Print

Przenoszenie definicji procesu miedzy środowiskami

Definicję procesu można wyeksportować do pliku XML i zaimportować w innej instalacji AMODIT’a Definicja procesu zawiera wszystkie ustawienia procesu, etapy i powiązania między nimi, pola formularza, reguły biznesowe i szablony. Może zawierać również słowniki i pozycje słowników związanych z procesem.

W celu wyeksportowania procesu należy:

 1. Zalogować się jako administrator
 2. Przejść do definicji procesu do zakładki Ustawienia
 3. wyeksportować definicję procesu – przycisk „Eksportuj proces”
 4. Wybrać odpowiednie opcje
  1. Eksportuj pozycje słowników wewnętrznych
   • gdy nie zaznaczone – zostaną wyeksportowane jedynie nazwy i GUID’y słowników, pozwalający skojarzyć proces z odpowiednimi słownikami w momencie importowania go na innym środowisku.
   • gdy zaznaczone – zostaną wyeksportowane nazwy, GUID’y i pozycje słowników wewnętrznych. Pozwoli to później zaimportować słowniki z pozycjami na środowisku docelowy. Należy zwrócić uwagę, że generowany plik z definicją procesu będzie zawierał całą zawartość wszystkich słowników skojarzonych z tym procesem co może prowadzić do znacznych rozmiarów pliku XML.
  2. Eksportuj pozycje słowników zewnętrznych
   • gdy nie zaznaczone – zostaną wyeksportowane jedynie nazwy i GUID’y słowników, pozwalający skojarzyć proces z odpowiednimi słownikami w momencie importowania go na innym środowisku.
   • gdy zaznaczone – zostaną wyeksportowane nazwy, GUID’y i pozycje słowników zewnętrznych. Pozwoli to później zaimportować słowniki z pozycjami na środowisku docelowy. Należy zwrócić uwagę, że generowany plik z definicją procesu będzie zawierał całą zawartość wszystkich słowników skojarzonych z tym procesem co może prowadzić do znacznych rozmiarów pliku XML.
  3. Eksportuj użytkowników procesu. Wyeksportowane zostaną nazwy grup i loginy osób skojarzonych z tym procesem tzn
   • ustawienia procesu: Administratorzy procesu, Redaktorzy spraw, Obserwatorzy spraw, Proces może być uruchamiany tylko przez.
   • ustawienia w regułach
   • ustawienia na etapach
  4. Należy zwrócić uwagę, że podczas późniejszego importu definicji procesu:
   • jeżeli na środowisku docelowym nie istnieją grupy, które są użyte w definicji procesu, to zostaną one założone, ale nie będą zawierały członków. Należy ich uzupełnić ręcznie.
   • jeżeli na środowisku docelowym nie istnieją użytkownicy, którzy zostali użyci w definicji procesu, to NIE zostaną założone konta tych użytkowników i zostaną oni pominięci w czasie importu.
 5. Kliknąć „Eksportuj proces”
 6. Powstanie plik XML o nazwie prcXXX_Nazwaprocesu.xml

Wraz z wykonaniem eksportu definicji procesu zostanie utworzona i zapisana kopia zapasowa tego procesu.

