Informacja na temat hostingu

  1. Nasza chmura cloud.amodit.com jest fizycznie zlokalizowana w serwerowni w na terenie Polski
  2. Obsługiwana jest przez firmę Atman
  3. Firma Atman spełnia wszystkie wymogi prawne i regulacje UE w zakresie poufności informacji i przetwarzania danych osobowych.
  4. Nasza firma ma pełną kontrolę administracyjną nad serwerem i danymi. Tylko określone osoby mają dostęp do serwerów.
  5. Dostęp użytkowników jest zabezpieczony przez połączenie szyfrowane SSL.
  6. Bezpieczeństwo na światowym poziomie.
  7. Certyfikaty
Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.