączeni opcji w ustawieniach systemowych SharePointEditingAllowExternalUsers.
  3. Zablokowano możliwość edycji plików typu MS Office umieszczonych w polu typu dokument, gdy pole jest w trybie „tylko do odczytu”
 2. Wprowadzono sprawdzanie poprawności wypełnienia pól typu odnośnik, słownik, pole walidowane oraz pole z funkcją FieldIsIncorrect, czyli tam gdzie pole jest oznaczone na czerwono z komunikatem, że wartość w polu jest nieprawidłowa. Obecnie taka sytuacja powoduje wyświetlenie komunikatu, przy próbie przekazania sprawy dalej.
 3. Poprawiono działanie funkcji FindCase w przypadku gdy wyszukiwanie dotyczyło operatora nie równa się  „!=”. Przykładowo gdy chcemy znaleźć sprawy, dla których etap nie równa się Nowy -> „!=Nowy”
 4. Wprowadzono opcję przechowywania podglądów dokumentów na dysku, zamiast w bazie danych. Powoduje to zmniejszenie rozmiaru bazy danych.
 5. Użytkownicy zewnętrzni (pracujący na starym widoku) nie mogli dołączyć dodatkowych dokumentów z poziomu 'Dokumenty’ -> 'Dodaj dokument’. Poprawione.
 6. Poprawiono wyświetlanie nazwy raportu w innych językach, gdy nazwa raportu jest wyświetlana jako zakładka w lewym menu.
 7. Poprawiono działanie filtru użytkownika (wyświetlanego jako drzewko folderów) gdy aktywne są inne zwykłe filtry na raporcie, gdy AMODIT działa w oparciu o bazę MS SQL
 8. Poprawiono sposób wyświetlania raportu gdy raport ma ustawione filtry użytkownika, w którym pierwszym elementem jest pole typu użytkownik i gdy włączono wyświetlanie struktury organizacyjnej.
 9. Poprawiono działanie sortowania w tabeli na formularzu.
 10. Poprawnie obsłużono sytuację, w której błąd pojawiał się gdy ze sprawy nr. 2 za pomocą reguły (np. “Set”) ustalamy wartość pola typu odnośnik w sprawie nr. 1. Odnośnik działał ale na sprawie nr. 2 nie pokazywało się powiązanie.
 11. Wyeliminowano problem „zawieszania” się ładowania tabeli po wejściu do sprawy.
 12. Poprawiono import danych tekstowych do rejestru, gdy nazwy kolumn danych kopiowanych zawierają spacje na końcu nazwy (czego nie widać gołym okiem 🙂
 13. W przypadku podpisywania dokumentów z wykorzystaniem AMODIT TrustCenter, w polu dokumentu wysłanego do TrustCenter, dodano opcję bezpośredniego przejścia do tego dokumentu w TC. Umożliwia to wysyłającemu dokument, przejście do TC i z tego poziomu sprawdzenie stany podpisywanego dokumentu, czy ponowne wysłanie maila do osoby podpisującej, jeżeli ta osoba np usunęła wcześniejszego maila i nie ma linku do dokumentu.

30 kwietnia 2020

 1. W nowo zakładanych bazach AMODIT na chmurze dodano proces podpisywania dokumentów przez osoby nie będące użytkownikami AMODIT.
 2. Dodano obsługę tzw, Obszarów. Pozwala to na ograniczenie widoczności procesów, spraw, raportów, zawartości menu do niezbędnych elementów dla obsługi pewnych zagadnień. W tej wersji można korzystać z predefiniowanych obszarów. Ich definicja jest możliwa tylko z poziomu bazy danych. W kolejnych wydaniach planujemy wprowadzenie edytora do obszarów.
 3. Rozszerzono funkcjonalność zakładania spraw z maila, gdy załącznikiem jest plik .zip lub 7z. W takim przypadku AMODIT najpierw rozpakowuje takie załączniki, a później postępuje z nimi tak samo jak by były załączone pojedynczo do maila.
 4. Zmiany w raportach
  1. Wprowadzono możliwość wyświetlenie w raporcie pola typu Dokument
  2. Wprowadzono możliwość wyświetlenia zawartości dokumentu (podgląd), gdy nazwa dokumentu pojawia się w wynikach raportu.
  3. Wprowadzono możliwość osadzenia raportu na sprawie.
  4. Rozszerzono możliwości prezentacji danych na wykresie kolumnowym o wyświetlanie kolumn sąsiadująco.
  5. Rozszerzono definiowanie raportów, o możliwość edycji nazwy raportu dla wielu języków.
  6. Wprowadzono „zamrożony” nagłówek dla raportów. Nagłówek raportu pozostaje widoczny, gdy przewijana jest jego zawartość.
  7. Zmieniono sposób podpowiadania nazw parametrów dla filtrów użytkownika w raportach.
  8. Poprawiono wyświetlanie nazw pól systemowych podczas edycji raportu. Nazwy systemowe wyświetlają się w języku zgodnym z używanym przez użytkownika.
  9. Poprawiono działanie raportu przy próbie dodawania pola typu słownikowego, które jest umieszczone w tabeli na formularzu.
  10. Dodano możliwość usunięcia definicji Dashboardu. Funkcjonalność dostępna jest dal administratorów.
  11. Wyeliminowano problem nieprawidłowego formatu pliku Excel po eksporcie danych z raportu.
  12. Uspójniono wyświetlanie „kategorii” na zakładce Raporty, aby pokazywały się w tej samej kolejności jak na zakładce Procesy i jak w lewym menu.
  13. Poprawiono wyświetlanie raportu, gdy raport jest udostępniony dla grupy, a grupa została wpisana do obserwatorów na poziomie definicji procesu.
  14. Poprawiono zachowanie się definicji raportu, gdy proces na którym zbudowano raport został przestawiony w stan „usunięty”. Obecnie raport „nie traci” źródła danych, tylko nadal prezentuje wyniki z takiego procesu.
  15. Zmieniono widok raportu na telefonie. Poprawiono rozstaw przycisków i ich położenie.
 5. Dodano funkcję AddCasePrint(). Funkcja tworzy załącznik będący odpowiednikiem „wydruku” formularza.
 6. Dodano funkcję DeleteAttachment(). Funkcja pozwala na usuniecie załącznika/ów ze sprawy lub pola na formularzu.
 7. Rozszerzono zastosowanie funkcji GetAttachmentContent() również do pól typu dokument umieszczonych w tabeli na formularzu.
 8. Rozszerzono zakres możliwości funkcji FindCase(). Dodano obsługę pól systemowych takich jak np CaseOwner itp
 9. Wprowadzono ograniczenie liczy błędnych prób logowania do 3, dla użytkowników tymczasowych, gdy kilkukrotnie podadzą błędny kod z email lub SMS.
 10. Wprowadzono możliwość wydruku podformularza, gdy wybrano opcję wyświetlania tabeli jako „podformularz”
 11. Rozszerzono działanie funkcji FindUsersInAD  o możliwość wyszukiwania użytkownika w środowisku wielodomenowym.
 12. Zmieniono sposób kończenia edycji nowo tworzonego raportu. Po zakończeniu edycji użytkownik pozostaje w kontekście raportu i  nie jest przenoszony do widoku listy raportów..
 13. Wyeliminowano dodawanie znacznika <p> gdy wprowadza się tłumaczenie w opisie pozycji słownika.
 14. Poprawiono działanie funkcji UserOfGroup(), aby nie zwracała użytkowników zablokowanych.
 15. Wyeliminowano problem wyszukiwania w polu typu odnośnik, gdy wyszukiwany tekst zawiera znak &
 16. Poprawiono działanie funkcji HideField() gdy odnosi się ona do pola w tabeli zagnieżdżonej (tabela w tabeli)
 17. Poprawiono prezentowanie wyników wyszukiwania „lupka” gdy wyniki są sortowane po dacie utworzenia.
 18. Poprawiono zachowanie się warunku reguły, gdy w warunku użyto pola typu dokument.
 19. Poprawiono elementy szablonu maila wysyłanego do użytkowników tymczasowych gdy użyto funkcji GrantTemporaryAccessToCase()
 20. Wyeliminowano problem blokowania sprawy, gdy w regule automatycznej użyto funkcji RemoveTableRow(„all”) – z parametrem „all”
 21. Wyeliminowano problem obsługi pola typu podpis, gdy instalacja AMODIT jest na MS SQL, a pole z podpisem zostało użyte w tabeli.
 22. Poprawiono obsługę sortowania danych w raporcie tabelarycznym, gdy pole po którym sortujemy, nie jest wyświetlane w wynikach raportu.
 23. Poprawiono zachowanie się tabeli na formularzu, gdy użyto na niej funkcjo EnebleField(). Obecnie przycisk dodawania nowych wierszy, jest aktywny po tym zdarzeniu.
 24. Dodano „plywający” suwak poziomy dla tabel wyświetlanych na formularzu sprawy.
 25. Rozbudowano działanie funkcji foreachobject() o możliwość podawania selektora JsonPath. Dodano drugi parametr oprócz json. Można wybrać, po której tablicy wewnątrz json wykonać pętlę.
 26. Wprowadzono wyświetlanie liczników pól wymaganych dla sekcji wyświetlanych jako zakładki.
 27. Poprawiono wyświetlanie długich nazw dal pola typu tak/nie gdy formularz jest wyświetlany w trybie dwukolumnowym.
 28. Przywrócono opcję oznaczenia sprawy jako „nieprzeczytana”

