Print

Konfiguracja kluczowych parametrów

Platforma AMODIT jest zainstalowana. Założone jest konto administratora. W zależności od przewidywanych potrzeb i sposobu korzystania z Platformy przez użytkowników należy rozważyć i skonfigurować następujące parametry:

 • Miejsce przechowywania plików (załączników)
 • Sposób logowania do Platformy AMODIT
 • Konfiguracja serwera SMTP do wysyłania powiadomień
 • Konfiguracja serwera poczty przychodzącej
 • Organizacje zewnętrzne
 • Zwiększenie rozmiaru importowanych danych
 • Przekierowanie HTTP na HTTPS

Miejsce przechowywania plików (załączników)

AMODIT w zakresie przechowywania plików może być skonfigurowany na dwa sposoby:
 1. Pliki przechowywane w bazie danych
 2. Pliki przechowywane na dysku serwera (w bazie danych trzymane są tylko indeksy służące do wyszukiwania)
Oba tryby przechowywania mają wady i zalety.
 
Przechowywanie plików w bazie na następujące cechy:
+ spójność plików zapewniona przez mechanizm bazy danych
+ brak możliwości dostępu do plików poza bazą danych
– duży plik bazy danych, co utrudnia robienie backup i wpływa na wydajność
 
Przechowywanie plików w na dysku serwera na następujące cechy:
+ mniejszy rozmiar bazy danych
+ łatwe robienie backup przyrostowego, gdyż każdy plik jest przechowywany oddzielnie
+ znacząco skraca się też wykonywanie niektórych operacji administracyjnych na bazie danych
zwiększenie wydajności odczytu plików, gdyż są pobierane bezpośrednio z dysku i nie angażuje to silnika bazy danych.
– pliki mogą być modyfikowane poza systemem i istnieje zagrożenie spójności danych
 
Domyślnie po instalacji Platforma AMODIT skonfigurowana jest na przechowywanie dokumentów w bazie danych. W celu zmiany tego ustawienia:
 1. Zaloguj się na pulpit serwera aplikacyjnego, czyli ten na którym zainstalowana jest aplikacja AMODIT Database Administrator.
 2. Uruchom AMODIT Database Administrator
 3. W lewym oknie wskaż instancję AMODIT dla której chcesz dokonać zmiany. Może to być np amodit 2.5.0
 4. Kliknij przycisk Storage manager.
  setup30
 5. Zmień ustawienie z DB na Path i wpisz nazwę folderu, który będzie przechowywał dokumenty. Folder zostanie założony przy pierwszym dodaniu dokumentu do jakiejkolwiek sprawy na Platformie AMODIT. Możesz oczywiście założyć ten folder teraz i nadać mu odpowiednie uprawnienia. 
 6. Dla wskazanego folderu nadaj uprawnienia Zapisu, Odczytu, Wyświetlania zawartości folderu dla kont, na których uruchomiona jest usługa AMODIT oraz, na którym uruchomiona jest pula aplikacji AMODIT. Jeżeli proces instalacji przebiegał zgodnie z podanymi wskazówkami będzie to konto NetworkService (Usługa sieciowa).
 7. Kliknij Save settings.
 8. Zrestartuj Usługę a następnie przeładuj Pulę Aplikacji na serwerze IIS aby zmiany zostały uwzględnione w Platformie AMODIT.
 9. Jeżeli chcesz przenieść wszystkie dotychczasowe załączniki z bazy na dysk – kliknij Move files. 
 10. Zamknij okno Move files.
 11. Zamknij okno AMODIT Database Administrator.
 12. Opcjonalnie: Jeżeli chcesz zmienić miejsca składowania podglądów załączników (domyślnie są one w bazie) należy dodatkowo ustawić w bazie danych, w tabeli Parameters w kolumnie AttachmentStoragePreviewFolder wartość na ścieżkę do folderu z takimi podglądami np. D:\amodit_files_preview

