Print

Blokowanie oraz zezwalanie na dodawanie plików z wybranymi rozszerzeniami

W systemie AMODIT wprowadzone zostały mechanizmy blokowania oraz zezwalania na dołączanie do spraw plików z wybranymi rozszerzeniami. Potrzeba ta pojawiła się w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych w systemie danych. W zależności od poziomu zabezpieczeń administratorzy systemu lub projektanci procesów mogą:

  • zablokować pewne dodatkowe, wybrane przez siebie, typy plików na poziomie całego systemu, gdyż pewna grupa plików jest zabroniona systemowo (szczegóły opisane zostały w artykule wskazanym w linku na dole strony);
  • zezwolić na dołączanie do spraw wybranych typów plików na poziomie całego procesu lub na poziomie pola typu dokument.

W celu zrozumienia działania mechanizmu posłużymy się przykładowym scenariuszem, przedstawionym na poniższych obrazkach – zezwolenie na dołączanie plików PDF zostało ustawione na poziomie pola formularza.

Podczas korzystania z mechanizmu należy zwrócić uwagę na to, że ustawienia dokonane na niższych poziomach są ważniejsze niż ustawienia z poziomów wyższych, za wyjątkiem rozszerzeń plików niedozwolonych na poziomie całego systemu AMODIT. Zależności te przedstawia poniższy schemat:

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości blokowania oraz zezwalania na dodawanie plików z wybranymi rozszerzeniami umieściliśmy w tym artykule: Blokowanie oraz zezwalanie na dodawanie plików


Funkcjonalność dostępna od wersji 220630 systemu AMODIT.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?