Print

AddBarcode

Zastosowanie

Nakłada kod kreskowy na załącznik(i) typu PDF.

Składnia

AddBarcode ( "barcodeFieldName", addText, posX, posY );
AddBarcode ( "barcodeFieldName", addText, posX, posY, firstPage );
AddBarcode ( "barcodeFieldName", addText, posX, posY, firstPage, scale );
AddBarcode ( "barcodeFieldName", addText, posX, posY, firstPage, scale, "fileName" );

Argumenty

  • barcodeFieldName – (String) Nazwa pola typu Barcode
  • addText – (Boolean) Jeżeli true, wtedy treść pola barcode będzie widoczna poniżej kodu
  • posX – (Decimal) Poziome położenie kodu na stronie. Wartość ujemna wskazuje na odległość od prawej strony
  • posY – (Decimal) Pionowe położenie kodu na stronie. Wartość ujeman wskazuje na odległość od dolnej krawędzi strony
  • firstPage – (Boolean) [Opcjonalny] Jeżeli true, to barcode będzie dodany tylko na pierwszej stronie, w przeciwnym przypadku na wszytskich stronach (domyślnie false)
  • scale – (Decimal) [Opcjonalny] Skala pozwalająca zwiększyć lub zmniejszyć kod. Podawana w procentach (domyślnie = 100)
  • fileName – (String) [Opcjonalny] Nazwa pojedynczego załącznika typu PDF w którm ma być dodany kod. Jeżeli nie podano nazwy załącznika, kod zostanie dodany do wszystkich załączników typu PDF.

Zwracana wartość

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1:

AddBarcode("code",true,10,10);

Generuje kod kreskowy na podstawie zawartości pola na formularzu o nazwie „code”, umieszcza tekst z tego pola pod symbolem kodu, nanosi kod w odległości 10px od górnego lewego rogu kartki. Kod zostanie naniesiony na wszystkie strony, wszystkich aktualnie załączonych do sprawy dokumentów typu PDF.

kod górny lewy

Przykład 2:

AddBarcode("code",false,-10,10,150,"scan.pdf");

Generuje kod kreskowy na podstawie zawartości pola na formularzu o nazwie „code”, nie dodaje tekstu pod kodem, nanosi kod w odległości 10px od prawego górnego rogu kartki. Kod zostanie wyskalowany i powiększony o 50%. Kod zostanie naniesiony na wszystkie strony, dokumentu o nazwie „scan.pdf”.

kod górny prawy

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?