Print

Pole – Tekstowe długi tekst

Pole tekstowe długie służy do wprowadzania długich tekstów/opisów/komentarzy. Na formularzu może być dostępne w postaci pola tekstowego, przyjmującego tylko czysty tekst, bez formatowania albo jako pole z możliwością formatowania.

Wygląd pola tekstowego w trybie tekstowym

Wygląd pola tekstowego w trybie z włączonymi funkcjami formatowania.
Parametry definiujące:
 Atrybut Opis 
 Typ Tekstowe (długi tekst). Pole może przyjmować dowolne znaki alfanumeryczne.
Maksymalna długość wprowadzanego tekstu to 65 535 znaków w przypadku używania bazy MySQL oraz 2GB w przypadku bazy MS SQL.Pole na formularzu zajmuje szerokość dwóch kolumn bez względu na tryb wyświetlania sekcji: jedno lub dwukolumnowy. Pole można „rozciągnąć” chwytając myszką za prawy dolny róg pola. Zmiana rozmiarów pola jest chwilowa i dotyczy tylko bieżącej sesji przeglądarki.
Ustawienia  Dostępne opcje:

  • Jeden wiersz – zmienia pole długi tekst w pole jednowierszowe, które na formularzu będzie wyglądać jak pole tekstowe z tą różnicą, że będzie mogło przyjmować tyle znaków ile może przyjąć pole tekstowe długie.
  • Wiele wierszy – wyświetla pole długi tekst w trybie tekstowym (bez możliwości formatowania)
  • Wiele wierszy formatowanych – wyświetla pole długi tekst w trybie z formatowaniem.
  • Ilość wierszy – dla opcji Wiele wierszy, pozwala ustawić początkową wysokość pola. Można podać wartości większe niż 5. Dla wartości mniejszych pole i tak będzie wyświetlana z minimalną liczbą 5 wierszy.
 Wartość domyślna Umożliwia wprowadzenie wartości, która pojawi się w polu na formularzu w momencie utworzenia nowej sprawy.

 

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?