FieldIsCorrect

Zastosowanie

Funkcja ta powinna być używana do usunięcia efektu dodanego do pola przez funkcję FieldIsIncorrect, gdy pole będzie zawierało prawidłową wartość.

Składnia

FieldIsCorrect("field name")

Argumenty

  •  „field name”  – Prawidłowa nazwa pola na formularzu. Należy podawać nazwę domyślną, a nie jej reprezentację w innym języku.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1

if ([Quantity]<0)
{
   FieldIsIncorrect("Quantity");
}
else
{
   FieldIsCorrect("Quantity");
}

W zależności od wartości pola [Quantity] oznacza pole „Quantity” jako zawierające prawidłową wartość lub nie.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?