Print

Zalecane parametry serwerów

Serwer aplikacyjny i serwer bazy danych

Dla instalacji on-premise należy zapewnić niezbędne zasoby serwerowe. Mogą to być fizyczne serwery lub serwery wirtualne.

Zalecane jest rozdzielenie roli serwera aplikacyjnego i serwera bazy danych SQL.
Jednak konfiguracja, w której jedna maszyna (fizyczna lub wirtualna) pełni obie funkcje jest dopuszczalna, ale należy rozważyć docelowe obciążenie systemu AMODIT rosnącą liczbą użytkowników, rosnącą liczbą procesów oraz rosnącą liczbą spraw i dokumentów.

Serwer aplikacyjny na Windows Server

Platforma AMODIT wymaga jako serwera aplikacyjnego Windows Server’a i nie może być instalowana na innych systemach operacyjnych. Poniżej zalecane parametry dla serwera aplikacyjnego.

Jako wskaźnik obciążenia przyjęto prognozowaną średnią liczbę użytkowników, którzy prawdopodobnie będą pracować na Platformie AMODIT w tym samym czasie. Nie jest to parametr związany z licencjami, służy jedynie do oszacowania niezbędnych zasobów serwerów.

Nie jest to też jedyny wyznacznik, ale jest najbardziej policzalny. Należy brać pod uwagę złożoność procesów, a w szczególności złożoność formularza i reguł biznesowych.

Poniższe propozycje zostały przygotowane dla „przeciętnej” złożoności formularza i reguł. Przez „przeciętną” złożoność rozumiemy formularze mające 80 – 160 pól, 2-3 tabele i kilka reguł automatycznych obsługujących walidacje i warunki. Wiemy, że jest to nadal mało precyzyjne, dlatego zalecamy uruchamianie systemu na maszynach wirtualnych i dostosowanie parametrów dla konkretnej sytuacji.

Do 20 użytkowników pracujących w tym samym czasie

 • CPU: 4 rdzenie
 • RAM: 8 GB DDR4
 • SSD: 128 GB (min) + dodatkowa przestrzeń na pliki, indeksy, skany itp w zależności od planowanych potrzeb
 • Windows Server 2012 R2 lub nowszy

Do 100 użytkowników pracujących w tym samym czasie

 • CPU: 8 rdzeni
 • RAM: 8 GB DDR4
 • SSD: 128 GB (min) + dodatkowa przestrzeń na pliki, indeksy, skany itp w zależności od planowanych potrzeb
 • Windows Server 2012 R2 lub nowszy

dla 100 do 300 użytkowników pracujących w tym samym czasie

 • CPU: 8 rdzeni
 • RAM: 16 GB DDR4
 • SSD: 128 GB (min) + dodatkowa przestrzeń na pliki, indeksy, skany itp w zależności od planowanych potrzeb
 • Windows Server 2012 R2 lub nowszy

Serwer bazy danych

W przypadku serwera dla bazy danych można zastosować

 • Windows Server 2012 R2 lub nowszy i wtedy można wybrać pomiędzy bazą danych MS SQL Server 2012 lub nowszą albo MySQL Server 5.7 lub 8.0
 • Linux i wtedy można użyć wyłącznie bazy MySQL Server 5.7 lub 8.0

UWAGA! W przypadku silnika bazy danych MySQL nie jest wspierana jej edycja MariaDB.

