Print

foreachstring

Zastosowanie

Wykonuje blok kodu dla każdego łańcucha pobranego z tekstu podzielonego przez separator. Bieżący ciąg jest przekazywany w zmiennej o nazwie „currentline”.

Składnia

foreachstring("baseString","separator")
{
   ... code using currentline ...
}

Argumenty

  • baseString- (String) tekst, z którego mają być wydzielone fragmenty, dla których zostanie wykonany skrypt
  • separator – (String) tekst rozdzielający
  • currentline – nazwa zmiennej systemowej, działającej wewnątrz funkcji, zawierająca wydzielony fragment tekstu

Elementy powiązane

Każda funkcja zwracająca ciąg znaków oddzielany separatorem jak np funkcje GetManagers(), GetUserFromRole(), UsersOfGroup() itp.

Zwracana wartość

Funkcja nie zwraca żadnych danych

Przykłady

Przykład

_czlonkowieGrupy = UsersOfGroup("Księgowość")
foreachstring(_czlonkowieGrupy, ",")
{
    ShowMessage(2,currentline)
}

Funkcja UsersOfGroup() zwraca loginy członków grupy „Księgowość” oddzielone przecinkiem. Przykładowo będzie to ciąg „arturz,kzukiewicz,januszw”. Oczywiście loginy zależą od tego jak firma / użytkownicy stworzyli je dla siebie. Separatorem loginów jest przecinek.

Wykonanie tej reguły jako reguły ręcznej spowoduje wyświetlenie komunikatu zawierającego loginy wszystkich członków grupy


Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?