8 kwietnia 2020

 1. W raportach, dodano:
  1. nowe typy „Wykres słupkowy”,”Wykres słupkowy poziomy”, „Wykres liniowy”, „Wykres liniowy narastająco”
  2. możliwość prezentowania raportów z filtrem typu „drzewo folderów”, gdzie drzewo folderów tworzone jest na podstawie dowolnych pól z formularza sprawy.
 2. Współpraca z AMODIT TrustCenter (elektroniczne podpisywanie dokumentów)
 3. Scalanie plików np jpg, tiff itp do pliku PDF
 4. Konwersja plików Office do PDF jako funkcja w regułach
 5. Dla pola tekst krótki dodano ustawienia pozwalające na wybór maski np NIP, e-mail itp.
 6. Dla pola tekstowego dodano opcję ustawienia ograniczenia długości wprowadzanego tekstu.

Wersja 2019.0002

31 grudnia 2019

 1. Poprawiono działanie funkcji FindCase gdy przeszukiwane jest pole typu Tak/Nie.
 2. Poprawiono formatowanie kwot wyświetlanych w nowych raportach.
 3. Poprawiono import danych do tabeli na formularzu. Problem dotyczył opcji „Zastąp istniejące pozycje”.
 4. Zoptymalizowano import danych do tabel na formularzu. Teraz importowanie np 450 wierszy trwa kilka zamiast kilkudziesięciu sekund.
 5. Zoptymalizowano obsługę dużych tabel.

15 listopada 2019

 1. Wprowadzono możliwość synchronizacji z wieloma domenami i logowanie z użyciem nazwy domeny i loginu w postaci domena\login

29 października 2019

 1. Wprowadzono możliwość wspólnej pracy na dokumentach MS Office (w tym również integracja z Office 365)
 2. Dodano możliwość ustawienia przez użytkownika swojej strony startowej, która będzie widoczna jako pierwsza po zalogowaniu się użytkownika – dodatkowe informacje we wpisie na blogu: strona startowa.
 3. Dodano funkcję MailHeaderValue(), która zwraca wartość z nagłówka maila, z którego sprawa została utworzona.Funkcja działa wyłącznie w zaraz po utworzeniu sprawy z maila. Możliwe parametry to: To, CC, From, Reply-To, Received, Subject, Date.
 4. Dodano funkcję GetDataFromGUS() umożliwiającą odczytanie podstawowych danych o firmie, podając jej NIP lub REGON.
 5. Dodano możliwość wprowadzenia „dymka” dla przycisków reguł ręcznych.
 6. Na liście słowników dodano ikony informujące o tym, czy słownik jest zewnętrzny, czy aktualizowany przez AMODITCloudAgenta, czy tworzony na podstawie plików XML.
 7. Poprawiono działanie (interpretację wpisu) w opcji zakładania spraw z maila, gdzie podaje się typy plików, dla których będą zakładane sprawy. Obecnie można podać opcje oddzielone średnikiem, jak i podać opcję * oznaczającą dowolny plik.
 8. Od tej wersji możliwe jest dostarczenie pary dokumentów typu faktura.pdf i faktura.xml zawierające odpowiednio obraz i dane z faktury. AMODIT na podstawie tej pary tworzy nową sprawę, załącza dokument i odczytuje dane z pliku XML, umieszczając je w odpowiednich polach. Funkcjonalność pozwala m.in. na integrację z takimi rozwiązaniami jak ABBYYFlexiCapture. Dodatkowe informacje na temat ABBYYFlexiCapture znajdziesz na blogu: Integracja z ABBYY® FlexiCapture.
 9. W raportach:
  1. Dodano wyświetlanie bread crumbs, które wskazuje, w którym miejscu struktury raportów aktualnie znajduje się użytkownik,
  2. Dodano dla filtrów opartych o pole użytkownik możliwość wyboru opcji:
   • ma aktywne konto,
   • nie ma aktywnego konta,
   • jest grupą,
   • nie jest grupą,
   • może też i inne jak,
   • jest kontem systemowym,
   • nie jest kontem systemowym.
  3. Poprawiono obsługę sytuacji, gdy raport składa się z kilku procesów, w sprawach w tych procesach wskazano w obserwatorach grupę X i tę samą grupę wskazano w ustawieniach raportu w opcji „Dla wybranych grup”. Dotychczas dla członków grupy X raport się pojawiał, ale nie wyświetlał żadnych rekordów. Teraz zachowuje się prawidłowo.
  4. Poprawiono wyszukiwanie pełnotekstowe w raportach w sytuacjach, gdy szukana fraza dotyczyła złączonych ciągów np. „ZETO-RZESZÓW”. Obecnie możliwe jest wyszukanie zarówno po słowie „ZETO”, jak i „RZESZÓW” oraz po całej frazie „ZETO-RZESZÓW”.
 10. Poprawiono zachowanie się systemu przy próbie usunięcia pliku w polu typu dokument znajdującym się w tabeli.
 11. W sytuacji, gdy do logu systemowego dodaje się wpis o błędzie w wywołaniu funkcji SQL poprzez np. użycie ExcecuteSQL, to dane użytkownika są maskowane (w szczególności hasło).
 12. Poprawiono zachowanie się wymagalności pola dla pola typu dokument.
 13. Dostawca usługi skanuj.to zablokował możliwość ponownego wysłania przez API tego samego dokumentu, zapobiegając w ten sposób masowemu wysyłaniu tego samego dokumentu w wyniku błędu. Jednakże czasami istnieje konieczność ponownego wysłania dokumentu do OCR. W takim przypadku użycie funkcji SendAttachmentToOCR() w regule ręcznej umożliwia takie wysłanie, ale już użycie funkcji SendAttachmentToOCR w regule automatycznej lub okresowej nie pozwala na to.
 14. Poprawiono wyświetlanie liczb ujemnych trzycyfrowych wyświetlanych, gdy interfejs przestawiony jest na wersję UK English.
 15. Korzystając z przeglądarki IE i klawiatury numerycznej nie działała kropka i minus w polu numerycznym i kwota. Poprawiono.
 16. Do pola typu tekst statyczny można z poziomu reguły przypisać nową wartość. Błąd polegał na tym, że nie można było przypisać wartości pustej „”. Poprawiono.
 17. Rozszerzono zakres synchronizacji danych z AD o pobieranie informacji o numerach telefonu komórkowego. Informacja ta jest umieszczana w nowym polu na karcie użytkownika.
 18. Poprawiono zachowanie się funkcji SendMessageWithAttachments, gdy wywoływana jest w pętli foreachrow(„tabela”). W temacie wysyłanych mail umieszczany jest CaseId sprawy głównej, a nie wierszy tabeli.
 19. W oknie „Sprawdź kto ma uprawnienia do sprawy” doprecyzowano opis dla użytkownika, którego prawa do tej sprawy wynikają  TYLKO z ustawienia opcji „Odczyt i edycja wszystkich spraw” w panelu użytkownika.
 20. Poprawiono wyświetlanie długiej treści (label) dla pola typu „Tak/Nie”. Obecnie treść nie zachodzi na sąsiednią kolumnę na formularzu.
 21. Dodano funkcje CollapseSection() ExpandSection() pozwalające na zwinięcie i rozwinięcie sekcji na formularzu.
 22. Poprawiono kilka innych drobnych niedogodności w interfejsie użytkownika np. wyższe okienka, więcej przestrzeni na pokazywanie członków grupy, przesunięcie przycisków dla spraw udostępnianych tymczasowo itp.