Do 20 użytkowników pracujących w tym samym czasie

 • CPU: 4 rdzenie
 • RAM: 8 GB DDR4

Do 100 użytkowników pracujących w tym samym czasie

 • CPU: 4 rdzenie
 • RAM: 16 GB DDR4

dla 100 do 300 użytkowników pracujących w tym samym czasie

 • CPU: 4 rdzenie
 • RAM: 32 GB DDR4

Przestrzeń dyskową na serwerze bazy danych należy dobrać uwzględniając:

 • spodziewaną liczbę spraw i zmian w tych sprawach, gdyż system pamięta pełną historię każdej sprawy. Jeżeli więc sprawa ma wiele etapów i może mieć złożony przebieg (np wielu uczestników), to odpowiednio odłoży się w bazie więcej wpisów historycznych
 • spodziewaną liczbę tabel na formularzach lub podformularzy i wierszy w tych tabelach i podformularzach, ponieważ każdy wiersz to z technicznego punktu widzenia odrębny rekord w bazie danych
 • spodziewaną liczbę dokumentów (Word, Excel, Pdf, jpg i innych), które będą załączane do spraw, w tym np włączoną opcję załączania maila, z którego sprawa jest tworzona
 • przeciętny rozmiar tych dokumentów
 • spodziewana liczba załączanych wersji tego samego dokumentu
 • miejsce przechowywania dokumentów (baza danych czy udział sieciowy)

Najważniejszą decyzją jest wybór miejsca gdzie będą przechowywane dokumenty. Miejsce przechowywania plików można w każdym momencie zmienić i „wciągnąć” pliki do bazy danych albo wyekstrahować je poza bazę danych.

 

Jeżeli pliki będziemy trzymać w bazie danych to:

 • baza będzie miała większy rozmiar
 • backup i restore bazy będzie zajmował więcej czasu

ale

 • wszystko będzie w jednym miejscu i będzie łatwiej przenieść całą instalację na inny serwer

Jeżeli pliki będziemy przechowywać w udziale sieciowym to:

 • baza będzie miała mniejszy rozmiar
 • backup i restore bazy będzie zajmował mniej czasu

ale

 • trzeba będzie odrębnie wykonywać backup i restore plików z udziału sieciowego

Poniżej przykładowe (prawdziwe) rozmiary bazy danych w zależności od liczby spraw. Rozmiar nie uwzględnia dokumentów, tylko same dane w bazie danych, w tym dane nie tylko o sprawach ale np o użytkownikach, dane słownikowe itp.

Rozmiar bazy danych

Liczba spraw

przelicznik kb/sprawa

198 MB 1 585 ok. 128 kB / sprawę
3 100 MB 25 000 ok. 127 kB / sprawę
29 700 MB 199 000 ok. 153 kB / sprawę

Jak widać, przestrzeń dla jednej sprawy może być różna i jak wspomniano wyżej zależy od wielu czynników jak głębokość historii dla sprawy, liczba pól na formularzu, liczba tabel i wierszy w tabelach na sprawie, a także od zawartości pól typu długi tekst na sprawie.

Rozmiar bazy danych zależy oczywiście też od np liczby i zawartości słowników, liczby użytkowników i innych parametrów konfiguracyjnych.

Jeden serwer dla aplikacji i bazy danych

W wielu instalacjach na początek pracy z Platformą AMODIT wystarczającym może być zastosowanie jednego serwera dla aplikacji jak i bazy danych. Powinien być to serwer oparty o MS Windows Server 2012 R2 lub nowszy z zainstalowaną bazą danych MS SQL Server 2012 lub nowszą albo MySQL 5.7 lub 8.0.

 • CPU: 4 rdzenie
 • RAM: 16 GB DDR4
 • SSD: 2TB (należy dobrać do oczekiwanych rozmiarów bazy danych, rozważyć zastosowanie macierzy z odpowiednim RAID, albo dysków SSD)

UWAGA! W celu zwiększenia wydajności instalacji jednoserwerowej warto rozważyć taką konfigurację systemu AMODIT, w której pliki załączane do spraw przechowywane są na fizycznym dysku serwera, a nie w bazie danych systemu AMODIT. Zmianę konfiguracji miejsca przechowywania plików wykonuje się w aplikacji AMODDatabaseAdminTool.exe.

Czy artykuł był pomocny?
4.5 na 5 gwiazdek

2 ratings

5 Stars 0%
4 Stars 100%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?