Print

ValidatePLNIPOnline

This function will validate specified NIP number in mf.gov.pl database.

Syntax

ValidatePLNIPOnline("NIP");

Function arguments

  • NIP – (String) NIP number to validate

Return value

This function returns String.
returns one of possible code:
N – Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
C – Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
Z – Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony
I – Błąd zapytania – Nieprawidłowy Numer Identyfikacji Podatkowej
D – Błąd zapytania – Data spoza ustalonego zakresu
X – Usługa nieaktywna

Examples

Example 1:
This will check if value in NIP field is valid NIP number.

isValid = ValidatePLNIPOnline([NIP]);
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?