Wersja 2019.0001

9 października 2019

 1. Dodano funkcje SetrUserFilter i SetUserFieldSettings.
 2. W historii zmian definicji procesu zapisuje się również fakt zmiany nazwy wyświetlanej (np. wprowadzono wersję angielską dla nazwy pola).
 3. Poprawiono działanie funkcja HideRow() w odniesieniu do wydruku formularza. Funkcja ukrywa wiersz również na wydruku.
 4. Poprawiono obsługę spraw powiązanych, gdy powiązanie było z poziomu tabeli na sprawie.
 5. Poprawiono generowanie pliku Excel z raportu, gdy nazwa raportu zawiera nawiasy ().
 6. Poprawiono formatowanie liczb w raporcie typu Pivot.
 7. Dodano funkcję GrantTemporaryAccessToCase umożliwiającą czasowe udostępnienie formularza sprawy osobie niebędącej użytkownikiem AMODIT.
 8. Uzupełniono tłumaczenia menu i innych nowych tekstów dla wszystkich dostępnych w AMODIT języków.
 9. Poprawiono wyświetlanie raportu, gdy był umieszczony jako zakładka w lewym menu. Obecnie focus w menu pozostaje na wybranym raporcie i nie przenosi się na menu „Raporty”.
 10. Poprawiono rozpoznawanie pól wymaganych w sytuacji, gdy tabela jest wyświetlana jako podformularz, a pola wymagane wynikają z użycia funkcji FieldIsRequired().
 11. Poprawiono działanie pola numerycznego, gdy użytkownik korzysta z klawiatury rosyjskiej.

10 września 2019

 1. Poprawiono działanie WebDav na mCase.aspx.
 2. W funkcji ConditionalSetTableRowsSum umożliwiono podanie wielu par kolumn.
 3. Poprawiono wyświetlanie komentarzy do podpisów dodanych z  SignField.
 4. W funkcji WorkDayDiff można podać dowolny symbol regionu (np. ES). Jeżeli dla tego państwa nie są zdefiniowane święta, to brane pod uwagę są tylko soboty i niedziele.
 5. Poprawiono działanie funkcji HideField na tabeli zagnieżdżonej tak, aby nie zostawiała nagłówka z nazwą tabeli.
 6. Poprawiono dodawanie nowego wiersza do tabeli, gdy w pierwszej kolumnie tabeli jest pole numeryczne i jest włączone sumowanie.
 7. Poprawiono działanie funkcji FillFieldsFromString, gdy podano mniejszą liczbę wartości niż liczba pól. W takiej sytuacji pola, dla których nie podano wartości, zostaną wyczyszczone.
 8. Poprawiono sortowanie po polu typu odnośnik w wyszukiwaniu zaawansowanym tak, aby sortowało po nazwie wyświetlanej, a nie po caseId.
 9. Poprawiono błąd w funkcji indeksowania spraw. W pewnych przypadkach wyszukiwanie przez „lupkę” i przez wyszukiwanie zaawansowane zwracało różne wyniki.
 10. Poprawiono zachowanie się systemu przy weryfikacji w SkanujTo pliku z pola ustawionego w tryb tylko do odczytu.
 11. Dodano funkcje  XmlEncode i XmlDecode.
 12. Poprawiono sposób wyświetlania nagłówków tabeli i podtabel przy przewijaniu wierszy tabeli.

27 czerwca 2019

 1. Drobne zmiany oraz poprawa błędów.

17 czerwca 2019

 1. Dodano nowy kreator raportów. Teraz każdy możne w prosty sposób przygotować raport, który potrzebuje.
 2. Dodano nowy sposób prezentacji raportów w postaci dashboardów, na których mogą być  umieszczone dowolne raporty. Dashboardy mogą być udostępniane wybranym lub wszystkim użytkownikom, oczywiście z zachowaniem uprawnień do poszczególnych spraw.
 3. Dodano nowy mechanizm definicji źródeł zewnętrznych. Pozwala on w prosty sposób dostarczać dane do AMODIT z dowolnych źródeł zewnętrznych i wykorzystać te dane np do tworzenia raportów.
 4. Dodano „Graficzny edytor formularza”. Pozwala on budować formularz metodą „drag & drop”.
 5. Do funkcji AddTableRow dodano parametr pozwalający na określenie liczby wierszy do dodania.
 6. Dodano nowy typ pętli repeat(x) {….}. Pozwala ona wykonać pewną część skryptu reguły zadaną ilość razy.
 7. Dodano grupowanie wg procesów spraw powiązanych wyświetlanych w prawym panelu sprawy.
 8. Dodano możliwość wyszukiwania spraw powiązanych w prawym panelu sprawy.
 9. Poprawiono zachowanie się nagłówka tabeli przy jej przewijaniu. Teraz nagłówek jest prawidłowo wyświetlany przy przesuwaniu tabeli w poziomie.

Wersja 2018.0004

8 października 2018

 1. Zmieniono sposób obsługi grup dodanych do „obserwatorów” lub „współpracowników” w taki sposób, aby w przypadku zmiany członków grupy następowała natychmiastowa aktualizacja uprawnień do wszystkich spraw w których grupa została dodana wcześniej.
 2. Poprawiono działania mechanizmu indeksowania spraw
 3. Poprawiono obsługę listy grup na panelu użytkownika.
 4. W regule okresowej nie można było wygenerować załącznika z szablonu. Poprawiono.

