Print

„Łagodne” kończenie zadań w momencie zatrzymywania usługi AMODAsynchronousService

Aplikacja AMODAsynchronousService jest komponentem systemu AMODIT odpowiadającym za cykliczne uruchamianie zadań zdefiniowanych w ustawieniach systemowych. Aplikacja instalowana jest na serwerze jako usługa systemu MS Windows.

Czasami zdarza się, np. podczas aktualizacji systemu AMODIT, że wymagane jest zatrzymanie aplikacji/usługi AMODAsynchronousService. W dotychczasowej wersji aplikacji mogło to powodować „brutalne” przerwanie aktualnie uruchomionych zadań. A to mogło powodować problemy z poprawnym wykonaniem zadań, np. podczas aktualizacji indeksu silnika wyszukiwania Lucene zatrzymanie usługi mogło uszkodzić indeks. Innym przykładem problemu mogło być niepoprawne wczytanie maila, na bazie którego tworzona jest nowa sprawa.

Od wersji 220630 systemu AMODIT mechanizm zatrzymywania usługi AMODAsynchronousService został usprawniony w taki sposób, że trwające w momencie zatrzymania usługi zadania zostaną zakończone, a nowe nie będą startowały. Zagadnienie dotyczy następujących typów zadań:

  • FullTextSearchJob – indekser silnika wyszukiwarki Lucene: system kończy indeksowanie aktualnej sprawy i nie zaczyna indeksować kolejnych w kolejce;
  • LoadMailsJob – odczytywanie maili i tworzenie spraw na ich podstawie: system kończy wczytywanie aktualnego maila i nie wczytuje kolejnego;
  • RulePeriodicDailyJob, RulePeriodicHourlyJob, RulePeriodicProcessJob – reguły okresowe procesów: system kończy wykonanie reguł dla danej sprawy i nie zaczyna dla kolejnych;
  • SynchronizeDictionariesJob – synchronizacja słowników zewnętrznych: system kończy synchronizację bieżącego słownika i nie zaczyna synchronizacji kolejnego.

Funkcjonalność dostępna od wersji 220630 systemu AMODIT.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?