Print

SetFieldAlias

Zastosowanie

Zmienia nazwę pola podczas edycji sprawy. Zmiana obowiązuje tylko gdy użytkownik ma otwarty na ekranie formularz sprawy. Nazwa pola w bazie danych nie ulega zmianie. Ta zmiana jest chwilowa i ma jedynie skutek wizualny.

Składnia

SetFieldAlias("oryginalFieldName","newFieldName");
SetFieldAlias("tableName","oryginalFieldName","newFieldName");

Argumenty

  • oryginalFieldName – (String) Nazwa pola, dla którego ma być wyświetlona nowa nazwa
  • tableName – (String) [Opcjonalnie] Nazwa tabeli, gdzie jest pole do zmiany.
  • newFieldName – (String) Nowa, chwilowa nazwa dla pola

Zwracana wartość

Ta funkcja zwraca wartość logiczną (Boolean)
Ta funkcja zawsze zwraca wartość true.

Przykłady użycia

Przykład 1:

SetFieldAlias("Kwota","Kwota dofinansowania")

Ten kod spowoduje, że na formularzu pole o nazwie Kwota, będzie dla użytkownika widoczne jako pole o nazwie „Kwota dofinansowania”. Zmiana będzie obowiązywać do tylko podczas edycji sprawy i przestanie obowiązywać gdy użytkownik wyjdzie z tej sprawy. Zmiana nie będzie miała wpływu na raporty, zestawienia czy działanie reguł. Zmiana jest tylko i wyłącznie wizualna.

Przykład 2:

SetFieldAlias("Dofinansowanie", "Kwota", "Kwota dofinansowania")

Ten kod spowoduje, że w tabeli „Dofinansowanie” kolumna o nazwie Kwota, będzie dla użytkownika widoczne jako kolumna o nazwie „Kwota dofinansowania”. Zmiana będzie obowiązywać do tylko podczas edycji sprawy i przestanie obowiązywać gdy użytkownik wyjdzie z tej sprawy. Zmiana nie będzie miała wpływu na raporty, zestawienia czy działanie reguł. Zmiana jest tylko i wyłącznie wizualna.

Przykład 3:

SetFieldAlias("Rozliczenia>Dofinansowanie", "Kwota", "Kwota dofinansowania")

Zakładamy, że istnieje tabela „Rozliczenia” i ta tabela zawiera tabelę zagnieżdżoną o nazwie „Dofinansowanie”. Ten kod spowoduje, że w podtabeli „Dofinansowanie” kolumna o nazwie Kwota, będzie dla użytkownika widoczna jako kolumna o nazwie „Kwota dofinansowania”. Zmiana będzie obowiązywać do tylko podczas edycji sprawy i przestanie obowiązywać gdy użytkownik wyjdzie z tej sprawy. Zmiana nie będzie miała wpływu na raporty, zestawienia czy działanie reguł. Zmiana jest tylko i wyłącznie wizualna.

Przykład 4:

SetFieldAlias("Kwota",'Kwota dofinansowania  <span style="color:red;">(Zatwierdzona)</span>')

Można użyć HTML dla uzyskania takiego efektu:

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?