21 sierpnia 2018

 1. Wprowadzono nową opcję „dashboard”. Opcja ta jest płatna. Umożliwia definiowanie „kafelków”, na których mogą być prezentowane dane z dowolnych źródeł, nie tylko z AMODIT. Dane mogą być pobierane z systemów zainstalowanych u klienta, nawet gdy Amodit jest używany w chmurze.Dopuszcza prezentowanie wyników w postaci
  1. miara, tzn liczby np liczba spraw na etapie X, albo kwota niezapłaconych faktur
  2. tabela
  3. wykres
  4. pivot
  5. gantt
 2. Dodano nowy typ reguł okresowych. Jest to „reguła procesu”. Podobnie jak reguła okresowa jest wywoływana w określonym czasie, ale jej konstrukcja i działanie jest inne. Dla reguł okresowych reguła uruchamiana jest dla KAŻDEJ sprawy, co powoduje że dla większej liczby spraw zadanie wykonania reguł okresowych może trwać nawet kilka godzin. W przypadku reguły procesu jej działanie polega jednokrotnym uruchomieniu reguły i
  1. w pierwszej kolejności odnalezieniu spraw, dla których ma być wykonana reguła. Odnalezienie spraw wykonywane jest przy użyciu funkcji sprawy_do_uruchomienia = FindCase(„”,…..)
  2. następnie wykonywana jest pętla o nazwie foreachcase(sprawy_do_uruchomienia){….} a wewnątrz tej pętli jest znajduje się właściwa treść reguły.
  3. Powoduje to, że wykonanie reguły ograniczy tylko i wyłącznie do znalezionych spraw, co w wielu przypadkach może skrócić czas wykonania zadania nawet o rząd wielkości np z kilku godzin do kilku minut.
 3. Dodano nowy typ reguły „funkcja”. Pozwala to na zdefiniowanie pewnego fragmentu reguły i wielokrotnego jej użycia poprzez wywołanie CallFunction(„Nazwa funkcji”)
 4. Dodano nowe funkcje CallREST() oraz JsonPath() do korzystania z API Rest’owych
 5. Dodano funkcje do zarządzania szablonami dokumentów ShowTemplate(), HideTemplate(), HideAllTemplates(). W połączeniu z warunkiem if(…) pozwala to na wyświetlanie tylko tych szablonów dokumentów, które są potrzebne użytkownikowi w danym kontekście.
 6. Dodano funkcję AddAttachmentFromTemplate(), która pozwala na utworzenie dokumentu na podstawie szablonu i załączenie go do sprawy.
 7. Wprowadzono nowy sposób odwoływania się do danych w sprawie wskazywanej przez pole typu odnośnik. Przykładowo, jeżeli pole o nazwie „Zamówienie” jest polem typu odnośnik, to w regule możemy odwołać się liczba = [Zamówienie.Ilość sztuk], co jest równoznaczne do liczba = Get(„Zamówienie”,”Ilość sztuk”)
 8. Wprowadzono możliwość prezentowania sekcji na formularzu jako zakładki
 9. W wyszukiwaniu zaawansowanym dodano możliwość wskazania aktualnego użytkownika (aktualnie zalogowanego). Pozwala to na tworzenie zestawień pokazujących sprawy związane z aktualnie zalogowanym użytkownikiem np „Zmodyfikowane przez = Aktualny użytkownik”
 10. Jeżeli na formularzu występuje tabela i jest ona szersza niż ekran lub zawiera wiele wierszy, to przy jej przesuwaniu w pionie i poziomie cały czas pozostaje widoczny nagłówek tabeli, co znacznie poprawia czytelność.
 11. Dodano opcję wyłączenia możliwości ręcznego dodawania lub usuwania osób z listy współpracowników i listy obserwatorów.
 12. Dodano (na razie jako opcja eksperymentalna) możliwość przestawienia „procesu” w „rejestr”. Założeniem jest aby była możliwość posiadania słowników o bardziej złożonej strukturze niż obecne słowniki AMODIT. „Rejestry” umożliwiają zbudowanie formularza i tworzenie nowych rekordów oraz odwoływanie się do nich poprzez pole typu odnośnik. Jednocześnie sprawy z „rejestru” nie są widoczne na listach „Do wykonania”, „Wszystkie” itd. Sprawy są dostępne dla wszystkich użytkowników, tak jak rekordy słownika.
 13. Dodano funkcję CaseStatusId(). Funkcja zwraca id podanego etapu tak aby można go było użyć w FindCase(„”,”CaseStatusId”,CaseStatusId(„Księgowanie”))
 14. Dodano funkcję ValidatePLNIPOnline, która zwraca informację o podmiocie, ktrego NIP podano jako argument:
  1.    N – Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  2.    C – Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  3.    Z – Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony
  4.    I – Błąd zapytania – Nieprawidłowy Numer Identyfikacji Podatkowej
  5.    X – Usługa nieaktywna
 15. Rozszerzono opcję zakładania spraw na podstawie maila, o zakładanie tylu spraw ile załączników ma mail. Przy okazji uporządkowano konfigurację zakładania spraw na podstawie maila i skanów. Teraz wszystkie opcje są czytelne (opisane pełnymi zdaniami) i nie ma wątpliwości w jaki sposób AMODIT zareaguje w momencie, w którym otrzyma maila z wieloma załącznikami lub załączniki będą zawierać kody kreskowe itd.
 16. Rozszerzono działanie funkcji Get(), która umożliwia teraz pobierania danych systemowych takich jak np. CaseCreated i innych
 17. Rozszerzono ustawienia dla pola typu użytkownik. Możliwe jest wskazanie co pole ma wyświetlać gdy wybrana jest opcja Pozwól na wybranie użytkowników z wszystkich użytkowników”. Dostępne są opcje:
  1. użytkownicy wewnętrzni
  2. użytkownicy zewnętrzni
  3. grupy
  4. użytkownicy systemowi
 18. Rozszerzono informację wyświetlaną na liście spraw o informację, w czyim imieniu działamy jako zastępca. Informacja jest dostępna jako tooltip po najechaniu myszką na ikonę zastępstwa.
 19. Dodano możliwość użycia kodu HTML w treści komunikatów ShowMessage(). Pozwala to np na wyświetlanie linków.
 20. Poprawiono wyświetlanie historii zmian etapu sprawy, gdy zmiana etapu była wynikiem działania reguły okresowej
 21. Poprawiono działanie pola typu plik, gdy pole jest wymagane, a aktualnym użytkownikiem jest tzw użytkownik zewnętrzny.
 22. Poprawiono działanie przycisków akcji „wyciągniętych” na listę do wykonania, w przypadku gdy na formularzu występowało pole wymagane, które jednocześnie było ukryte poprzez HideField
 23. Poprawiono wyświetlanie listy procesów w menu „Do wykonania” w przeglądarce Safari
 24. W wyszukiwaniu zaawansowanym, przy uruchamianiu reguł grupowych dla zaznaczonych spraw, zmieniono domyślne ustawienie opcji „Wykonaj regułę dla wszystkich znalezionych spraw” z zaznaczonej na niezaznaczoną. Użytkownik musi świadomie wybrać, że chce uruchomić regułę dla wszystkich, a nie tylko dla zaznaczonych spraw.
 25. Uniemożliwiono wysłanie prośby o zmianę hasła, gdy jest włączona synchronizacja z AD
 26. Poprawiono działanie funkcji SetFieldAlias() gdy funkcja występuje w warunki if(…)
 27. Poprawiono dla przeglądarki IE błąd skutkujący komunikatem w logach „ajax error”
 28. Na środowisku z logowaniem domenowym dodano przycisk Wyloguj, gdy jesteśmy „Zalogowani jako…”
 29. Poprawiono wyświetlanie na liście do wykonania informacji o upłynięciu terminu przypomnienia dla sprawy
 30. Drobne zmiany w ustawieniach użytkownika mające na celu bardziej intuicyjną obsługę.
 31. Zmieniono sposób licencjonowania wersji demonstracyjnej. Obecnie ograniczeniem wersji demo jest okres 21 dni, a nie jak było do tej pory 100 spraw.

Wersja 2018.0003

19 czerwca 2018

 1. Zmieniono sposób sortowania listy pól w kryteriach wyboru w przypadku gdy wprowadzono wersje językowe pól
 2. Dodano opcję usunięcia użytkownika z wszystkich ról RemoveUserFromRole([Imię i nazwisko],”all”);
 3. Poprawiono sposób prezentowania listy użytkowników. Wprowadzono oznaczenia kont zablokowanych systemowo, kont zablokowanych przez administratora, kont oczekujących na akceptację, kont oczekujących na akceptację zmian wprowadzanych w opcji „na dwie pary oczu”
 4. Wprowadzono integrację z mf.gov.pl w zakresie sprawdzania czynnego podatnika VAT
 5. Zmieniono obsługę pola typu dokument (nowe menu, wersjonowanie dokumentów w polu typu dokument)
 6. Zmieniono obsługę dokumentów na liście dokumentów – nowe menu, bardziej przejrzyste zarządzanie wersjami

Wersja 2018.0002

12 kwietnia 2018

 1. Wprowadzono obsługę terminów dla etapów  i użytkowników. Teraz można dla każdego etapu ustalić termin wykonania w godzinach lub dniach roboczych. Można też z poziomu reguł ustalić inny termin wykonania dla konkretnego użytkownika lub grupy – funkcja ChangeDeadline(). dzięki temu sprawy pojawiają się w zakładce „Na dzisiaj” lub „Zaległe”
 2. Dodano na liście „Do wykonania” zakładki, które filtrują sprawy „Zaległe”, „Na dzisiaj”, „Wysoki priorytet”, „Nieprzeczytane” i oczywiście „Wszystkie”
 3. Dodano do listy „Do wykonania” pod menu prezentujące listę nazw procesów oraz liczbę spraw do wykonania w każdym z procesów. Ułatwia to zarządzanie swoją listą spraw do wykonania.
 4. Dodano nową zakładkę „Mój zespół”. Pojawia się ona użytkownikom, którzy są menedżerami (przełożonymi) dla innych użytkowników. Zakładka ułatwia menedżerom zarządzania sprawami pracowników ich zespołu, gdyż prezentuję listę członków zespołu oraz liczbę spraw dla każdego z członków zespołu.
 5. Dodano funkcję SendCalendarMessage, która pozwala wysłać zdarzenie do kalendarza określonej osoby. W szczególności użytkownikom Outlook’a zdarzenie może ustawiać status „Out of the office”
 6. Dodano nową możliwość wyświetlania pola typu „Lista wyboru”. Teraz można prezentować ją jako lista z radiobutton w układzie poziomym lub pionowym.
 7. Zmieniono style w wynikach wyszukiwania zaawansowanego
 8. Zmieniono układ menu. Dodano menu użytkownika, w którym znalazły się opcje ustawienia konta, zmiany języka, wylogowania oraz dla administratorów opcja „Zaloguj się jako…”
 9. Zmieniono logo AMODIT
 10. Poprawiono działanie scrollbar dla tabeli na formularzu
 11. Wprowadzono mechanizm dziennego backupu definicji procesów. Działa w ten sposób, że jeżeli w danym dniu wprowadzono jakąkolwiek zmianę w definicji procesu, to definicja procesu na koniec tego dnia jest odkładana w historii zmian.
 12. Wprowadzono dla administratorów możliwość podglądu zmian w regułach. Dzięki temu łatwiej jest zarządzać zmianami wprowadzanymi w treści reguł.
 13. Inne drobne zmiany oraz poprawa błędów.

