Print

Problemy po instalacji usługi AMODITAsynchronousService

Wprowadzenie – opis problemu

Po zainstalowaniu lub aktualizacji systemu AMODIT przy próbie uruchomienia usługi Windows AMODAsynchronousService może się zdarzyć, że w logu systemowym AMODIT zostaną zarejestrowane następujące błędy:

  • Nie można załadować pliku lub zestawu …
  • Nie można załadować pliku lub biblioteki (ang. could not load file or assembly)

Oznacza to, że pliki DLL bibliotek w folderze, gdzie zainstalowana jest usługa AMODAsynchronousService, są zablokowane przez system Windows.

Co należy zrobić?

W celu odblokowania plików można wykonać dwie czynności z poziomu folderu, gdzie zainstalowana jest usługa AMODAsynchronousService:

  1. Ręcznie odblokować wszystkie pliki, klikając prawym przyciskiem na pliku, wybierając „Właściwości” (ang. Properties), i zaznaczyć opcję „Odblokuj” (ang. Unblock):
  2. Wykonać skrypt PowerShell z konsoli uruchomionej z prawami administratora:
    Get-ChildItem *.* -Recurse | Unblock-File
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?