Print

AddCC

Zastosowanie

Dodaje użytkownika lub grupę do listy w polu Do wiadomości. Powoduje to nadanie użytkownikowi lub członkom grupy uprawnień do odczytu dla danej sprawy.

Składnia

AddCC ( "user" [,send mail] );

Argumenty

  • „user” – Login użytkownika lub nazwa grupy.
  • [send mail] – jeżeli true, to zostanie wysłany mail do użytkownika informujący go o dodaniu do pola DW danej sprawy. Domyślnie true.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1:

AddCC("johnd");

Dodaje użytkownika o loginie johnd do pola Do wiadomości dla danej sprawy. Ponieważ nie podano drugiego parametru, wysłany zostanie mail do użytkownika informujący o dodaniu go do pola DW dla tej sprawy.

Przykład 2:

AddCC("Kadry");

Dodaje grupę o nazwie Kadry do pola Do wiadomości dla danej sprawy. Ponieważ nie podano drugiego parametru, wysłany zostanie mail do wszystkich członków grupy Kadry informujący o dodaniu ich do pola DW dla tej sprawy.

Przykład 3:

AddCC( [UserField],false );
[UserField] – to pole typu użytkownik lub pole typu podpis. Wartość tego pola (użytkownik lub grupa) zostanie dodana do pola Do wiadomości dla tej sprawy. Osoba lub członkowie podanej grupy nie otrzymają maila z informacją o dodaniu ich do pola Do wiadomości.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?