Wersja 2018.0001 (niepublikowana)

Wersja 2017.0004

27 grudnia 2017

 1. Wprowadzono możliwość prezentowania kategorii procesów w wybranym języku.
 2. Poprawiono odświeżanie formularza po dodaniu wymaganego załącznika
 3. Poprawiono odświeżanie formularza po imporcie danych do tabeli
 4. Poprawiono okno importu danych do tabeli w przypadku importowania wielu kolumn
 5. Wprowadzono opcję pobrania backupu definicji procesu w oknie historii procesu
 6. Poprawiono wydruk dla podformularzy
 7. Poprawiono interpretowanie znaków końca linii w polu typu długi tekst
 8. Poprawiono importowanie znacznej liczby wierszy do tabeli. Usunięcie problemu wymaga zmiany w web.config.
 9. Wyeliminowano problem występowania w logu wpisów typu „Case XXXX was not saved because user has no write rights”

11 grudnia 2017

 1. Wprowadzono nowy mechanizm eksportu do XML na podstawie XSLT z wyszukiwarki zaawansowanej. Umożliwia on eksport z wielu spraw do jednego pliku XML np w przypadku eksportu danych do Optimy.
 2. Zmieniono działanie funkcji ChangeAttachmentName. Teraz zmiana nazwy pliku nie powoduje utworzenia nowej wersji dokumentu.
 3. Rozszerzono działanie funkcji ChangeAttachmentName w ten sposób, że teraz można podać jako argument nazwę pola typu plik i w ten sposób zmienić nazwę pliku w tym polu.
 4. Wymuszono wykonywanie reguł automatycznych przed wykonaniem reguły ręcznej jeżeli wcześniej nie było naciśnięte Zapisz.
 5. Zmieniono sposób wyświetlania podsumowania dla tabeli. Teraz wiersz podsumowania ma jednolity kolor tła bez wyróżniania kolumn  w których jest włączone podsumowanie.
 6. Dodano możliwość wprowadzenia nazw w innych językach dla zestawień tworzonych na podstawie wyszukiwania zaawansowanego.
 7. Dodano funkcję SetDictionaryFilter która umożliwia dynamiczne (z poziomu reguł) ograniczanie wyświetlanej listy pozycji słownika.
 8. Dodano funkcję SetReferenceFilter która umożliwia ograniczanie listy wyświetlanych spraw z powiązanego procesu.
 9. Poprawiono działanie pola typu użytkownik w zakresie ograniczania wyboru do wskazanego departamentu lub departamentów gdy korzystamy z funkcji „Zaloguj jako”
 10. Poprawiono działanie pole typu Słownik w ten sposób że jeżeli dla pola nie zostały zdefiniowane indywidualne ustawienia to domyślnie brane są pod uwagę ustawienia dla słownika.
 11. Poprawiono działanie pola statycznego na nowym wyglądzie w regule wykonywanej w trakcie edycji.

07 grudnia 2017

 1. Poprawiono zapisywanie ustawień Zakładek gdy nie wybrano opcji „Pokaż jako zakładkę”
 2. Poprawiono zapisywanie wybranych grup w ustawieniach użytkowników dla etapów (dublowały się)
 3. Poprawiono link w mailu do admina dot. zatwierdzania użytkownika
 4.  Wprowadzono automatyczne wyrównanie kolumn zawierających liczby w wyświetlaniu pola „tabela SQL”
 5. W nowym widoku sprawy (mcase) dodano klasy CSS do widoku tabeli SQL. Dzięki temu administrator może wprowadzić własne style.
 6. Poprawiono działanie pola odnośnik jeżeli sprawa była wpisana w polu przez innego użytkownika a obecny użytkownik nie ma uprawnień do tej sprawy to przy naciśnięciu Zapisz pole nie jest kasowane i zostaje poprzednio wybrana sprawa.
 7. W nowym widoku ustawień użytkownika dodano możliwość zmiany zdjęcia.
 8. Poprawiono działanie wydruku formularza dla pól wyświetlanych warunkowo.
 9. Poprawiono wyświetlanie liczby spraw w grupowaniu w wyszukiwaniu zaawansowanym
 10. Poprawiono wyświetlanie listy procesów w filtrze szybkiego wyszukiwania (lupka) oraz listę procesów w wyszukiwaniu zaawansowanym dla innych wersji językowych niż język polski.
 11. Poprawiono przeliczanie reguł tabeli po zapisaniu formularza.
 12. W prawym panelu zmieniono miejsce wyświetlania pól „Współpracownicy” i „Obserwatorzy”. Przeniesiono je bezpośrednio pod polem „Przekazane do”
 13. Zmieniono sposób wyświetlania współpracowników na liście spraw, teraz widać ilu jest współpracowników oraz w tooltip’ie listę współpracowników.
 14. Dodano wyświetlanie informacji o współpracownikach w podtytule sprawy na formularzu sprawy.
 15. Wprowadzono ograniczenie możliwości wyboru w polu Współpracownicy do listy osób zdefiniowanych w ustawieniach dla etapu.
 16. Rozszerzono działanie opcji zatwierdzania 4eye dla zmian w grupach, uprawnieniach użytkowników oraz wszystkich zmian w ustawieniach systemowych.
 17. Wprowadzono ostrzeżenie przy usuwaniu grupy, że występuje w regułach.
 18. Wprowadzono parametr w procesie umożliwiający ukrycie historii sprawy.
 19. Wprowadzono odrębne ustawienie dla pola typu Słownik. Teraz na poziomie pola ustawia się opcję „dodawania pozycji”, „wyświetlania tytułu i opisu” lub tylko „tytułu”
 20. Wprowadzono obsługę szablonów w oparciu o pliki xslt. Dzięki temu możliwe jest generowanie dowolnych plików tekstowych np XML, txt, csv, html na podstawie danych z formularza i załączanego jako szablon pliku transformacyjnego xslt.
 21. Poprawiono aktualizowanie numeru wersji dokumentu dla różnych sposobów dodawania / aktualizowania dokumentu
 22. Rozszerzono zakres informacji w  useractivities o zdarzenia utworzenie użytkownika, zmiana uprawnień użytkownika, dodanie i usunięcie użytkownika z grupy, zablokowanie i odblokowanie konta użytkownika
 23. Zoptymalizowano działanie aplikacji w sytuacji zmiany uprawnień dla wielu tysięcy spraw jednocześnie.
 24. Rozszerzono działanie funkcji RegisterInENadawca o możliwość logowania się na różne konta w e-nadawcy.
 25. Dodano wyświetlanie na listach spraw, daty utworzenia sprawy.
 26. Umożliwiono zrezygnowanie z raz wybranego ustawienia domyślnego dla pole wyboru tak/nie
 27. Dodano obsługę plików xslt jako szablonu dokumentu do sprawy. Umożliwia to generowanie np plików XML do eksportu danych np do Optimy.
 28. Inne drobne poprawki i usprawnienia

6 października 2017

 1. Dodano „Pomoc”. Dzięki tej funkcji można łatwo przeszukiwać zawartość bazy wiedzy dostępnej pod adresem http://pomoc.amodit.com
 2. Poprawiono działanie funkcji „Wyloguj” w sytuacji gdy jesteśmy „Zalogowani jako…”.
 3. Poprawiono sumowanie kolumny tabeli dla kolumn wyliczanych za pomocą reguły.
 4. Funkcja HideField zdejmuje wymagalność pola.
 5. Wprowadzono nowy wygląd dla menu Użytkownicy
 6. Wprowadzono nowy wygląd karty Użytkownika
 7. Rozdzielono rolę „Zarządzanie użytkownikami, grupami i słownikami” na dwie odrębne: „Zarządzanie użytkownikami i grupami” oraz „Zarządzanie słownikami”
 8. Dodano funkcję GetManagers. Funkcja zwraca strukturę managerów dla danego użytkownika w postaci listy loginów.
 9. Poprawiono wyświetlanie nazw procesów w filtrze szybkiego wyszukiwania. W innych językach wyświetlały się zawsze polskie nazwy procesów.
 10. Dodano funkcję dynamicznego ukrywania wierszy tabeli HideRow(), ShowRow().
 11. Rozszerzono zastosowanie funkcji FindCase. Umożliwia teraz szukanie w tabelkach poprzez podanie jako pierwszy parametr „nazwa procesu>nazwa tabeli”.

