Print

Uprawnienia na poziomie pól i sekcji

Platforma AMODIT pozwala na zdefiniowanie dostępności na poziomie nawet pojedynczego pola na formularzu.
Na każdym etapie użytkownicy mogą mieć dostęp do różnego zestawu pól. To, które pola użytkownicy widzą na formularzu, a które mogą edytować może wynikać, poza innymi uprawnieniami jak Uprawnienia systemowe, Uprawnienia na poziomie procedury czy  Uprawnienia do sprawy, z ustawienia dostępności dla sekcji i pól.

W tym artykule omawiamy tematy:

Edycja dostępności dla sekcji.

Aby określić dostępność sekcji:

 1. Przejdź do definicji formularza (Menu główne-> Procedury -> Twoja procedura -> FORMULARZ)

   

   

 2. Zaznacz
  sekcję klikając w checkbox po lewej stronie nazwy sekcji (1). Możesz
  zaznaczyć kilka sekcji do jednoczesnego określenia dostępu.
 3. Kliknij przycisk Edytuj uprawnienia (2). Przycisk będzie aktywny tylko gdy zaznaczysz sekcje.
 4. W oknie dialogowym Uprawnienia pola (3):
  1. Upewnij się, że edytujesz uprawnienia dla właściwych sekcji (Wiersz -> Wybrane sekcje)
  2. Określ bazową dostępność sekcji i pól w niej zawartych dla wszystkich etapów (Wiersz -> Uprawnienia dla etapów).
   Jeżeli Platforma AMODIT pracuje w trybie dostępu dla Użytkowników zewnętrznych, możesz ustawić odmienne zachowanie  sekcji dla Użytkowników wewnętrznych i Użytkowników zewnętrznych.Możesz wybrać jedną z opcji:
 1. Wymagane – wszystkie pola w sekcji będą wymagane na każdym etapie
 2. Modyfikacja (ustawienie domyślne) – wszystkie pola w sekcji będą w trybie edycji na każdym etapie
 3. Tylko odczyt – wszystkie pola w sekcji będą wyświetlane w trybie tylko do odczytu na każdym etapie
 4. Ukryte – cała sekcja, wraz z zawartymi w niej polami, będzie ukryta na każdym etapie.
 • Od powyżej zdefiniowanych bazowych ustawień możesz wprowadzić wyjątki dla etapów (Wiersz -> Wyjątki dla etapów)
  1. Wybierz Etap, dla którego chcesz ustawić odmienne zachowanie sekcji.
   Jeżeli chcesz usunąć ustawienia dla już wybranego etapu wybierz z listy rozwijanej pozycję „Usuń ten”.
  2. Wybierz sposób zachowania sekcji na wybranym etapie.
   Jeżeli Platforma AMODIT pracuje w trybie dostępu dla Użytkowników zewnętrznych, możesz ustawić odmienne zachowanie sekcji dla Użytkowników wewnętrznych i Użytkowników zewnętrznych
   .

   Możesz wybrać jedną z opcji:

   1. Wymagane – na wybranym etapie wszystkie pola w sekcji będą wymagane
   2. Modyfikacja  – na wybranym etapie wszystkie pola w sekcji będą w trybie edycji
   3. Tylko odczyt – na wybranym etapie wszystkie pola w sekcji będą wyświetlane w trybie tylko do odczytu
   4. Ukryte – na wybranym etapie cała sekcja, wraz z zawartymi w niej polami, będzie ukryta.
 • Do tak
  zdefiniowanego zachowania się pól formularza w sekcji można wprowadzić
  odstępstwa definiując odmienne zachowanie dla konkretnego pola na formularzu.
 • Dodatkowo możesz ustawić specjalne uprawnienia dla wybranych użytkowników lub grup w odniesieniu do sekcji.
  Jednakże należy pamiętać, że dla wszystkich pozostałych, nie wymienionych w poniższych polach użytkowników, zmieni się dostępność sekcji wg zasad opisanych poniżej.
  W każdym z poniższych pól możesz podać wielu użytkowników i wiele grup udzielając ich nazwy średnikiem.