W celu zaimportowania definicji procesu

 1. Zalogować się jako administrator do AMODIT, na którym będzie wgrywana definicja procesu
 2. Przejść Menu główne -> Procesy
 3. W lewej części okna, pod listą z nazwami procesów kliknąć przycisk „Importuj”
 4. W oknie importu wczytać plik XML zawierający definicję procesu
 5. W zależności od sytuacji mogą pojawić się ostrzeżenia dotyczące niezgodności pomiędzy środowiskiem z którego wyeksportowano proces i środowiskiem do którego wczytywana jest definicja procesu. Zapoznaj się z „UWAGĄ” w końcowej części tego artykułu. Wykrywane są następujące niezgodności:
  • Proces o tym samym GUID już istnieje. Może to oznaczać, że została zmieniona nazwa procesu, ale nadal jest on identyfikowany przez GUID, czyli wewnętrzny unikalny numer. Należy zdecydować czy nadpisać istniejący proces (zwróć uwagę na nazwę) czy utworzyć nowy podając dla niego nową nazwę.
  • Proces o tej samej nazwie istnieje, ale ma różnice w definicji.
  • Brak pola w importowanym pliku
  • Typ parametru został zmieniony Taka sytuacja może mieć miejsce gdy przenosisz definicję na środowisko, w którym definicja tego procesu również uległa zmianie. Zweryfikuj zmiany i zdecyduj co chcesz zrobić.
  • Mniejsza liczna dostępnych pól w bazie docelowej.Należy uzupełnić liczbę dostępnych pól w bazie docelowej do wskazanej w komunikacie.
 1. Należy wskazać jak system ma importować słowniki. Możliwe są opcje:
  • Nie importuj pozycji słowników – jeżeli na wersji docelowej są słowniki o tym samym GUID, to nic nie zrobi. Jeżeli nie ma, to zostaną założone puste słowniki, bez przenoszenia pozycji.
  • importuj pozycji nowych słowników – jeżeli na wersji docelowej są słowniki o tym samym GUID, to nic nie zrobi. Jeżeli nie ma, to zostaną założone i zasilone pozycjami, które są w pliku XML, czyli na moment ich eksportu z systemu źródłowego.
  • importuj pozycje wszystkich słowników – jeżeli na wersji docelowej są słowniki o tym samym GUID, to ich pozycje zostaną zaktualizowane. Jeżeli nie ma słowników, to zostaną założone i zasilone pozycjami, które są w pliku XML, czyli na moment ich eksportu z systemu źródłowego.
 2. Należy zwrócić uwagę na słowniki zewnętrzne. W tym przypadku zostanie przeniesiona definicja słownika wraz z konfiguracją połączenia do źródła danych. Przy czym z pewnością nie będzie to, to samo źródło danych dla wersji produkcyjnej procesu, co na środowisku testowym.

 

UWAGA

 • Platforma AMODIT, zanim zostanie zaimportowana nowa definicja procesu,  automatycznie wykonuje kopię zapasową aktualnej definicji procesu. Kopia zawiera jedynie definicję procesu i nie jest kopią danych zapisanych w sprawach tego procesu.
 • Pamiętaj, że nadpisanie definicji procesu, w której np usunięto jakieś pole albo zmieniono typ pola, może spowodować nieodwracalne zmiany w danych, zapisanych w sprawach.
 • Jeżeli w nowej definicji procesu jest mniej pól niż w istniejącej (nadpisywanej), to gdy wybierzesz opcję „Zezwól na usuwanie sekcji i pól” spowoduje to usunięcie, nie tylko definicji pola, ale również usunięcie danych dla tego pola we wszystkich sprawach tego procesu.
 • Przenoszenie definicji procesu nie przenosi danych
 • Przenoszenie definicji procesu nie przenosi powiązanych z tym procesem raportów
 • Przenoszenie definicji procesu nie przenosi powiązanych z tym procesem innych procesów np wskazanych w polach typu Odnośnik

 

Przykład.

Masz na środowisku produkcyjnym pole o nazwie Konto bankowe, które jest w procesie Obieg faktur i masz  np kilka tysięcy rekordów zarejestrowanych faktur i w każdej sprawie jest wpisane konto bankowe w polu „Konto bankowe”

Ze środowiska testowego przenosisz definicję tego procesu, ale z jakiś powodów na środowisku testowym pole „Konto bankowe” zostało usunięte z definicji tego procesu.

Gdy taką definicję procesu wyeksportujesz na środowisku testowym i będziesz próbował wczytać na środowisko produkcyjne, to;

  • zostaniesz ostrzeżony że brakuje pola „Konto bankowe”.
  • Jeżeli mimo to, wybierzesz opcję „Nadpisz proces”, to pojawi się kolejne ostrzeżenie.
  • Jeżeli mimo tego ostrzeżenia wybierzesz opcję „Zezwól na usuwanie sekcji i pól” i klikniesz Importuj, to bez dalszych ostrzeżeń definicja zostanie zaktualizowana. Ponieważ nie ma w niej pola „Konto bankowe” więc na produkcji zostanie ono usunięte, a wraz z nim dane o kontach bankowych dla tysięcy istniejących spraw. Usunięcie jest bezpowrotne.
Czy artykuł był pomocny?
4.5 na 5 gwiazdek

1 rating

5 Stars 0%
4 Stars 100%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?