Wersja 2017.0003 (nie wydana oficjalnie jako produkcyjna)

18 września 2017

 1. Zmiana w strukturze bazy danych w celu wprowadzenia nowych funkcjonalności
 2. Poprawa drobnych błędów.

Wersja 2017.0002

14 września 2017

 1. Zmiana sposobu zakładania bazy demo. Nowy adres rejestracji https://register.amodit.com.
 2. Nowy template dla nowo zakładanych baz przez użytkowników. Nowy template zawiera kilka predefiniowanych procesów, uzupełnioną listę przykładowych użytkowników i grup. Ponadto zawiera kilkanaście procesowanych spraw oraz przykładowe zestawienia i wykresy. Wszystko po to by ułatwić nowym użytkownikom możliwość zapoznania się z Platformą AMODIT.
 3. Dodano opcję przewodnika, który uruchamiany jest dla nowych użytkowników.
 4. Dodano opcję wykonania reguły grupowej dla wszystkich znalezionych spraw w wyszukiwarce zaawansowanej, a nie tylko dla zaznaczonych na jednej stronie.
 5. Dodano opcjię wyszukiwania tylko otwartych spraw do pola typu Odnośnik
 6. Dodano funkcję GetManagers zwracającą hierarchię przełożonych dla wskazanego użytkownika.
 7. Rozszerzona została funkcja FindCase o możliwość wyszukiwania we wskazanej tabeli ze wskazanego procesu.

8 września 2017

 1. Poprawki w działaniu aplikacji AMODIT Cloud Agent. Umożliwia ona komunikację pomiędzy chmurową wersją AMODIT a lokalnymi zasobami danych (pliki Excel, bazy SQL itd)
 2. Zmiana sposobu logowania. Teraz logowanie możliwe jest poprzez konta społecznościowe Google, Facebook, Microsoft

28 sierpnia 2017

 1. Dodano „Logowanie w imieniu” dla administratorów. Funkcja ułatwia diagnozowanie sytuacji występujących u konkretnego użytkownika. Administrator może spojrzeć na sprawę tak, jak ją widzi użytkownik.
 2. Poprawiono sposób obliczania statystyk dotyczących wykorzystania Platformy AMODIT
 3. W wyszukiwaniu zaawansowanym dla pól typu data dodano nowe opcje: przed dzisiejszą datą, po dzisiejszej dacie, poprzednie X dni, następne X dni
 4. Poprawiono sposób oczekiwania na wygenerowanie podglądu dla dokumentu. Teraz po wygenerowaniu podgląd pojawi się bez konieczności odświeżania strony.
 5. Dodanie możliwości ustanowienia użytkownika jako administratora grupy, nawet jeśli ten nie należy do danej grupy
 6. Dodanie możliwości anulowania oczekiwania na zakończenie OCR (dot. odczytywania danych z faktur)

Wersja 2017.0001

1 sierpnia 2017

 1. Dodano funkcjonalność tabel przestawnych (pivot) do wyszukiwania zaawansowanego.
 2. Dodano funkcjonalność tworzenia wykresów na podstawie danych z tabel przestawnych
 3. Dodano możliwość utworzenia mini-dashbordu np wykres i tabela na jednym widoku
 4. Poprawiono działanie funkcji eksportowania, importowania i kopiowania definicji procesów
 5. Zmieniono wygląd ekranu dla pozycji menu „Zestawienia i widoki”. Teraz prezentuje wszystkie dostępne dla użytkownika zestawienia w postaci czytelnych kafelków.
 6. Dodano funkcje FieldIsRequired i FieldIsNotRequired umożliwiające dynamiczne nadawanie wymagalności dla pola na formularzu.
 7. Przeniesienie serwerów hostujących do centrum danych Atman

30 czerwca 2017

 1. Całkowita zmiana wyglądu i sposobu obsługi formularza sprawy.
 2. Wprowadzenie wielofunkcyjnego prawego panelu. W zależności od kontekstu panel może wyświetlać dokumenty, podgląd dokumentów, komentarze, listę spraw powiązanych, opis etapu, stan sprawy.
 3. Wprowadzono podgląd wielu stron dokumentów typu pdf i MS Word.
 4. Dostosowanie obsługi formularza sprawy do urządzeń mobilnych. Teraz akceptacje, przesyłanie sprawy czy wypełnianie formularza jest łatwe i przyjemne nawet na ekranie smartfona.
 5. Przyciski akcji mogą przyjmować jeden z kolorów: Zielony, Czerwony, Żółty lub szary. Umożliwia to lepsze oddanie przeznaczenia przycisku. Przykładowo przyciski służące akceptacji powinny być zielone, przyciski służące odrzuceniu – czerwone, przyciski służące cofnięciu do poprawy – żółte, a wszystkie inne szare.
 6. Poprawienie funkcjonalności zastępstw (widoczność spraw sprzed okresu zastępstwa)
 7. Dodanie pól CaseForwarded , CaseForwardedBy  w opcjach wyszukiwania zaawansowanego.
 8. Zmiana sposobu obsługi pól wymagalnych.
 9. Zmiana sposobu prezentowania historii sprawy.
 10. Poprawa błędu w obsłudze zastępstwa, gdy zastępstwo przypisane jest do użytkownika będącego członkiem grupy do której sprawa jest kierowana.
 11. Funkcja IsGroupMember teraz sprawdza również czy użytkownik jest zastępcą członka grupy
 12. Dotychczasowa opcja menu o nazwie „Nieobecności” zmieniono na „Kalendarz”.
 13. Zmieniono sposób prezentowania kalendarza.
 14. Dodano możliwość tworzenia nowej sprawy z poziomu kalendarza
 15. W definicji wyszukiwania zaawansowanego umożliwiono ukrywanie przycisków grupowych akcji w definicji zakładki.
 16. Wprowadzenie walidacji podczas edycji organizacji zewnętrznej dla pola NIP oraz REGON

Wersja 2016.0008

14 czerwca 2017

 1. drobne poprawki

10 lutego 2017

 1. Poprawka w działaniu silnika reguł automatycznych w przypadku gdy na formularzu użyte zostało pole słownikowe odwołujące się do słownika z dużą liczbą rekordów (kilka tysięcy). Poprawka nie wymaga aktualizacji całego AMODITA, a jedynie zamiany pliku case.js w folderze scripts.

6 lutego 2017

 1. Dodano możliwość wczytywanie podpisanych maili
 2. Dodano możliwość zamiany pliku w polu typu plik na inny dokument z listy dokumentów dołączonych do sprawy.
 3. Rozszerzono zastosowanie funkcji FindCase, która teraz  umożliwia wyszukiwanie po zakresie dat i liczb
 4. Poprawiony błąd przy wywołaniu AddTableRow na sprawie do której użytkownik nie ma prawa zapisu
 5. Dodano możliwość zapisania parametru wyświetlanie załączników w wyszukiwaniu zaawansowanym.