  1. Widoczne tylko dla

   1. jeżeli z ustawień opisanych w pkt 4.2 i 4.3 lub z użycia funkcji w regułach biznesowych wynika, że sekcja będzie ukryta, to wpisanie tu użytkowników lub grup nie zmieni widoczności sekcji. Nadal sekcja będzie ukryta.
   2. jeżeli z ustawień opisanych w pkt 4.2 i 4.3 lub z użycia funkcji w regułach biznesowych wynika, że sekcja będzie w trybie „Wymagana” lub „Modyfikacja” lub „Tylko do odczytu”, to dla wymienionych tu użytkowników lub grup sekcja będzie dostępna w trybie do odczytu, a dla wszystkich pozostałych będzie ukryta.Podsumowując, jeżeli w tym polu wymienimy jakiekolwiek osoby lub grupy, to dla wszystkich pozostałych użytkowników Platformy AMODIT zawartość sekcji będzie ukryta.
  2. Modyfikacja tylko dla
   1. jeżeli z ustawień opisanych w pkt 4.2 i 4.3 lub z użycia funkcji w regułach biznesowych wynika, że sekcja będzie ukryta, to wpisanie tu użytkowników lub grup nie zmieni widoczności sekcji. Nadal sekcja będzie ukryta.
   2. jeżeli z ustawień opisanych w pkt 4.2 i 4.3 lub z użycia funkcji w regułach biznesowych wynika, że sekcja będzie w trybie „Wymagana” lub „Modyfikacja”, to dla wymienionych tu użytkowników lub grup sekcja będzie dostępna w trybie  „Wymagana” lub „Modyfikacja”, a dla wszystkich pozostałych będzie dostępna w trybie „Tylko do odczytu”.
   3. jeżeli z
    ustawień opisanych w pkt 4.2 i 4.3 lub z użycia funkcji w regułach
    biznesowych wynika, że sekcja będzie w trybie „Tylko do odczytu”,
    to wpisanie tu użytkowników lub grup nie zmieni widoczności sekcji. Dla wszystkich będzie nadal w trybie „Tylko do odczytu”.

    Podsumowując,
    jeżeli w tym polu wymienimy jakiekolwiek osoby lub grupy, to dla
    wszystkich pozostałych użytkowników Platformy AMODIT zawartość sekcji
    będzie w trybie „Tylko do odczytu”.
 • Jeżeli chcesz wyczyścić wszystkie powyższe ustawienia skorzystaj z przycisku Resetuj uprawnienia.
 • Kliknij Zapisz aby wprowadzić nowe ustawienia lub Anuluj aby pozostawić uprawnienia bez zmian.

Edycja dostępności dla pól formularza.

Aby określić dostępność konkretnego pola:

  1. Przejdź do definicji formularza (Menu główne-> Procedury -> Twoja procedura -> FORMULARZ)

   uprawnienie dla pola

    

  2. Zaznacz
   pole klikając w checkbox po lewej stronie nazwy pola (1). Możesz
   zaznaczyć kilka pól do jednoczesnego określenia dostępu.
  3. Kliknij przycisk Edytuj uprawnienia (2). Przycisk będzie aktywny tylko gdy zaznaczysz pole.
  4. W oknie dialogowym Uprawnienia pola (3):
   1. Upewnij się, że edytujesz uprawnienia dla właściwych pól (Wiersz -> Wybrane pola)
   2. Określ bazową dostępność pola dla wszystkich etapów (Wiersz -> Uprawnienia dla etapów).
    Jeżeli Platforma AMODIT pracuje w trybie dostępu dla Użytkowników zewnętrznych, możesz ustawić odmienne zachowanie  pola dla Użytkowników wewnętrznych i Użytkowników zewnętrznych.Możesz wybrać jedną z opcji:

    1. Tak jak w sekcji – zachowanie pól będzie wynikało z ustawień dla sekcji. Porównaj poprzedni rozdział.
    2. Wymagane – przy próbie przekazania sprawy na inny etap, będzie sprawdzane czy wprowadzono wartości w tym polu.
    3. Modyfikacja  – na każdym etapie użytkownik będzie miał możliwość zmiany wartości w tym polu.
    4. Tylko odczyt – na każdym etapie pole będzie wyświetlane w trybie tylko do odczytu.
    5. Ukryte – na każdym etapie pole nie będzie widoczne dla użytkowników. UWAGA: jeżeli dla sekcji ustawiono Ukryta, to ustawienia dla pól nie mają znaczenia, zawsze pola w tej sekcji będą ukryte.

   3. Od powyżej zdefiniowanych bazowych ustawień możesz wprowadzić wyjątki dla etapów (Wiersz -> Wyjątki dla etapów)
    1. Wybierz Etap, dla którego chcesz ustawić odmienne zachowanie pola.
     Jeżeli chcesz usunąć ustawienia dla już wybranego etapu wybierz z listy rozwijanej pozycję „Usuń ten”.
    2. Wybierz sposób zachowania pola na wybranym etapie.
     Jeżeli Platforma AMODIT pracuje w trybie dostępu dla Użytkowników zewnętrznych, możesz ustawić odmienne zachowanie pola dla Użytkowników wewnętrznych i Użytkowników zewnętrznych
     .

