Print

Wybór języka

Każdy użytkownik może indywidualnie ustawić preferowany język, w którym Platforma AMODIT będzie prezentować  menu, nazwy zakładek oraz nazwy pól na formularzach.
Z tego artykułu dowiesz się:

Na co wpływa zmiana języka?

Do dyspozycji są następujące języki:

 • polski
 • angielski (GB)
 • angielski (US)
 • francuski
 • niemiecki

Zmiana języka powoduje zmianę wyświetlanych:

 1. nazw systemowych (zawsze)
 2. menu głównego i stronach systemowych odpowiadających każdej pozycji menu
 3. zakładek prezentujących listy spraw
 4. nazw w oknach dialogowych i komunikatach systemowych
 5. treści wysyłanych powiadomieniach mailowych
 6. nazw pól formularzy (opcjonalnie pod warunkiem wprowadzenia alternatywnych nazw dla odpowiednich języków)
 7. nazw reguł ręcznych tworzących przyciski akcji dla użytkownika (opcjonalnie pod warunkiem wprowadzenia alternatywnych nazw dla odpowiednich języków)
 8. wartości słowników wewnętrznych (opcjonalnie)

Na zmianę nazw systemowych użytkownik nie ma wpływu. Tłumaczenie jest elementem Platformy AMODIT. Prosimy o zgłaszanie nam jakichkolwiek nieścisłości lub błędów w tłumaczeniach.

Administrator lub Administrator procedury może zdefiniować alternatywne nazwy dla każdego dostępnego języka dla nazw sekcji i pól na formularzach oraz nazw reguł.
Zmiana języka wiąże się również ze zmianą sposobu wprowadzania wartości w polach formularzy typu:

 • liczbowego
 • kwotowego
 • daty
 • daty i czasu

Domyślne zasady dla języków są następujące:

 Język Separator dziesiętny  Separator tysięcy  Przykład liczby Format daty  Przykład daty
 polski  przecinek  spacja  123 456,78  YYYY-MM-DD  2015-06-29
 angielski GB  kropka  przecinek  123,456.78  DD/MM/YYYY  29/06/2015
 angielski US  kropka  przecinek  123,456.78  MM/DD/YYYY  06/29/2015
 francuski  przecinek  spacja   123 456,78  DD/MM/YYYY  29/06/2015
 niemiecki  przecinek  kropka  123.456,78  DD.MM.YYYY  29.06.2015

Platforma AMODIT pozwala jednak zachować określony sposób wprowadzania liczb i dat bez względu na zmianę języka wyświetlania. Ustawienie to, tak jak ustawienie języka jest indywidualne dla każdego użytkownika.

Powrót na górę

Jak zmienić format liczb i dat dla różnych ustawień językowych?

 1. Przejdź do ustawień swojego profilu Menu główne -> Zmień swoje dane
 2. Odszukaj pole „Format zapisu dat i liczb”.
 3. Zmień ustawienie wg swoich preferencji. Wybór formatowania zapisu dat i liczb będzie determinował sposób wyświetlania wartości w polach numerycznych, kwotowych i daty bez względu na zmianę języka wyświetlania. Jeżeli chcesz, aby wybór języka wyświetlania determinował sposób wprowadzania liczb i dat ustaw „Domyślny”.w polu „Format zapisu dat i liczb” .
 4. Wybierz „Zapisz i wyjdź”.

Powrót na górę

Jak zdefiniować nazwy sekcji formularza w innych językach?

 1. Przejdź do definicji procedur Menu główne -> Procedury
 2. Wskaż na liście po lewej stronie procedurę, dla której chcesz zmienić nazwę sekcji na formularzu.
 3. Przejdź na zakładkę FORMULARZ dla wybranej procedury.
 4. Kliknij w tekst „ustaw nazwy wyświetlane”  znajdujący się pod nazwą sekcji.
 5. Wpisz alternatywne nazwy dla odpowiednich języków. Używane symbole języków to pl: en: fr: de:
 6. Wybierz „Zapisz”

Powrót na górę

Jak zdefiniować nazwy pól formularza w innych językach?

 1. Przejdź do definicji procedur Menu główne -> Procedury
 2. Wskaż na liście po lewej stronie procedurę, dla której chcesz zmienić nazwy pól na formularzu.
 3. Przejdź na zakładkę FORMULARZ dla wybranej procedury. 
 4. Kliknij w tekst „ustaw nazwy wyświetlane”  znajdujący się pod nazwą pola.
 5. W poniższym oknie wpisz alternatywne nazwy dla odpowiednich języków. Używane symbole języków to pl: en: fr: de:
 6. Wybierz „Zapisz”

Możesz zdefiniować alternatywną nazwę dla swojego języka. W takim przypadku AMODIT będzie prezentował nazwę wprowadzoną w powyższym polu w miejsce oryginalnej nazwy użytej w definicji formularza. Przykładowo nazwa pola to „Akceptujący”, a chcemy aby bez zmiany tej nazwy formularz wyświetlał nazwę „Dyrektor akceptujący”. W tym celu w polu definicji alternatywnych nazw wprowadzamy pl:Dyrektor akceptujący i zapisujemy. Definicja pola będzie przedstawiała się następująco:

Efekt będzie następujący:


Możesz zdefiniować domyślną nazwę dla niewymienionych języków. W takim przypadku nazwę podajesz bez symbolu języka.

Powrót na górę

Jak zdefiniować  nazwy reguł ręcznych w innych językach?

 • Przejdź do definicji procedur Menu główne -> Procedury
 • Wskaż na liście po lewej stronie procedurę, dla której chcesz zmienić nazwy reguł.
 • Przejdź na zakładkę REGUŁY dla wybranej procedury.nazwy regul w innych językach
 • Kliknij w tekst „Ustaw nazwy wyświetlane” znajdujący się pod nazwą reguły.
 • W oknie dialogowym wpisz nazwy w innych językach zaczynając od symbolu języka pl: en: fr: de:
 • Wybierz „Zapisz”.

Możesz zdefiniować alternatywną nazwę dla swojego języka. W takim przypadku AMODIT będzie prezentował nazwę wprowadzoną w powyższym polu w miejsce oryginalnej nazwy użytej w definicji reguły. Przykładowo nazwa reguły to „Przekaż do księgowania”, a chcemy aby bez zmiany tej nazwy formularz wyświetlał nazwę „Księgowanie”. W tym celu w polu definicji alternatywnych nazw wprowadzamy pl:Księgowanie i zapisujemy. Definicja reguły będzie przedstawiała się następująco:

Efekt na formularzu będzie następujący:

Powrót na górę

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?