25 stycznia 2017

 1. Poprawka dla instalacji z SQL Server dotycząca wyświetlania listy niewysłanych maili i listy aktywności użytkowników.
 2. Wprowadzono ograniczenie liczby maili wysyłanych za jednym połączeniem do serwera mailowego. Chroni to przed możliwością przekroczenia limitu jednocześnie wysyłanych maili np na serwerze pocztowym Office365

18 stycznia 2017

 1. Wprowadzono zmiany w funkcjonalności Wyszukiwania zaawansowanego:
  1. dodano możliwość wybierania do zestawienia wielu tabel i podformularzy.
   1. można dodać jedną tabelę wielowierszową na jednym poziomie zagnieżdżenia
   2. można dodać tabelę umieszczoną w innej tabeli
   3. można dodać dowolną liczbę tabel/pod-formularzy jednowierszowych
  2. Umożliwiono grupowanie po polach z formularza gdy dołączona jest tabela
  3. Umożliwiono grupowanie po polach z dołączonej tabeli
  4. Zmieniono wygląd i poprawiono obsługę panelu wyszukiwania zaawansowanego
 2. Wprowadzono zmiany w funkcjonalności wyszukiwania pełno-tekstowego (lupka).
  1. Ustawiony filtr jest pamiętany cały czas, do momentu w którym użytkownik świadomie rezygnuje z filtrowania spraw.
  2. Aktualne warunki filtrowania wyświetlane są w górnym pasku nad listą spraw.
  3. Jeżeli sprawy nie zostaną znalezione na aktualnej zakładce to pojawia się komunikat informujący na których zakładkach są sprawy spełniające podane kryteria.
 3. Na zakładce DO WYKONANIA, wykonanie reguły z poziomu listy zmienia kolor paska sprawy aby poinformować, że dana sprawa zmieniła swój status.
 4. Wprowadzono nowe lub poprawiono działanie funkcji w regułach biznesowych:
  1. dodano funkcję GetExtOrganizationData(„propertyName”) – Funkcja zwraca wartość odpowiedniego parametru dla organizacji zewnętrznej.
  2. dodano funkcję SetFieldAlias(oldFieldName,newFieldName) umożliwiająca chwilową zmianę nazwy pola na formularzu. Zmieniona nazwa dostępna jest tylko w ramach aktualnie wyświetlanej sprawy. Zmieniona nazwa nie jest dostępna w wyszukiwaniu zaawansowanym gdyż tam stosowana jest nazwa domyślna (ogólna)
  3. dodano funkcje do obsługi tekstu EndWith, StartWith, ToLower, ToUpper, Trim, IndexOf
  4. Dodano funkcję GetDictionaryItem pobierającą wartość dla wskazanej pozycji bezpośrednio ze słownika
  5. Dodano funkcje HideColumn, ShowColumn umożliwiające ukrywanie kolumn w tabelach na formularzu.
  6. Rozszerzono działanie funkcji FindCase tak, aby mogła szukać tylko w otwartych sprawach albo tylko w zamkniętych albo w otwartych i zamkniętych jednocześnie albo tylko w usuniętych.
  7. Poprawiono działanie funkcji FindCase dla pól typu Numeryczne i Kwota
  8. Poprawiono działania funkcji AddTableRow, której użycie powoduje teraz odświeżenie lista podformularzy.
 5. Wprowadzono zmiany w obsłudze sprawy (formularz)
  1. dodano możliwość włączenia i wyłączenia wyświetlania ikon Export i Import dla pola typu tabela
  2. dodano możliwość włączenia i wyłączenia wyświetlania ikony Exportu dla pola typu TabelaSQL
  3. poprawiono wyświetlanie nazw pól na wydruku formularza tak, aby były zgodne z nazwami wyświetlanymi na formularzu.
  4. poprawiono formatowanie podsumowania w tabelach. Wyświetlane jest w takim samym formacie jak cała kolumna.
  5. ujednolicono działanie przycisku Zapisz nad formularzem i pod formularzem
  6. poprawiono działania pola użytkownik w przypadku gdy w nazwie użytkownika użyto nawiasów
 6. Wprowadzono zmiany na liście reguł
  1. dodano możliwość ustalania kolejności wykonywania reguł automatycznych. Reguły wykonywane są w kolejności podanych wartości 1,2 itd. Reguły bez podanej wartości wykonywane są po wykonaniu reguł z podaną wartością w kolejności ich utworzenia (tak jak było do tej pory)
  2. zmieniono sposób prezentowania listy reguł. Teraz jest ona grupowana po etapach i typach reguł z uwzględnieniem kolejności wykonania.
  3. wprowadzono grupowanie i sortowanie na liście reguł.
 7. Wprowadzono zmiany w obsłudze szablonów dokumentów
  1. Poprawiono wydajność w obsłudze szablonów dokumentów dla typu .docx i należy stosować ten typ pliku. Pliki .doc są obsługiwane ale w stary, mało wydajny sposób.
  2. Zapewniono odświeżanie listy szablonów po usunięciu jednego z szablonów.
  3. Poprawiono błąd związany z wypełnianiem szablonów Word w przypadku gdy w szablonie pole było z opcją MARGEFORMAT
  4. Poprawiono drobne błędy przy generowaniu szablonów
 8. Wprowadzono zmiany w obszarze definicji formularza
  1. Zmieniono miejsce definiowania ustawień dla pola typu tabela. Teraz jest w linii definiującej tabelę tak jak w przypadku innych typów pól.
  2. Zmieniono miejsce definiowania ustawień dla pola typu tabela SQl. Do tej pory było w kolumnie „Wartość domyślna”, teraz jest dostępne jako przycisk Ustawienia
 9. Obsługa zakładania i dołączania spraw z maila
  1. dodano możliwość umieszczania plików przesyłanych mailem bezpośrednio do pola plik w tabeli na formularzu.
  2. Dodano możliwość załączenia treści maila i załączników do istniejącej sprawy na podstawie rozpoznawalnego dowolnego ciągu znaków w tytule maila.
  3. Dodano możliwość wysyłania powiadomienia na wskazany adres mailowy informacji o błędzie przy odczytywaniu maila i tworzeniu z niego sprawy.
 10. Poprawiono kopiowanie procedury w zakresie kopiowania uprawnień dla etapów dla poszczególnych sekcji oraz kopiowanie opisów w różnych wersjach językowych.
 11. Poprawiono wysyłanie maili dla organizacji zewnętrznej
 12. Dodano rejestr, w którym zapisywane są zdarzenia zalogowania i wylogowania użytkowników. Rejestr logowania i wylogowania dostępny jest w menu Logi systemowe. Po wejściu należy w górnym pasku tytułowym wybrać „Działania”.

Wersja 2016.0007

30 listopada 2016

Zmiany opisane tutaj

Wersja 2016.0006

28 września 2016

Zmiany opisane tutaj

Wersja 2016.0005

 4 sierpnia 2016

Zmiany opisane tutaj

Wersja 2016.0004

 1 lipca 2016

Zmiany opisane tutaj

Wersja 2016.0003

 1 czerwca 2016

Zmiany opisane tutaj

 Wersja 2.9.1

 11 marca 2016

 1. IntelliSense i nowy help w edytorze reguł
 2. Poprawki błędów.

Wersja 2.8.3

 21 grudnia 2015

 1. Nowa funkcja reguł FindCase – funkcja umożliwia znalezienie sprawy z podanej procedury po podanych polach (np. znajdź klienta o danym NIP).
 2. Nowa funkcja reguł FindInCases – funkcja umożliwia odszukanie spraw zawierających określone słowo w dowolnym elemencie sprawy.
 3. Poprawki błędów.

Wersja 2.8.0

21 października 2015

 1. Pole tekstowe długie ma możliwość włączenia formatowania HTML.
 2. Funkcja GetAllUsers(), pobiera loginy wszystkich użytkowników. Jeżeli dodamy parametr email to pobierze maile wszystkich użytkowników.
 3. Dodana ikonka wskazująca, które sprawy na zakładce „Do wykonania” są przekazane do osoby zastępowanej przez bieżącego użytkownika.
 4. Poprawki błędów.

Wersja 2.7.0

 20 września 2015

 1. Nowa opcja szablonów dokumentów „Konwertuj na PDF”.
 2. Dodanie podglądu dla pól typu „Plik”.
 3. Dodanie parametru do funkcji WorkDayDiff, który pozwala na zdefiniowanie pracującej niedzieli.
 4. Obsługa węgierskich dni wolnych od pracy w funkcjach WorkDayDiff i DateAdd.
 5. Optymalizacja kodu dla obsługi jednoczesnego skanowania wielu dokumentów.
 6. Bieżące poprawki w interfejsie użytkownika i poprawki błędów.

