Print

Lista typów reguł procesu i opcji ich konfiguracji

Wprowadzenie

Podczas projektowania procesów użytkownik ma do dyspozycji dziewięć typów reguł (na obrazkach podano nazwy angielskie i polskie poszczególnych typów reguł).

 

Każda z reguł cechuje się własnym zestawem opcji (atrybutów), które można skonfigurować, a które wpływają na sposób wykonania się danego typu reguły.

UWAGA! Od wersji 220930.53 i 221231.12 (i każdej kolejnej) wyłączono wykonywanie reguł czasowych (godzinnych [3], dziennych [4], okresowych według własnego harmonogramu [8]) bez ustawionego etapu początkowego. Innymi słowy, musi być ustawiony etap, na którym dana reguła cykliczna będzie uruchamiana. W tym artykule przedstawiamy przykład obejścia tego zagadnienia: Obejście ograniczenia uruchamiania reguły cyklicznej tylko na jednym etapie.

[1] Po naciśnięciu przycisku (ręczna) (ang. when the button is pressed (manual))

 

Wybranie opcji „Add comment” („Dodaj komentarz”) spowoduje wyświetlenie dodatkowego okna na wprowadzenie komentarza w momencie uruchomienia reguły. Wprowadzony komentarz zostanie zapisany do zmiennej o nazwie „UserComment”. Zawartość tej zmiennej można później użyć w kodzie wykonywanej akcji reguły.

Opcja „Execute before rule” („Wykonaj przed regułą”) umożliwia wykonanie pewnych akcji w momencie kliknięcia przycisku reguły, ale jeszcze przed samym jej głównym wykonaniem. Po szczegóły odsyłamy do artykułu: Potwierdzenie wykonania reguły ręcznej.

[2] W trakcie edycji (automatyczna) (ang. while editing (automatic))

 

[3] Okresowa godzinowa (ang. periodic (hourly))

Za częstotliwość uruchamiania reguły godzinowej odpowiada zadanie (ang. job) systemowe: RulePeriodicHourly.

[4] Okresowa dzienna (ang. periodic (daily))

Za częstotliwość uruchamiania reguły dziennej odpowiada zadanie (ang. job) systemowe: RulePeriodicDaily.

[5] Okresowa dla procesu (ang. periodic for process)

 

Za częstotliwość uruchamiania reguły okresowej dla procesu odpowiada zadanie (ang. job) systemowe: RulePeriodicProcess. Więcej informacji o zastosowaniu reguły procesu można znaleźć tutaj: Reguła okresowa dla procesu.

[6] Funkcja (ang. function)

Reguła typu „funkcja” nie wykonuje się sama z siebie. W celu jej wykorzystania należy użyć funkcji reguł CallFunction(). Patrz również: opis w rozdziale „Reguła typu Funkcja” w artykule Typy reguł biznesowych.

[7] Po naciśnięciu przycisku (wyodrębnianie stron z dokumentu) (ang. extracting pages from the document)

 

Więcej informacji o wykorzystaniu reguły dokumentowej można znaleźć w tym artykule: Wydzielanie dokumentów.

[8] Okresowa według własnego harmonogramu (ang. periodic (according to schedule))

 

Za częstotliwość uruchamiania reguły okresowej według własnego harmonogramu odpowiada zadanie (ang. job) systemowe: RuleSchedule (w starszych wersjach AMODIT może występować pod nazwą RuleScheduleJob). Więcej informacji o regule okresowej wg własnego harmonogramu można znaleźć w tym artykule: Reguła okresowa według własnego harmonogramu.

[9] Okresowa procesu według własnego harmonogramu (ang. periodic for process (according to schedule))

Za częstotliwość uruchamiania reguły okresowej procesu według własnego harmonogramu odpowiada zadanie (ang. job) systemowe: ProcedureRuleSchedule. Więcej informacji o działaniu tego typu reguły znajduje się w tym artykule: Reguła okresowa dla procesu według własnego harmonogramu.


Patrz również: Typy reguł biznesowych

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?