Print

RegExp

Zastosowanie

Funkcja pozwala przeszukiwać ciąg znaków w celu odnalezienia fragmentu lub wielu fragmentów pasujących do wzorca zapisanego jako wyrażenie regularne.

Składnia

RegExp("text","pattern");
RegExp("text","pattern","groupName");
RegExp("text","pattern","groupName","match");
RegExp("text","pattern","groupName","match","separator");
RegExp("text","pattern","match","separator");

Argumenty

  • text – (String) Przeszukiwany ciąg znaków
  • pattern – (String) Wzorzec zgodny ze składnią wyrażeń regularnych
  • groupName – (String) [Opcjonalnie] Nazwa grupy.
  • match – (String) [Opcjonalnie] Sposób dopasowania. Możliwe wartości [ first | all ]. Domyślnie „first”.
  • separator – (String) [Opcjonalnie] separator rozdzielający znaleziony ciąg, domyślnie nowa linia.

Zwracana wartość

Funkcja zwraca ciąg znaków.

Zwraca pierwszy pasujący ciąg znaków lub wszystkie pasujące ciągi znaków.lub pusty ciąg, jeżeli nie zostanie znalezione żadne dopasowanie.

Elementy powiązane

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?