Wersja 2.6.0

10 sierpnia 2015

 1. obsługa kodów licencyjnych
 2. dodana możliwość ustawiania wielojęzycznych:
  • nazw reguł ręcznych
  • nazw sekcji
  • nazw procedur
  • opisów procedur
  • treści pól statycznych
  • nazw i opisów pozycji słowników
 3. integracja z Comarch CDN XL – integracja obejmuje pobieranie danych słownikowych i eksport faktur wraz z opisem analitycznym
 4. poprawione zarządzenie słownikami – możliwość filtrowania pozycji w trakcie edycji
 5. zablokowana możliwość tworzenia wielu procedur o tej samej nazwie
 6. dodana możliwość filtrowania listy spraw po etapie procedury (aby filtrować po etapie należy najpierw włączyć filtrowanie po procedurze)
 7. usunięty problem z przypadkowym przełączaniem listy spraw w stary widok
 8. poprawione formatowanie liczb w różnych wersjach językowych
 9. poprawki do wyświetlania historii pola typu „plik”
 10. zmiana, by system nie wysyłał powiadomienia do osoby, która tą zmianę wykonała
 11. poprawki błędów

Wersja 2.5.0

7 lipca 2015

 1. integracja z urządzeniami wielofunkcyjnymi Toshiba
 2. możliwość zawężania listy osób w polu typu „Użytkownik”. Zawężenie do jednego lub więcej departamentów/grup. Opcje do wyboru:
  • wszyscy
  • określona grupa lub grupy
  • mój departament
  • mój departament i poddepartamenty
 3. ukrycie wyświetlania logów dla zwykłych użytkowników (nie administratorów)
 4. wyświetlanie wymaganego terminu załatwienia sprawy z poziomu listy spraw
 5. poprawki wyszukiwania tekstowego
 6. poprawki zachowania się pola typu „Plik” w tabelach
 7. poprawiono zachowanie pola słownikowego aby nie wyświetlało pozycji dezaktywowanych
 8. poprawione grupowe uruchamianie reguł dla spraw zamkniętych
 9. poprawiona funkcja AddBarcode, która pozwala umieszczać kod kreskowy na dokumencie
 10. inne drobne poprawki

Wersja 2.4.0

9 czerwca 2015

 1. Największa zmiana w tej wersji dotyczy nowej stylistyki wyglądu oraz zmiany działania listy spraw. Zmiany te są wprowadzane w celu poprawienia działania systemu na urządzeniach mobilnych.
 2. zmiana sposobu tworzenia spraw – usunięty został guzik „Utwórz sprawę”; zamiast niego wprowadzona została strona „Nowa sprawa” z kafelkami oznaczającymi procedury
 3. ulubione procedury – każdy użytkownik może zaznaczyć gwiazdką ulubione procedury. Wówczas będą się one pojawiały na początku listy
 4. pole typu „plik” – możliwość ustawiania plików na formularz i ustawiania dla nich uprawnień, wymagalności itp.
 5. poprawka grupowego uruchamiania reguł – obecnie po wybraniu spraw (zaznaczenie checkbox) w wyszukiwaniu zaawansowanym lista dostępnych reguł jest zawężana tylko do tych, które mają sens dla wybranych spraw
 6. funkcja GetUserDataFromAD – funkcja pozwala z poziomu reguł odczytać dowolne informacje z Active Directory dla podanego użytkownika
 7. drukowanie kodów kreskowych na drukarce naklejek z poziomu AMODIT Client Tool. Możliwość definiowania formatu naklejki i rodzaju kodu.
 8. możliwość ustawienia wersji językowej do formatowania liczb i dat, niezależnie od wersji języka interfejsu użytkownika. Pozwala to np. ustawić polskie formatowanie liczb i jednocześnie napisy po angielsku
 9. blokada przed tworzeniem procedur o powtarzających się nazwach
 10. inne drobne poprawki

Wersja 2.2.0

19 listopada 2014

 1. Przy edycji reguły jest sprawdzane czy wszystkie pola użyte w regule istnieją. W wersji 2.2 dodatkowo przy zmianie nazwy pola sprawdzane jest czy nie jest użyte w regułach. Jeśli było użyte system zaproponuje automatyczną aktualizację reguł.
 2. Możliwość edycji nazwy wyświetlanej pola. Pozwala to unikać potrzeby zmiany nazwy pola.
 3. Wielojęzyczne nazwy pól na formularzu. Dla każdego z języków pola mogą mieć zdefiniowane inne nazwy wyświetlane.
 4. Ulepszone wyświetlanie opisów pól i etapów oraz treści reguł. Jeśli tekst zajmuje wiele linii to wyświetlany jest tylko początek tekstu. Dzięki temu widok jest czytelniejszy.
 5. Nowa funkcja reguł GetAttachmentContent – pobiera treść załącznika z wyszukiwarki zaawansowanej, można spróbować znaleźć np. NIP: GetAttachmentContent ([\”attachment name|attachment template name\”]). Jeżeli nie podamy parametru, to pobierze treść wszystkich załączników. W parametrze można podać nazwę pliku albo nazwę szablonu, wtedy pobierze tylko z tego pliku albo z pliku z tego szablonu.Uwaga – funkcja musi poczekać na zindeksowanie załącznika przez full text search, od razu po wgraniu załącznika zwróci pusty ciąg.
 6. Przykład szukania NIPu
fts=GetAttachmentContent("Faktura");
 [NIP]=Trim(RegExp(fts,"(\d[ -]?){10}","all",";"));

Wersja 2.1.1

8 października 2014

 1. poprawiona obsługa przechowywania załączników na dysku:
  • wersjonowanie (numer wersji w nazwie pliku),
  • folder jest tworzony wg schematu: id procedury/rok utworzenia sprawy/id sprawy,
  • przypinanie skanów do sprawy (poprzednio nie kopiował pliku z folderu plików nieprzypisanych do folderu sprawy a zmieniał ścieżkę na ten folder)
 2.  dodano funkcję Validate umożliwiająca walidację dowolnego tekstu jednym z istniejących walidatorów
Validate(\"validator name\",\"text\")
 • Validator name to jedna z wartości:
  • PL_PESEL ,
  • PL_NIP ,
  • PL_REGON ,
  • PL_IBAN ,
  • PL_POSTAL ,
  • DE_STEUERIDENTIFIKATION ,
  • DE_RENTENVERSICHERUNGS ,
  • DE_AUSWEISNUMMEROLD ,
  • DE_UMSATZSTEUERID ,
  • DE_BETRIEBSNUMMER ,
  • DE_IBAN ,
  • E_MAIL

Wersja 2.0.7

8 kwietnia 2014

 1. poprawiono generowanie widoku folderu w Zestawienia i widoki, obsłużone wszystkie typy pól możliwych do użycia przy tworzeniu katalogów (wcześniej np. zamiast nazwy użytkownika pojawiał się  jego ID), widok folderu nie generował się też w samej wyszukiwarce zaawansowanej
 2. poprawione zarządzanie zapisanymi zapytaniami w wyszukiwarce zaawansowanej
 3. poprawiony edytor słowników – m.in. dodana możliwość ręcznego przełączenie sposobu wyświetlania słownika (lista rozwijana – pole tekstowe z podpowiedzią), dodana informacje gdzie dany słownik jest wykorzystywany
 4. na liście pól przy polach słownikowych link do edycji wybranego słownika
 5. poprawione rejestrowanie nowych użytkowników – m.in. dodana możliwość zablokowania dodawania użytkowników z AD jeżeli nie mamy AD (niektórzy nie wiedzieli co to za opcja użytkownik z AD), możliwość dodawania użytkowników spoza AD nawet jeżeli sami jesteśmy zalogowani z AD, w CAPTCHA nie są generowane literki l i I (nie do odróżnienia)
 6. inne drobne poprawki

Wersja 2.0.3

5 stycznia 2014

 1. dodanie możliwości grupowania tabeli po wybranym polu
 2. osoby będące zastępcami osób dodanych do Współpracowników lub CC otrzymują również dostęp do tych spraw
 3. prawidłowe wyświetlanie osoby kasującej załącznik w historii
 4. dodana klasa CSS do nagłówka wydruku, tak aby można go było ukryć
 5. przycisk Usuń widzi tylko autor sprawy, a nie Współpracownicy
 6. CountConnectedOpen i Closed nie liczą wierszy tabeli
 7. ukrywanie z reguł wszystkich rodzajów pól (w tym barcode)
Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.