Print

FireRules

Zastosowanie

Ta funkcja uruchamia reguły automatyczne z określonej tabeli lub sprawy, do której odwołuje się identyfikator lub pole referencyjne.

Składnia

FireRules("source");

FireRules("source","rowSpecifier");

Argumenty

  • source – (String) Określa, skąd mają być uzyskane dane. Ten parametr może określać tabelę (również z zagnieżdżonymi tabelami), tj .: tabela lub tabela1> tabela2> tabela3 lub nazwę pola referencyjnego lub wprost identyfikator sprawy.
  • rowSpecifier- (String) Określa wiersz, dla którego mają zostać uruchomione reguły (domyślnie = pierwszy). Gdy jako źródło używasz nazwy pola referencyjnego lub wprost identyfikatora sprawy, to ten parametr jest ignorowany. Dozwolone wartości: [first | last| rowNumber] (rowNumber to numeryczny indeks wiersza, tj. „3” dla trzeciego wiersza).

Zwracana wartość

Ta funkcja zwraca wartość logiczną.
Zwraca true, jeśli reguły zostały pomyślnie uruchomione, w przeciwnym razie false.

Przykłady

Przykład 1:

Positions to nazwa tabeli na sprawie. Użycie jak w poniższym przykładzie spowoduje uruchomienie reguły dla tabeli Positions dla jej pierwszego wiersza

FireRules("Positions");

Przykład 2:

W tym przypadku zostanie uruchomiona reguła dla tabeli People dla trzeciego wiersza

FireRules("People", 3);

Przykład 3:

W tym przypadku zostanie uruchomiona reguła dla ostatniego wiersza zagnieżdżonej tabeli Positions

FireRules("Invoices>Positions", "last");

Przykład 4:

W tym przypadku tworzona jest nowa sprawa w procesie „Invoice acceptaion” i dodatkowo uruchamiane są reguły dla tej nowo utworzonej sprawy.

caseID = CreateCase("Invoice acceptation");
FireRules(caseID);

Przykład 5:

W tym przypadku po ustawieniu parametrów w innej sprawie, uruchamiamy dla tamtej sprawy reguły, aby np przeliczyły się wartości w tamtej sprawie.

_other_caseid = 6171
Set(_other_caseid, "Quantity", 200)
FireRules(_other_caseid);
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?