Print

FieldIsIncorrect

Zastosowanie

Zaznacza pole na czerwono. Używana najczęściej do zwrócenia użytkownikowi uwagi na  wartość w konkretnym polu.

Składnia

FieldIsIncorrect("fieldName");
FieldIsIncorrect("fieldName","information");

Argumenty

  • fieldName – (String) Nazwa pola do oznakowania.
  • information – (String) [Opcjonalne] tekst do wyświetlenia pod polem informujący o przyczynach błędu.

Zwracana wartość

Zawsze zwraca true.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1:

W zależności od wartości pola Quantity oznacza to pole jako nieprawidłowe lub wyłącza oznaczenie

if([Quantity] >= 0)
{
  FieldIsCorrect("Quantity");
}
else
{
  FieldIsIncorrect("Quantity");
}

Przykład 2:

Gdy pole „Quantity” zawiera wartość dodatnią, zdejmuje oznaczenie pola, a w przeciwnym wypadku zaznacza pole na czerwono i umieszcza bezpośrednio pod polem napis „Please enter positive number”

if([Quantity] >= 0)
{
  FieldIsCorrect("Quantity");
}
else
{
  FieldIsIncorrect("Quantity","Please enter positive number");
}
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?