Inicjowanie tabeli na formularzu na podstawie danych ze słownika

Istnieje możliwość wstępnego wypełnienia tabeli na formularzu na podstawie pozycji słownika.

Przed użyciem tej funkcjonalności należy zwrócić uwagę na liczbę pozycji w słowniku lub przewidywaną liczbę pozycji, ponieważ wszystkie zostaną użyte do tworzenia wierszy w tabeli, co przy dużych ilościach może powodować problemy z obsługą formularza.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?