Print

Lista typów reguł procesu i opcji ich konfiguracji

Wprowadzenie

Podczas projektowania procesów użytkownik ma do dyspozycji osiem typów reguł.

Każda z reguł cechuje się własnym zestawem opcji (atrybutów), które można skonfigurować, a które wpływają na sposób wykonania się danego typu reguły.

UWAGA! Od wersji 220930.53 i 221231.12 (i każdej kolejnej) wyłączono wykonywanie reguł czasowych (godzinnych [3], dziennych [4], z własnym harmonogramem [8]) bez ustawionego etapu początkowego. Innymi słowy, musi być ustawiony etap, na którym dana reguła cykliczna będzie uruchamiana. W tym artykule przedstawiamy przykład obejścia tego zagadnienia: Obejście ograniczenia uruchamiania reguły cyklicznej tylko na jednym etapie.

[1] Po naciśnięciu przycisku – ręczna (ang. manual)

Wybranie opcji 'Add comment’ (’Dodaj komentarz’) spowoduje wyświetlenie dodatkowego okna na wprowadzenie komentarza w momencie uruchomienia reguły. Wprowadzony komentarz zostanie zapisany do zmiennej o nazwie „UserComment”. Zawartość tej zmiennej można później użyć w kodzie wykonywanej akcji reguły.

[2] W trakcie edycji – automatyczna (ang. while editing – automatic)

[3] Co godzinę (ang. periodic – hourly)

[4] Raz dziennie (ang. periodic – daily)

[5] Okresowa dla procesu (ang. periodic for process)

Więcej informacji o zastosowaniu reguły procesu można znaleźć tutaj: Reguła okresowa dla procesu.

[6] Funkcja (ang. function)

[7] Po naciśnięciu przycisku – dokumentowy (ang. document)

Więcej informacji o wykorzystaniu reguły dokumentowej można znaleźć w tym artykule: Wydzielanie dokumentów.

[8] Według własnego harmonogramu (ang. according to schedule)

Więcej informacji o regule czasowej (wg własnego harmonogramu) można znaleźć w tym artykule: Reguła czasowa.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?