     Możesz wybrać jedną z opcji:

     1. Tak jak w sekcji – zachowanie pola będzie takie, jak ustalono dla sekcji. Porównaj poprzedni rozdział.
     2. Wymagane – na wybranym etapie będzie wymagane wprowadzenie wartości w tym polu.
     3. Modyfikacja  – na wybranym etapie pola będzie w trybie edycji.
     4. Tylko odczyt – na wybranym pole będzie wyświetlane w trybie tylko do odczytu.
     5. Ukryte – na wybranym etapie pole będzie ukryte.

      UWAGA: jeżeli dla sekcji ustawiono Ukryta, to ustawienia dla pól nie mają znaczenia, zawsze pola w tej sekcji będą ukryte.
   4. Dodatkowo możesz ustawić specjalne uprawnienia dla wybranych użytkowników lub grup w odniesieniu do pola.
    Jednakże
    należy pamiętać, że dla wszystkich pozostałych, nie wymienionych tu użytkowników, zmieni się dostępność pola wg zasad
    opisanych poniżej.
    W każdym z poniższych pól możesz podać wielu użytkowników i wiele grup udzielając ich nazwy średnikiem.

    1. Widoczne tylko dla

     1. jeżeli z
      ustawień opisanych w pkt 4.2 i 4.3 lub z użycia funkcji w regułach
      biznesowych wynika, że pole będzie ukryte, to wpisanie tu użytkowników
      lub grup nie zmieni widoczności pola. Nadal pole będzie ukryte.
     2. jeżeli z
      ustawień opisanych w pkt 4.2 i 4.3 lub z użycia funkcji w regułach
      biznesowych wynika, że pole będzie w trybie „Wymagane” lub
      „Modyfikacja” lub
      „Tylko do odczytu”,
      to dla wymienionych tu użytkowników lub grup pole  będzie dostępne w
      trybie „Tylko do odczytu”, a dla wszystkich pozostałych będzie ukryte.
      Podsumowując,
      jeżeli wymienimy tu jakiekolwiek osoby lub grupy, to dla
      wszystkich pozostałych użytkowników Platformy AMODIT pole będzie ukryte.
    2. Modyfikacja tylko dla
     1. jeżeli z ustawień opisanych w pkt 4.2 i 4.3 lub z użycia funkcji w regułach biznesowych wynika, że pole będzie ukryte, to wpisanie tu użytkowników lub grup nie zmieni widoczności pola. Nadal pole będzie ukryte.
     2. jeżeli z
      ustawień opisanych w pkt 4.2 i 4.3 lub z użycia funkcji w regułach
      biznesowych wynika, że pole będzie w trybie „Wymagane” lub
      „Modyfikacja”
      ,
      to dla wymienionych tu użytkowników lub grup pole będzie dostępne w
      trybie  „Wymagane” lub „Modyfikacja”, a dla wszystkich pozostałych
      będzie dostępne w trybie „Tylko do odczytu”.
     3. jeżeli z
      ustawień opisanych w pkt 4.2 i 4.3 lub z użycia funkcji w regułach
      biznesowych wynika, że pole będzie w trybie „Tylko do odczytu”,
      to wpisanie tu użytkowników lub grup nie zmieni widoczności pola. Dla wszystkich będzie nadal w trybie „Tylko do odczytu”.

      Podsumowując,
      jeżeli wymienimy tu jakiekolwiek osoby lub grupy, to dla
      wszystkich pozostałych użytkowników Platformy AMODIT pole
      będzie w trybie „Tylko do odczytu”.
   5. Jeżeli chcesz wyczyścić wszystkie powyższe ustawienia skorzystaj z przycisku Resetuj uprawnienia.

 

  1. Kliknij Zapisz aby wprowadzić nowe ustawienia lub Anuluj aby pozostawić uprawnienia bez zmian.

Praktyczny przykład

Załóżmy, że mamy do czynienia z procesem akceptacji wniosków o zmianę wysokości wynagrodzenia. Z przyjętych w firmie zasad, wynika, że informacja o wynagrodzeniu jest poufna. Dostęp do niej mogą mieć:

 • Dyrektorzy
 • Osoby z działu Kadr i Płac
 • Zarząd firmy

Chcemy ustawić uprawnienia dla pola o nazwie „Wnioskowana wysokość wynagrodzenia”, które jest polem typu Kwota.
Pole ma być widoczne tylko dla osób z działu kadr i zarządu firmy oraz edytowalne tylko przez osoby z grupy Dyrektorzy. J

Implementacja

 1. Tworzymy trzy grupy o nazwach Dyrektorzy, Kadry, Zarząd. Zobacz temat: Grupy
 2. Dla pola „Wnioskowane wysokość wynagrodzenia” ustawiamy opcje:
  1. Widoczne tylko dla: Kadry;Zarząd
  2. Modyfikacja tylko dla: Dyrektorzy
 3. W ten sposób dla wszystkich pozostałych uczestników procesu pole to będzie ukryte.
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?