Uwagi:
 • możesz jako ścieżkę podać udział sieciowy \\Nazwa serwera\Nazwa udziału. Należy pamiętać aby ścieżka była podana w takim sposób \\Nazwa serwera\Nazwa udziału a nie x:\nazwa udziału
 • możesz zmienić tę ścieżkę w dowolnym momencie. Pliki wczytane wcześniej do AMODIT będą zapamiętane i przechowywane w dotychczasowej lokalizacji. Od momentu zmiany ścieżki, nowe pliki będą umieszczane w nowej lokalizacji
 • możesz zmienić lokalizację na DB. Od tego momentu nowe pliki będą przechowywane w bazie danych.
 • możesz zmienić lokalizację DB ponownie na ścieżkę. 
 • możesz przenieść wszystkie pliki z bazy danych do wskazanej ścieżki za pomocą funkcji Move. Jednakże przed wykonaniem tej operacji zaleca się wykonanie backupu bazy danych. Po wykonaniu tej operacji rozmiar pliku z tabelą sie nie zmieni, aby zmniejszyć rozmiar tabeli należy wykonać
  optimize table caseattachment oraz optimize table caseattachmenthistory
 • Opcjonalnie: Jeśli przeniosłeś podglądy załączników na dysk, możesz usunąć stare podglądy z bazy i odzyskać miejsce: truncate table caseattachmentcontent a następnie optimize table caseattachmentcontent
 • możesz przenieść wszystkie pliki z folderu sieciowego do bazy danych. Czynność ta może być przydatna przy przenoszeniu Platformy do zupełnie nowego środowiska gdzie nie koniecznie będzie możliwość idealnie takiego samego odtworzenia udziałów i folderów. Po „wciągnięciu” plików do bazy można zrobić backup i odtworzyć w innym środowisku i tam wykonać operację odwrotną czyli wyekstrahować pliki z bazy i przenieść je do udziału sieciowego.
 • w przypadku przeniesienia plików z bazy do folderu sieciowego, usługa Asynchroniczna nie może działać na użytkowniku „Network Service”!!

Sposób logowania do Platformy AMODIT

Platforma AMODIT może pracować w dwóch trybach:
 • uwierzytelnianie formularzy (Forms Authentication)
 • uwierzytelnianie systemu Windows (Windows Authentication)

Uwierzytelnianie formularzy (Forms Authentication)

Tryb ten jest domyślnym trybem dostępnym bezpośrednio po instalacji Platformy AMODIT. 
 
Użytkownik, aby zalogować się do Platformy AMODIT musi, na stronie logowania, podać swój login i hasło.
logowanie
 
 
Praca w trybie Forms Authentication, pozwala na logowanie się użytkowników posiadających aktywne konto na Platformie AMODIT. 
 
Mogą to być użytkownicy posiadający konta domenowe, które zostały zsynchronizowane z kontami AMODIT lub użytkownicy nie posiadający kont domenowych, a jedynie konta założone w AMODIT.
 
Aby ustawić ten tryb uwierzytelniania wykonaj poniższe czynności:
 1. Na serwerze aplikacyjnym uruchom Menedżera usług IIS (IIS Manager)
 2. Wybierz witrynę AMODIT, a następnie opcję Uwierzytelnianie (Authentication)
  uwierzytelnianie
 3. Wybierz ustawienia zgodnie z poniższym ekranem

  uwierzytelnianie forms

Uwierzytelnianie systemu Windows (Windows Authentication)

Tryb ten może być zastosowany tylko, gdy wszystkie konta użytkowników Platformy AMODIT są kontami domenowymi. W takim przypadku użytkownik otwierając przeglądarkę i wpisując adres URL do Platformy AMODIT zostanie uwierzytelniony i zalogowany do Platformy AMODIT automatycznie bez konieczności podawania loginu i hasła.
 
Aby ustawić ten tryb uwierzytelniania wykonaj poniższe czynności:
 1. Zaloguj się do Platformy AMODIT na konto z uprawnieniami administratora.
 2. Przejdź do Ustawienia systemowe -> Ogólne -> Uwierzytelnienia i zaznacz pole AllowDomainUsers.
 3. W polu DomainName wpisz nazwę domeny.
 4. Wybierz Zapisz i wyjdź.
 5. Na serwerze aplikacyjnym uruchom Menedżera usług IIS (IIS Manager)
 6. Wybierz witrynę AMODIT, a następnie opcję Uwierzytelnianie (Authentication)
 7. Wybierz ustawienia zgodnie z poniższym ekranem
  uwierzytelnianie windows

 Zwiększenie rozmiaru importowanych danych

 W przypadku importu do tabeli na formularzu znacznej ilości danych może dojść do przekroczenia limitu długości JSON’a jaki domyślnie obsługuje WebService, więc trzeba dodać w web.config zwiększenie tego limitu, jak poniżej:<system.web.extensions> <scripting> <webServices> <jsonSerialization maxJsonLength=”86753090″/> </webServices> </scripting> </system.web.extensions>ten node jest dzieckiem głównego node’a pliku web.config czyli <configuration>Od wersji 2017.0004.17122716 jest to już na stałe w web.config

Przekierowanie HTTP na HTTPS

W celu przekierowania witryny na HTTPS należy odkomentować  w web.config linię   <add key=”ForceHttps” value=”true” />
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?