Print

Dodawanie pól do formularza z poziomu sprawy

Niektóre typy pól mogą być dodawane bezpośrednio z poziomu aktywnego formularza sprawy, bez przechodzenia do definicji procesu. Możliwe to jest, jeżeli odpowiednia opcja w Ustawieniach procedury została włączona.

Po kliknięciu w link pojawia się okno do zdefiniowania nowego pola.

Należy podać:

  1. Nazwę pola – może to być dowolny tekst nie zawierający znaków [, ], oraz ” o długości do 100 znaków.
  2. Pole powinno być przypisane do sekcji. Sekcja to obszar na formularzu grupujący pola np związane z danymi ogólnymi faktury, z danymi kontrahenta itp.
  3. Z polem koniecznie trzeba związać typ. Jest to istotne dla późniejszego tworzenia reguł biznesowych czy zestawień. Dużo łatwiej jest porównywać ze sobą ten sam typ danych np dwie daty.
  4. Dodatkowo można zaznaczyć, czy wartość z tego pola na być wyświetlana na listach spraw np DO WYKONANIA, WSZYSTKIE itp.
  5. Po wprowadzeniu wszystkich danych należny kliknąć Dodaj. Nowe pole pojawi się na formularzu i od razu jest gotowe do wprowadzenia danych.
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?