Print

Możliwość wyłączenia podstawowego obszaru „Wszystkie procesy”

Wprowadzenie

Od wydania 240930 systemu AMODIT dla podstawowego obszaru „Wszystkie procesy” odblokowane są opcje „Widoczne dla” w sekcji/zakładce „Udostępnij” [1] (na poniższym obrazku). W efekcie istnieje możliwość wyłączenia tego obszaru dla zwykłych użytkowników np. poprzez wybranie jednej z opcji „Widoczne dla” – „administratorów” albo „wybranych grup”.

We wcześniejszych wydaniach systemu AMODIT możliwość udostępniania była wyłączona, a domyślną wartością była „Widoczne dla: wszystkich” [1] (również na poniższym obrazku).

Kiedy ma to zastosowanie?

Możliwość wyłączenia udostępniania obszaru „Wszystkie procesy” zwykłym użytkownikom będzie miało zastosowanie w takich sytuacjach, gdy pracownicy podzieleni są na zespoły biznesowe i każdemu z zespołów udostępniony zostaje dedykowany obszar, z którego powinni korzystać. Taki obszar zawiera tylko te funkcjonalności (listy spraw, procesy, raporty lub dashboardy), które wspomagają konkretne aktywności biznesowe. Natomiast nie ma potrzeby, aby standardowy widok „Wszystkie procesy” był dla takich zespołów dostępny.

Jak to skonfigurować?

W celu wyłączenia obszaru „Wszystkie procesy” należy przejść do ustawień systemowych [2] (na poniższym obrazku) i wybrać opcję „Obszary” [3].

Następnie na liście obszarów w lewym menu wybrać „Wszystkie procesy” [4] (na poniższym obrazku) i przejść do jego konfiguracji [5].

Przejść do zakładki „Udostępnianie” [6] i wybrać jedną z opcji „Widoczne dla:” [7] – administratorów albo wybranych grup (pojawi się dodatkowa formatka do wskazania grup).

Efekt działania

Jeżeli są zaznaczone opcje „dla administratorów” albo „dla wybranych grup”, to jeśli użytkownik nie jest administratorem albo nie należy do wskazanych grup, to nie widzi zakładki „Wszystkie procesy” i nie ma możliwości jej wskazania. Na poniższym przykładowym obrazku użytkownik [8] w panelu zarządzania obszarami [9] widzi i ma możliwość wskazania tylko jednego w tym przypadku obszaru [10]. Obszar „Wszystkie procesy” nie jest dla tego użytkownika dostępny.

UWAGA! W sytuacji, gdy użytkownik nie wybierze żadnego dedykowanego dla niego obszaru, a standardowy obszar „Wszystkie procesy” nie będzie udostępniany wszystkim, to i tak ten standardowy obszar będzie widział. Tak to jest skonstruowane w systemie AMODIT, aby zawsze przynajmniej jeden obszar był dostępny.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?