Print

DatePart

Zastosowanie

Funkcja DatePart() zwraca fragment daty (rok, miesiąc, dzień, godzinę, minuty, sekundy, dzień tygodnia, dzień roku, kwartał).

Składnia

DatePart(timeUnit, date);

Argumenty

  • timeUnit – (String) określa, która część daty ma być zwrócona. DOSTĘPNE WARTOŚCI: [year | month | day | hour | minute | second | dayofweek | dayofyear | weekofyear | quarter | date | monthfirst | monthlast];
  • date – (DateWithTime) data, z której ma być wyciągnięta określona część składowa.

Zwracana wartość

Zwraca liczbę albo datę/czas.
Zwraca liczbę reprezentującą określoną część daty dla year|month|day|hour|minute|second|dayofweek|dayofyear|weekofyear|quarter. Data/czas zwracana jest dla date|monthfirst|monthlast. Dla dayofweek wartość liczbowa zwracana jest od zera, czyli 0 – niedziela, 1 – poniedziałek, 2 – wtorek itd.

Przykłady

Przykład 1

W tym przykładzie funkcja DatePart() zwróci wartość 3.

monthNumber = DatePart("month", 2015-03-14);
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?