Print

DatePart

Zastosowanie

Zwraca fragment daty (rok, miesiąc, dzień, godzinę, minuty, sekundy, dzień tygodnia, dzień roku, kwartał)

Składnia

DatePart("timeUnit", "date");

Argumenty

  • timeUnit – (String) określa która część daty ma być zwrócona. DOSTĘPNE WARTOŚCI: [year | month | day | hour | minute | second | dayofweek | dayofyear | quarter]
  • date – (DateWithTime) data z której ma być wyciągnięta określona część składowa

Zwracana wartość

Zwraca liczbę.
Zwraca liczbę reprezentującą określoną część daty.

Przykłady

Przykład 1:

Zwraca 3

monthNumber = DatePart("month", 2015-03-14);
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?