Print

DeleteCase

Zastosowanie

Funkcja kasuje, usuwa bieżącą sprawę i wszystkie jej składowe.

Sprawa zostanie usunięta bez dodatkowego ostrzeżenia lub pytania użytkownika o zgodę. 

Sprawa zostanie usunięta bezpowrotnie, nie trafi na listę spraw usuniętych. Usunięte zostaną wszystkie dokumenty związane ze sprawą, wszystkie komentarze oraz  historia sprawy. W systemie nie pozostanie ślad po tej sprawie.

Jeżeli chcesz usunąć sprawę, ale chcesz jednocześnie, aby znalazła się ona w „koszu” (sprawach usuniętych) i w późniejszym czasie zdecydujesz o jej ostatecznym, trwałym usunięciu, to skorzystaj z pola systemowego [CaseIsHidden].

Natomiast, jeśli już się zdecydujesz użyć tej funkcji, to warto przed jej wywołaniem zarejestrować w logu systemowym: kto, kiedy i którą sprawę usuwa. Możesz to zrobić wywołując poniższy przykładowy kod:

WriteToSystemLog('Case '+[CaseId]+' deleted by ' +CurrentUser()+' on ' CurrentDateTime())
DeleteCase()

Składnia

DeleteCase();

Argumenty

Funkcja nie ma argumentów.

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną.
Zawsze zwraca true

Przykłady

Przykład 1:

Jeśli bieżący etap to „Rejestracja” oraz minęło więcej niż 7 dni roboczych od utworzenia sprawy, to usuwa sprawę.

if (CurrentStage() == "Rejestracja" && WorkDayDiff([CaseCreated], CurrentDateTime()) > 7)
{
   DeleteCase();
}

Przykład 2:

Zaznacza sprawę jako sprawa usunięta. Żadne elementy sprawy nie zostaną trwale usunięte. Sprawę będzie mógł przywrócić administrator w zakładce „Usunięte” albo będzie ją można przywrócić zmieniając wartość pola systemowego [CaseIsHidden] na false.

[CaseIsHidden] = true     //sprawa oznaczona jako usunięta
[CaseIsHidden] = false    //sprawa oznaczona jako widoczna, przestaje być sprawą usuniętą
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?