Print

Rejestrowanie zdarzeń związanych z podglądem lub pobieraniem dokumentów

Wprowadzenie

Wraz z wydaniem 240930 systemu AMODIT wprowadzono mechanizm rejestrowania (logowania) zdarzeń (aktywności) związanych z podglądem lub pobieraniem dokumentów ze spraw lub raportów (tabelarycznych). Rejestrowaniu podlegają takie aktywności:

 • podgląd dokumentu na sprawie;
 • pobranie dokumentu ze sprawy;
 • pobranie załącznika/dokumentu z raportu;
 • pobranie zbiorczego pliku PDF z załącznikami z raportu (również osadzonego na sprawie).

W artykule opisujemy, jak włączyć rejestrowanie takich zdarzeń, oraz gdzie je podejrzeć na sprawie.

Włączanie/wyłączanie rejestrowania zdarzeń podglądu lub pobrania dokumentów

Domyślnie rejestrowanie zdarzeń związanych z podglądem lub pobraniem dokumentu jest wyłączone i należy je włączyć. Głównie ze względów wydajnościowych oraz bezpieczeństwa owe rejestrowanie aktywuje się z poziomu wybranego procesu. Innymi słowy, nie we wszystkich sprawach będzie rejestrowane podgląd lub pobieranie dokumentów, a tylko w sprawach dla wybranych procesów.

W celu włączenia albo wyłączenia logowania aktywności podglądu lub pobrania dokumentu ze sprawy, należy wykonać następujące kroki:

 • [1] Przejść do listy procesów.
 • [2] Wybrać proces, w którym mają być włączone albo wyłączone opcje podglądu lub pobierania dokumentów.
 • [3] Przejść do ustawień wybranego procesu.
 • [4] Przejść do sekcji „Logowanie aktywności użytkownika”.
 • [5] Ustawić wartości parametrów dla podglądu na sprawie lub pobrania dokumentu ze sprawy.
 • [6] Ustawić wartości parametrów pobierania dokumentu (załącznika) z raportu lub pobrania dokumentu w ramach zbiorczego PDF wygenerowanego z raportu (w tym osadzonego na sprawie).

Podgląd lub pobieranie dokumentów z poziomu raportu

Jeżeli w systemie zdefiniowany jest raport tabelaryczny, który wyświetla kolumnę typu dokument, to kliknięcie na link dokumentu spowoduje wygenerowanie podglądu ([7] na poniższym obrazku), o ile taki podgląd jest możliwy, albo pobranie pliku na dysk. Oba zdarzenia zostaną zarejestrowane.

Podobnie ma się sytuacja z generowaniem zbiorczego pliku PDF z załącznikami wyświetlanymi na raporcie ([8, 9] na poniższym obrazku). W tym przypadku zarejestrowane zostanie zdarzenie pobrania plików.

W obu powyższych przypadkach zdarzenia rejestrowane są per sprawa, z której pochodzi dany dokument.

Powyższe aktywności są rejestrowane również dla raportów osadzonych na sprawie.

Wyświetlanie zarejestrowanych zdarzeń

Jak to już zostało wspomniane, zdarzenia związane z podglądem lub pobieraniem dokumentów są rejestrowane na sprawach, do których te dokumenty zostały załączone (na liście lub w polach typu dokument). Aby wyświetlić rejestr zdarzeń, należy w historii ([10] na poniższym obrazku) danej sprawy kliknąć na opcję „Wyświetl dodatkowe zdarzenia” ([11]).

Otworzy się okno z historią dodatkowych zdarzeń, jak na poniższym obrazku.

W kolumnie „Typ akcji” wyświetlone zostaną następujące zdarzenia:

 • [12] Pobranie dokumentu do zbiorczego pliku PDF z poziomu raportu.
 • [13] Pobranie dokumentu do zbiorczego pliku PDF z poziomu raportu osadzonego na sprawie.
 • [14] Pobranie dokumentu/załącznika ze sprawy lub pojedynczego wiersza w raporcie.
 • [15] Podgląd (odczyt) załącznika na sprawie lub pojedynczym wierszu w raporcie.
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?